ClickCease המרכז לתביעות קטנות - טופס הגשת תביעה קטנה
תביעות קטנות טופס

תביעות קטנות טופס

תביעות קטנות טופס   הגשת תביעה לבית משפט לתביעות קטנות טופס תביעה קטנה שכל אחד יכול למלא המשך איך אפשר להגיש תביעות קטנות? באופן עצמאי: יש להוריד את הטופס "תביעות קטנות טופס", למלא זאת בעצמך ולהגישו לבית המשפט בכמות ההעתקים הנדרשת. היתרונות הם שמלבד האגרה, אין עלויות נוספות. החסרונות הם שבמילוי הטופס, יכול להיות שלא […]

נגישות