הגשת תביעה קטנה בתחום השכירות

 

משכירי דירה: שוכר שלא משלם, שוכר שעזב והותיר אחריו חובות ונזקים לדירה?

 
 

שוכרי דירה: גרים בדירה שאינה ראויה למגורים?

 

התחל תביעה

 
תתבעו, מקסימום תזכו…