הגשת תביעה קטנה בתחום השכירות

 
משכירי דירה: שוכר שלא משלם, שוכר שעזב והותיר אחריו חובות ונזקים לדירה?
 
 
שוכרי דירה: גרים בדירה שאינה ראויה למגורים?
 

התחל תביעה

 
תתבעו, מקסימום תזכו…