תביעות קטנות נתניה

בית משפט לתביעות קטנות בנתניה

טפסים לתביעות קטנות

שעות קבלת קהל

ראשון
שני
שלישי
רביעי
חמישי
13:30-08:30
13:30-08:30
13:30-08:30
13:30-08:30
13:30-08:30

בית משפט תביעות קטנות נתניה

 

נושאים שכיחים לתביעות שמוגשות בבית המשפט בנתניה

 

 
 

דוגמאות של תביעות קטנות שבוצעו בבית המשפט בנתניה

 
 

יזם שבנה חנייה שאי אפשר להיכנס אליה

התובעים רכשו דירה משיכון ובינוי נדל"ן עם שתי חניות צמודות.
 
התובעים טענו כי מאחר והחניות גובלות ברצועת גינון, קיים קושי בכניסה ויציאה מהרכב אשר חייבת להיעשות על רצועת הגינון.
 

חברת בדק שהתובעים שכרו קבעה בחוות דעתה כי לא ניתן לעשות שימוש תקין בחניה.
 
שיכון ובינוי נדל"ן טענה כי גודל החניה עומד בדרישות החוק ובהנחיות משרד התחבורה לתכנון חניה, ואף תואם בפועל לגודל ומיקום החניה על פי הסכם המכר עם התובעים.
 
בנוסף שיכון ובינוי נדל"ן טענה כי אין כל מניעה לעשות שימוש רגיל וסביר בחניה לרבות פתיחת דלתות הרכב במלואן וכניסה ויציאה מהרכב.

מעיון בתמונות החניות שהוצגו השופטת קבעה כי אכן קיים קושי לעשות שימוש רגיל וסביר בחניות שכן כל כניסה ויציאה מהרכבים נעשית תוך שעל התובעים לדרוך על רצועת הגינון.
 

בית משפט לתביעות קטנות בנתניה פסק כי על שיכון ובינוי נדל"ן לשלם פיצוי על פי הערכת בדק הבית ע"ס 2,000 ₪ + מע"מ בתוספת הוצאות בסך של 350 ₪.

 
פרטי פסק הדין: ת"ק 8132-04-18, טוצ'ינסקי נ' שיכון ובינוי נדל"ן בע"מ

תאונה מאחור והרכב הוגדר טוטאל לוס

 
התובע נסע בכביש ראשי חד סטרי. לאחר שעבר את הצומת, התובע עצר את רכבו בעקבות רכב צד ג' שעצר לפניו, כאשר לפתע חש חבטה עזה ברכבו.

התובע טען כי הרכב הפוגע אשר נסע מאחוריו במהירות, לא שמר על מרחק עצירה, והתנגש בחלקו האחורי של רכב התובע בעצמה.

התובע פנה לשמאי אשר הגדיר את הרכב אובדן מוחלט (טוטאל לוס) והעריך את הנזק ב- 10,286 ₪.
 
בנוסף, התובע טען כי בעקבות התאונה נגרמו לו נזקים: השחתת זמן בסך 5,000 ₪, אובדן זמן 500 ₪, אובדן זמן והעדר אפשרות בגין הנאה מרכבו 1,000 ₪ והוצאות בגין התנהלות באמצעות תחבורה ציבורית לתקופה של 3 חודשים ובסכום כולל של 1,590 ₪. בנוסף עלות 650 שכר טרחת שמאי.
 
בכתב ההגנה טענה בעלת הרכב הפוגע כי במועד התאונה היא נסעה עם רכבה על כביש 4 לכיוון צפון ופנתה ימינה בצומת קדימה. רכב התובע עצר מעט אחרי הצומת והחל בנסיעה לאחור שבעקבותיה פגע רכב התובע עם חלקו האחורי בחזית רכב הפוגע.
 
בעלת הרכב הפוגע טענה כי האחריות לתאונה מוטלת על התובע שהפר חובת הזהירות ונהג את רכבו ברשלנות בעת שנסע אחורנית ללא נקיטת אמצעי זהירות.
 
לאחר בדיקת העדויות והראיות השופט פסק כי מקבל את גרסת התובע.
 
השפוט פסק כי הנזק שנגרם לרכב התובע הוערך בסכום של יותר מ- 10,000 ₪ כאשר הנזק שנגרם לרכב הפוגע הוערך בסכום של 700 ₪.
 
רכב התובע ניזוק כתוצאה מפגיעה ישירה מאחורה ולא מנסיעה לאחור כנטען שאז הנזק שהיה נגרם לרכב התובע לא היה כה עצמתי.
 
בית המשפט פסק כי האחריות לקרות התאונה ותוצאותיה מוטלת על בעלת הרכב הפוגע ועליה לשאת בנזקים שנגרמו לתובע.
 

בית משפט לתביעות קטנות בנתניה פסק כי על הנתבעת לשלם לתובע 10,286 ₪ בגין הנזק לכרב, 650 ₪ בגין שכ"ט שמאי, 1,207 ₪ בגין הוצאות תחבורה, ו- 750 ₪ הוצאות. סך הכל פיצוי של 12,893 ₪.

 
פרטי פסק הדין: ת"ק 27742-10-18, מוהר נ' פרי

 
 

האם אפשר להגיש את התביעה בבית המשפט בנתניה?

תלוי.
קיימים קריטריונים שנקבעו על ידי בית המשפט היכן מותר להגיש את התביעה:

  1. מקום מגוריו או מקום עסקו של הנתבע
  2. מקום יצירת ההתחייבות
  3. מקום שנועד, או שהיה מכוון, לקיום ההתחייבות
  4. מקום המסירה של הנכס
  5. מקום המעשה או המחדל שבשלו תובעים

 
 

כמה עולה להגיש תביעה קטנה?

לחץ כאן למעבר למחשבון

 

צריך עזרה בהגשת התביעה?

אז איך מתחילים? לחצו כאן