הגשת תביעה קטנה בגין מוצר פגום

הזמנת ריהוט וקיבלתם מוצר שונה או פגום? הזמנת צבע מסוים וקיבלת צבע אחר? המוצר שרכשתם פגום?

התחל תביעה

 
תתבעו, מקסימום תזכו…