תביעות קטנות רחובות

בית משפט לתביעות קטנות ברחובות

טפסים לתביעות קטנות

שעות קבלת קהל

ראשון
שני
שלישי
רביעי
חמישי
13:30-08:30
13:30-08:30
13:30-08:30
13:30-08:30
13:30-08:30

בית משפט תביעות קטנות רחובות

הנושאים השכיחים ביותר שהוגשו בבית המשפט ברחובות

 

 
 

דוגמאות של תביעות קטנות שבוצעו בבית המשפט ברחובות

תקלות שהתגלו בטלוויזיה שהצריכו את החלפתו

 
תביעה לפיצוי בגין פגם בטלוויזיה שרכש התובע אצל הנתבעת וצד ג' היא היבואן ומי שסיפקה את האחריות למכשיר.
 
התובע רכש טלוויזיה מטרקלין חשמל בעמ בסכום של 2,000 ₪.

התביעה הוגשה בגין תקלות שהתגלו בטלוויזיה שהצריכו את החלפתו במכשיר אחר שגם בו התגלו אותן תקלות, וזאת בהתאם לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א- 1981.

התובע טען כי טרקלין חשמל סיפקה מוצר לקוי ולכן קמה לתובע זכות לביטול העסקה מכוח חוק המכר, תשכ"ח-1968.
 
טרקלין חשמל שלחה הודעה לצד ג' – ניופאן – היבואנית ונותנת האחריות לטלוויזיה.
 
בכתב ההגנה טרקלין חשמל טענה כי הטלוויזיה נרכשה על ידי "תצוגה ושילוט" ולא התובע ולכן דין התביעה להידחות, בשים לב לכך שבית העסק אינו זכאי לסעד מכוח חוק הגנת הצרכן.
 
בנוסף טרקלין חשמל כי התובע פנה אליה לראשונה כחצי שנה לאחר רכישת הטלוויזיה. בנסיבות אלה טענה, כי התובע לא מסר לה כל הודעה בהתאם לחוק המכר ולכן גם מטעם זה דין התביעה להידחות. טרקלין חשמל הוסיפה כי גם לגופו של עניין לא צירף התובע כל ראיה להוכחת טענותיו לגבי אי תקינות הטלוויזיה.
 
טרקלין חשמל שלחה הודעה לצד ג', ניופאן – נותנת האחריות לטלוויזיה.
 
בכתב ההגנה מטעם צד ג', ניופאן טענה כי התובע אינו יכול לתבוע בגין מכשיר שנרכש על ידי גורם שאינו אדם פרטי, דהיינו "תצוגה ושילוט". אין מחלוקת, כי למכשיר שרכש התובע ניתנה אחריות למשך שנה לפחות. התובע פנה לצד ג' בתלונה לאחר 9 חודשים מאספקת הטלוויזיה. ניופאן הכחישה כי יש פגם או ליקוי במכשיר שסופק. התובע סירב לקבל את המכשיר השני מהמעבדה של צד ג'.
 

בית משפט לתביעות קטנות ברחובות פסק על ביטול העסקה והשבת סך של 2,000 ₪ לידי התובע. משמעות הדברים היא שהעסקה בין התובע לטרקלין חשמל מבוטלת ועל הצדדים להשיב המצב לקדמותו, וכפועל יוצא מכך ניופאן מחוייבת בחיובי טרקלין חשמל.

 
מאחר שמכשיר הטלוויזיה מצוי בידי ניופאן ולא בידי טרקלין חשמל, הפסיקה היא כי ניופאן תשלם לתובע סך של 2,000 ₪ והטלוויזיה תיוותר בידה. בנוסף ניופאן תישא בהוצאות התובע בסך של 300 ₪.
 
פרטי פסק הדין: ת"ק 16244-11-18, קובייסי נ' טרקלין חשמל בעמ

תאונה בזמן סטייה מנתיב בפנייה שמאלה

 
רכב התובע עבר מהנתיב הימני ביותר אל הנתיב השמאלי שיועד לנסיעה ישר כאשר ברצונו להשתלב באחד משני הנתיבים שפונים שמאלה.
 
התאונה התרחשה לפני שהתובע השלים את השתלבותו באחד הנתיבים שפונים שמאלה בעודו נמצא בנתיב שמיועד לנסיעה ישר תוך שהוא מצוי בסטייה עם הרכב כדי להשתלב שמאלה.
 
הבעלים של הרכב הפוגע מסר כי הבחין ברכב התובע בזמן שאותת, אך לדבריו התובע נכנס לנתיב נסיעתו באופן פתאומי. לכן למרות שהאט, לא היה בכך למנוע את התאונה.

בית המשפט פסק כי האחריות לקרות התאונה מוטלת על התובע בשיעור של 80% ועל הנתבע 1 בשיעור של 20% , כאשר התובע הינו הגורם העיקרי לקרות התאונה וזאת בשל מעבר חד מהנתיב הימני ביותר בניסיון להגיע לנתיב שפונה שמאלה תוך חציה של נתיבי נסיעה באופן היוצר סיכון למשתמשים בדרך.
 

בית משפט לתביעות קטנות ברחובות פסק כי מקבל את התביעה באופן חלקי ומחייב את הנתבעים לשלם לתובע 807 ₪ (הנזק וירידת ערך) בצירוף סך של 750 ₪ טרחת השמאי והוצאות בסך של 300 ₪. סך הכל 1,857 ₪.

 
פרטי פסק הדין: ת"ק 55079-05-19, חזן נ' רוטמן ומנורה מבטחים ביטוח בע"מ

 
 

האם אפשר להגיש את התביעה בבית המשפט ברחובות?

אין אפשרות להגיש את התביעה על פי בקשתך,
בית המשפט קבע קריטריונים היכן מותר להגיש את התביעה:

  1. מקום מגוריו או מקום עסקו של הנתבע
  2. מקום יצירת ההתחייבות
  3. מקום שנועד, או שהיה מכוון, לקיום ההתחייבות
  4. מקום המסירה של הנכס
  5. מקום המעשה או המחדל שבשלו תובעים

 
 

כמה עולה להגיש תביעה קטנה?

לחץ כאן למעבר למחשבון

 
 

צריך עזרה בהגשת התביעה?

אז איך מתחילים? לחצו כאן