עלות הגשת תביעה קטנה מורכבת משני פרמטרים:

עזרה בהכנת כתב התביעה והגשה לבית המשפט

  • 1.  תשלום בעבור הפקת התביעה כולל הפקת טופס התביעה עותקים דרושים, מסמכים תומכים (תמונות, חשבוניות, חוזים וכד') על ידי המרכז לתביעות קטנות.  
  • 2.  אגרה לבית משפט לתביעות קטנות. ציטוט מאתר בתי המשפט:
    • תקנות שיפוט בתביעות קטנות (סדרי דין), תשל”ז-1976
    • א. לא ייזקק בית המשפט לכל תביעה או הודעה לצד שלישי אלא אם שולמה בעדן, עם הגשתן, אגרה של 1% משווי התביעה
    • ב. על אף האמור בפסקה (1) לא תפחת האגרה בשום מקרה מ-50 שקלים
    • ג. סכום האגרה לפי פסקה (1) יעוגל כלפי מעלה לסכום שהוא מכפלה של 5 שקלים.

תשלום האגרה שמשולם על ידי הלקוח יועבר לבית המשפט – "נט המשפט", כתב התביעה יוגש באתר נט המשפט.
יש באפשרותך בחירה, בין אם הינך מעוניין להגיש את כתב התביעה לבית המשפט לבד או שהמרכז לתביעות קטנות יגיש.
 

למה כדאי להגיש דרך המרכז לתביעות קטנות?

התחל תהליך הגשת תביעה

תביעות קטנות עלות נמוכה
תביעות קטנות הגשת הבקשה נמשכת מספר דקות בלבד
תביעות קטנות מהיר, פשוט וללא מאמץ
תביעות קטנות ניסיון נרחב בטיפול בתביעות קטנות
תביעות קטנות הגשת התביעה לבית המשפט תעשה על ידנו
4.9  מתוך 5
לקריאת הביקורות

 
 

 
 

 

למה כדאי להגיש דרך המרכז לתביעות קטנות?

התחל תהליך הגשת תביעה

תביעות קטנות עלות נמוכה
תביעות קטנות הגשת הבקשה נמשכת מספר דקות בלבד
תביעות קטנות מהיר, פשוט וללא מאמץ
תביעות קטנות ניסיון נרחב בטיפול בתביעות קטנות
תביעות קטנות הגשת התביעה לבית המשפט תעשה על ידנו
4.9  מתוך 5
לקריאת הביקורות

תתבעו, מקסימום תזכו…