עלות הגשת תביעה קטנה מורכבת משני פרמטרים:

 

  • 1.  תשלום בעבור הפקת התביעה כולל הפקת טופס התביעה עותקים דרושים, מסמכים תומכים (תמונות, חשבוניות, חוזים וכד') על ידי המרכז לתביעות קטנות.  
  • 2.  אגרה לבית משפט לתביעות קטנות. ציטוט מאתר בתי המשפט:
    • תקנות שיפוט בתביעות קטנות (סדרי דין), תשל”ז-1976
    • א. לא ייזקק בית המשפט לכל תביעה או הודעה לצד שלישי אלא אם שולמה בעדן, עם הגשתן, אגרה של 1% משווי התביעה
    • ב. על אף האמור בפסקה (1) לא תפחת האגרה בשום מקרה מ-50 שקלים
    • ג. סכום האגרה לפי פסקה (1) יעוגל כלפי מעלה לסכום שהוא מכפלה של 5 שקלים.

תשלום האגרה שמשולם על ידי הלקוח יועבר לבית המשפט – "נט המשפט", כתב התביעה יוגש באתר נט המשפט.

 

יש באפשרותך בחירה, בין אם הינך מעוניין להגיש את כתב התביעה לבית המשפט לבד או שהמרכז לתביעות קטנות יגיש.

למה כדאי להגיש דרך המרכז לתביעות קטנות?

עשה זאת בעצמך
 
  עלויות מינימליות
  ללא פירוט ומידע על התביעה, לא ברורים הסיכויים להצלחה
  בזבוז זמן בהגשת התביעה לבית המשפט
המרכז לתביעות קטנות
 
  עלות נמוכה
  הגשת הבקשה נמשכת מספר דקות בלבד
  מהיר, פשוט וללא מאמץ
  ניסיון נרחב בטיפול בתביעות קטנות
  הגשת התביעה לבית המשפט תעשה על ידנו
התחל תהליך הגשת תביעה
עורך דין
 
  עלויות יקרות
  נדרש זמן רב בפגישה עם עורך דין
  בזבוז זמן בהגשת התביעה לבית המשפט

%d7%aa%d7%a0%d7%a1%d7%94-3