ClickCease המרכז לתביעות קטנות - תביעות קטנות מחיר

עלות הגשת תביעה קטנה מורכבת משני פרמטרים: עזרה בהכנת כתב התביעה והגשה לבית המשפט התחל תהליך הגשת תביעה 1.  תשלום בעבור הפקת התביעה כולל הפקת טופס התביעה עותקים דרושים, מסמכים תומכים (תמונות, חשבוניות, חוזים וכד') על ידי המרכז לתביעות קטנות.   2.  אגרה לבית משפט לתביעות קטנות. ציטוט מאתר בתי המשפט: תקנות שיפוט בתביעות קטנות […]

089971114 office@hageshtviaa.co.il תביעות קטנות באינטרנט – 24 שעות ביממה בחר נושא לתביעה מחלוקת/ סכסוך מוצר פגום רכב תיירות שכירות ספאם חוב לקוח בעל מקצוע כל נושא אחר     תתבעו, מקסימום תזכו… למה כדאי להגיש דרך המרכז לתביעות קטנות? התחל תהליך הגשת תביעה עלות נמוכה הגשת הבקשה נמשכת מספר דקות בלבד מהיר, פשוט וללא מאמץ […]