אינפורמציה שכדאי לדעת לפני הגשת תביעה לדמי אבטלה

 

מי זכאי לקבל דמי אבטלה?

מי שעונה על כל התנאים הבאים:

 1. מבוטח בביטוח אבטלה
  תושב ישראל או תושב ארעי בישראל (רשיון לישיבת ארעי מסוג א1).
  עובד שכיר ומעסיקו חייב בתשלום דמי ביטוח עבורו.
 2. גילו בין 20 ל-67 שנים
  במקרים מסוימים תיתכן זכאות גם לבני 18-20:

  • בני 18-20 שצה"ל פטר אותם משירות חובה או דחה את שירותם בשל סיבות הקשורות בבריאות, משפחה, חינוך, התיישבות ביטחונית או צורכי המשק הלאומי.
  • בני 18-20 שהם המפרנסים היחידים של משפחתם (הורים, אחים, בני זוג), או שיש להם ילד ועיקר פרנסת הילד עליהם.
מי זכאי לקבל דמי אבטלה?

ביטוח לאומי

 • השלמת תקופת אכשרה
  התקופה שבה שכיר עבד בטרם הפך למובטל ובמהלכה שולמו עבורו דמי ביטוח לאומי.
  תקופה של לפחות 12 חודשים בהם שולמו דמי ביטוח אבטלה, מתוך 18 החודשים שקדמו לתחילת תקופת האבטלה.
  חיילים משוחררים ומסיימי שירות לאומי – דרושה תקופה של 6 חודשים במהלך השנה הראשונה לשחרורם.
 • הפסקת עבודה
  הזכאות היא לשכיר שפוטר או התפטר.
  תיתכן זכאות גם במקרים הבאים:

  • שכיר שיצא לחל"ת שלא מרצונו למשך 30 ימים לפחות.
  • שכיר ששכרו נמוך מדמי האבטלה המגיעים לו.
 • התייצבות בלשכת שירות התעסוקה כדורש עבודה
  עליך להירשם בלשכת התעסוקה מיד עם הפסקת העבודה כדורש עבודה.

 
 

תהליך מימוש הזכות לדמי אבטלה

 • אחרי שהפסקת לעבוד ולפני פנייה למוסד לביטוח לאומי, יש לפנות בלשכת התעסוקה ולהירשם כדורש עבודה.
 • לאחר ההתייצבות הראשונה בלשכת התעסוקה, עליך להגיש למוסד לביטוח לאומי תביעה לדמי אבטלה.

 

תקופת הזכאות

 • בהתאם לגילו של המובטל ולמספר בני המשפחה התלויים בו (בן/בת זוג וילדים) נקבעים מספר הימים המירבי שמשולמים בעבורם דמי אבטלה.
 • תביעה חוזרת לדמי אבטלה למי שכבר קיבל דמי אבטלה, ניתן להגיש רק לאחר שחלפו 12 חודשים מתחילת הזכאות הקודמת. למידע נוסף ראו הגשת תביעה חוזרת לדמי אבטלה.
מה צריך לעשות בשביל לקבל דמי אבטלה?

תביעה לדמי אבטלה

איך מגישים תביעה לדמי האבטלה?

עליך להתייצב בלשכת התעסוקה מיד לאחר הפסקת העבודה ולפני הגשת התביעה והמסמכים למוסד לביטוח הלאומי.
הגשת מסמכים:

 1. טופס תביעה לדמי אבטלה.
 2. אישור ממקום העבודה על תקופת העסקה ועל השכר או תלושי שכר של 12 חודשים מתוך 18 החודשים האחרונים. חובה לצרף תלושי שכר של 6 חודשי העבודה האחרונים, כולל תלוש שכר של חודש העבודה האחרון.
 3. אישור ממקום העבודה המציין את סיבת הפסקת העבודה ותאריך הפסקת העבודה, עם חתימה וחותמת של המעסיק.

 
 

האם ניתן לתבוע את דמי האבטלה בבית המשפט לתביעות קטנות?

לא. עליך לפנות למוסד לביטוח לאומי.