עלות הגשת תביעה קטנה מורכבת משני פרמטרים:

 

  • 1.  תשלום בעבור הפקת התביעה כולל הפקת טופס התביעה עותקים דרושים, מסמכים תומכים (תמונות, חשבוניות, חוזים וכד') על ידי המרכז לתביעות קטנות.  
  • 2.  אגרה לבית משפט לתביעות קטנות. ציטוט מאתר בתי המשפט:
    • תקנות שיפוט בתביעות קטנות (סדרי דין), תשל”ז-1976
    • א. לא ייזקק בית המשפט לכל תביעה או הודעה לצד שלישי אלא אם שולמה בעדן, עם הגשתן, אגרה של 1% משווי התביעה
    • ב. על אף האמור בפסקה (1) לא תפחת האגרה בשום מקרה מ-50 שקלים
    • ג. סכום האגרה לפי פסקה (1) יעוגל כלפי מעלה לסכום שהוא מכפלה של 5 שקלים.

תשלום האגרה שמשולם על ידי הלקוח יועבר לבית המשפט – "נט המשפט", כתב התביעה יוגש באתר נט המשפט.

 

יש באפשרותך בחירה, בין אם הינך מעוניין להגיש את כתב התביעה לבית המשפט לבד או שהמרכז לתביעות קטנות יגיש.

 

%d7%aa%d7%a0%d7%a1%d7%94-3