תביעות קטנות חיפה

בית משפט לתביעות קטנות בחיפה

טפסים לתביעות קטנות

שעות קבלת קהל

ראשון
שני
שלישי
רביעי
חמישי
13:30-08:30
13:30-08:30
13:30-08:30
13:30-08:30
13:30-08:30

בית משפט תביעות קטנות חיפה

הכנת כתב תביעה מגדילה את הסיכויים לזכייה בתביעהלהגשת תביעה קטנה

נושאים שכיחים לתביעות שמוגשות בבית המשפט בחיפה

דוגמאות של תביעות קטנות שבוצעו בבית המשפט בחיפה

תאונה בזמן שהרכב בחנייה והרכב הוגדר טוטאל לוס

התאונה התרחשה בשעה שהתובע לא נכח במקום ושוטר שהיה עדד לתאונה, יצר קשר עם התובע ועדכן בדבר.

אין מחלוקת בין הצדדים בנוגע לאחריות להתרחשות התאונה.
 
המחלוקת היא בנוגע לשאלה מהו שיעור הנזק שנגרם, כאשר בדיעבד אין מחלוקת בנוגע לכך ששיעור הנזק עולה על 60 אחוז משווי הרכב וכי יש בהתאמה לקבוע כי הרכב ניזוק באופן המחייב הורדתו מהכביש.
 
לתובע הצעת מחיר ממוסך לתיקון הרכב ע"ס של 10,214 ₪.
 
עפ"י מחירון יצחק לוי, ולאחר ההפחתות והתוספות עפ"י מד אוץ ובעלויות קודמות, עמד שווי רכב התובע ביום התאונה ע"ס של 9,352 ₪.
 
התובע פנה לשמאי אשר דרש שכ"ט בשיעור כולל של 1,050 ₪.
 
השופטת קבעה כי מאחר והנתבע לא הציג אסמכתאות לעניין טווח ההפחתה הנכון ביחס לרכבים שגילם כרכב התובע ואשר מתייחסים לרכבים מסוג הרכב שנפגע, ובהתאמה תואמים את רמת סחירותו של רכב מסוג זה בשוק היד השנייה של רכבים ישנים, קבעה כי לנכון להפחית משווי הרכב 30 אחוזים בלבד, וקבעה כי שווי רכב התובע ביום התאונה במחיר שוק, עמד ע"ס של 7,840 ₪ .
 
בחוות דעת השמאי מטעם התובע, הבהיר השמאי כי שווי שרידי רכב התובע עומד ע"ס של 1,120 ₪.
 
השופטת קבעה כי לאחר הפחתת ערך השרידים, עומד נזקו של התובע ע"ס של 6,720 ₪. לסכום זה יש להוסיף את שיעור שכר טרחת השמאי, כפי שראוי היה לקבוע בנסיבות העניין, 750 ₪ כולל מע"מ.
 

בית משפט לתביעות קטנות בחיפה פסק כי על הנתבע לשלם לתובע פיצוי של 7,470 ₪.

 
פרטי פסק הדין: ת"ק 20250-03-19, צ'טברטנוי נ' פרץ

חלק מהבריקים שהותקנו בביתו שונים מצבע יתרת הבריקים

התובע טען כי החברה הפרה את ההסכם שנכרת בין הצדדים בהקשר זה בכך שסיפקה לו כמות בריקים שאינה תואמת את צרכיו ואת ההסכמות שבין הצדדים, בשעה שחלק מהבריקים שסופקו אינם תואמים בצבעם ובאופיים את המוזמן.
 
הבריקים המדוברים הם בריקים עשויים חימר, המגיעים לאחר פירוק מבתים שונים ברחבי אירופה ואין מדובר ב'מוצר-מדף', וכל בריק, מגיע בגוון שונה מרעהו.
 
משטח אחד מתוך השישה שהתקבלו בביתו של התובע הכיל אריחים שצבעם צהוב-חרדל, שאינו תואם את הדוגמא שראו בחנות.

משטח אחד מתוך השישה שהתקבלו בביתו של התובע הכיל אריחים שצבעם צהוב-חרדל, שאינו תואם את הדוגמא שראו בחנות.
 

השופטת קבעה כי ביחס לבריקים הצהובים מדובר בבריקים שאינם תואמים את הזמנתו של התובע, וכי מדובר באי התאמה.
 

בית משפט לתביעות קטנות בחיפה חייב את החברה לשלם לתובע פיצוי, בגין הנזק שנגרם לו בשל הפרת התחייבויותיה של הנתבעת בדמות אספקת הבריקים הצהובים בלבד, בסך של 5,000 ₪.

 

פרטי פסק הדין: ת"ק 41645-07-18, אגוזי נ' ליטל שיש בע"מ

 

האם ניתן להגיש את התביעה בחיפה?

אין אפשרות להגיש את התביעה על פי בקשתך,
בית המשפט קבע קריטריונים היכן מותר להגיש את התביעה:

  1. מקום מגוריו או מקום עסקו של הנתבע
  2. מקום יצירת ההתחייבות
  3. מקום שנועד, או שהיה מכוון, לקיום ההתחייבות
  4. מקום המסירה של הנכס
  5. מקום המעשה או המחדל שבשלו תובעים

 
 

כמה עולה להגיש תביעה קטנה?

לחץ כאן למעבר למחשבון

 
 

עזרה בהגשת התביעה?

אז איך מתחילים? לחצו כאן

 
 
 
 

מידע בלבד
מידע בלבד
מידע בלבד