ClickCease המרכז לתביעות קטנות - דואר זבל
הגשת תביעת ספאם

הגשת תביעת ספאם

הגשת תביעה קטנה ספאם/ דואר זבל קיבלת הודעת ספאם? מה ניתן לעשות? החוק קובע כי ניתן לפנות לבית המשפט ולדרוש פיצוי עד 1,000 ₪ עבור כל הודעת ספאם שהתקבלה, וזאת ללא הוכחת נזק התחל תביעה   תתבעו, מקסימום תזכו…

נגישות