הגשת תביעה קטנה כנגד לקוח שלא משלם

תביעה זו מיועדת לעצמאיים (עוסק מורשה/ עוסק פטור) בלבד 

ביצעת עבודה והמזמין מסרב לשלם?
במידה ומדובר בתביעה בגין הלוואה שניתנה ולא שולמה? (לאדם פרטי) הקש כאן

התחל תביעה

 
תתבעו, מקסימום תזכו…