ClickCease המרכז לתביעות קטנות - תביעות קטנות כמה זה עולה

עלות הגשת תביעה קטנה מורכבת משני פרמטרים: עזרה בהכנת כתב התביעה והגשה לבית המשפט התחל תהליך הגשת תביעה 1.  תשלום בעבור הפקת התביעה כולל הפקת טופס התביעה עותקים דרושים, מסמכים תומכים (תמונות, חשבוניות, חוזים וכד') על ידי המרכז לתביעות קטנות.   2.  אגרה לבית משפט לתביעות קטנות. ציטוט מאתר בתי המשפט: תקנות שיפוט בתביעות קטנות […]