ClickCease המרכז לתביעות קטנות - תביעות קטנות טפסים

תביעות קטנות טופס   הגשת תביעה לבית משפט לתביעות קטנות

הגשת תביעה קטנה נגד בעל מקצוע ניתן להגיש תביעה כנגד שירות שהוזמן ולא בוצע או שהשירות בוצע אך לא באופן שבעל המקצוע התחייב לדוגמא: מכוני יופי, החלקת שיער, ביטוח מוצרי חשמל, מוסך, שיפוצים ועוד התחל תביעה   תתבעו, מקסימום תזכו…

צור קשר   דוא״ל עזרה ושירות לקוחות: 08-9971114  office@hageshtviaa.co.il או לחילופין התחל הגשת תביעה המרכז לתביעות קטנות ניתן להגיש 24 שעות ביממה ימים ראשון עד שבת 00:00 – 23:59 השירות ניתן בכל הארץ טלפון: 08-9971114 פקס: 15389572829 089971114 office@hageshtviaa.co.il

עלות הגשת תביעה קטנה מורכבת משני פרמטרים: עזרה בהכנת כתב התביעה והגשה לבית המשפט התחל תהליך הגשת תביעה 1.  תשלום בעבור הפקת התביעה כולל הפקת טופס התביעה עותקים דרושים, מסמכים תומכים (תמונות, חשבוניות, חוזים וכד') על ידי המרכז לתביעות קטנות.   2.  אגרה לבית משפט לתביעות קטנות. ציטוט מאתר בתי המשפט: תקנות שיפוט בתביעות קטנות […]

089971114 office@hageshtviaa.co.il שאלות נפוצות בתביעות קטנות התחל תהליך הגשת תביעה מה זה בית משפט לתביעות קטנות? האם ניתן לצרף מספר תביעות קטנות ביחד לאיזה בית משפט הסמכות לדון בתביעה קטנה – הסמכות המקומית? מהם התנאים להעביר דיון לבית משפט אחר או לבטל את התביעה האם אפשר שעורך דין ייצג אותי בביהמ"ש? במידה והגישו נגדי תביעה […]