ClickCease המרכז לתביעות קטנות - טופס הגשת תביעה קטנה

הגשת תביעה קטנה בתחום התיירות הטיסה התעכבה? המזוודה הלכה לאיבוד והגיע באיחור? החופשה שונה ממה שהובטח? התחל תביעה   תתבעו, מקסימום תזכו…

הגשת תביעה קטנה בתחום השכירות   משכירי דירה: שוכר שלא משלם, שוכר שעזב והותיר אחריו חובות ונזקים לדירה?     שוכרי דירה: גרים בדירה שאינה ראויה למגורים?   התחל תביעה   תתבעו, מקסימום תזכו…

הגשת תביעה קטנה בכל התחומים כאן ניתן להגיש תביעה כספית בכל נושא, לדוגמא: הלוואה שלא הוחזרה, לימודים, פגיעת גוף, העלבה, ועוד התחל תביעה   תתבעו, מקסימום תזכו…

089971114 office@hageshtviaa.co.il בחר נושא להגשת תביעה קטנה מחלוקת/ סכסוך מוצר פגום רכב תיירות שכירות ספאם חוב לקוח בעל מקצוע כל נושא אחר