ClickCease המרכז לתביעות קטנות - טופס הגשת תביעות קטנות

הגשת תביעה קטנה בגין מחלוקת או סכסוך כאן ניתן להגיש תביעה כספית בגין מחלוקת/ סכסוך התחל תביעה   תתבעו, מקסימום תזכו…

הגשת תביעה קטנה בתחום התיירות הטיסה התעכבה? המזוודה הלכה לאיבוד והגיע באיחור? החופשה שונה ממה שהובטח? התחל תביעה   תתבעו, מקסימום תזכו…

הגשת תביעה קטנה תאונת רכב – נזק שנגרם לרכב והנהג הפוגע מסרב לקחת אחריות הרכב ניזוק בתאונה? הנהג/ת הפוגע/ת מסרב/ת להודות ברשלנותו/ה? חברת הביטוח מתנערת? התחל תביעה שים לב כי אם מדובר בתביעה כנגד נזק שנגרם מבור בכביש/ נגד מוסך/ נגד סוכנות רכב לחץ כאן   תתבעו, מקסימום תזכו…

הגשת תביעה קטנה בתחום השכירות   משכירי דירה: שוכר שלא משלם, שוכר שעזב והותיר אחריו חובות ונזקים לדירה?     שוכרי דירה: גרים בדירה שאינה ראויה למגורים?   התחל תביעה   תתבעו, מקסימום תזכו…

הגשת תביעה קטנה כנגד לקוח שלא משלם תביעה זו מיועדת לעצמאיים (עוסק מורשה/ עוסק פטור) בלבד  ביצעת עבודה והמזמין מסרב לשלם? במידה ומדובר בתביעה בגין הלוואה שניתנה ולא שולמה? (לאדם פרטי) הקש כאן התחל תביעה   תתבעו, מקסימום תזכו…

הגשת תביעה קטנה בכל התחומים כאן ניתן להגיש תביעה כספית בכל נושא, לדוגמא: הלוואה שלא הוחזרה, לימודים, פגיעת גוף, העלבה, ועוד התחל תביעה   תתבעו, מקסימום תזכו…

089971114 office@hageshtviaa.co.il בחר נושא להגשת תביעה קטנה מחלוקת/ סכסוך מוצר פגום רכב תיירות שכירות ספאם חוב לקוח בעל מקצוע כל נושא אחר