פיצוץ צמיג מבור בכביש

 

 

אחריות העירייה לנזק שנגרם לרכב שנכנס לבור בכביש שנגרם מגשם

 

בית משפט לתביעות קטנות בחדרה דן במקרה מסוג זה.

בזמן נסיעה הרכב נכנס לתוך בור בכביש שבשטחה של עיריית חדרה, אשר נפער כתוצאה מגשמים עזים שירדו בעיר, לרבות ביום האירוע ובמהלכו.
 
התובע טען כי כתוצאה מהכניסה לבור הצמיג הקדמי הימני של הרכב נקרע.
 
עבור הצמיג שילם 1,700 ₪.

התובע טען כי פנה לעיריית חדרה אך זו דחתה את בקשתו בטענה כי אין מדובר בנזק שנגרם ברשלנותה ו/או באחריותה.
 
עיריית חדרה טענה כי הבור נפער, כפי הנראה, סמוך להגעת התובע למקום ותוקן תוך זמן סביר, לפיכך לא הוכח מחדל כלשהו מטעם עיריית חדרה.
 
בכתב ההגנה עיריית חדרה טענה כי התובע לא הוכיח את אירוע התביעה והצביעה על סתירות בגרסאותיו. בהזדמנות אחת טען כי הצמיג התפוצץ, בהזדמנות אחרת טען כי ה צמיג קרוע ובהזדמנות שלישית טען כי האויר יצא מהצמיג.

בנוסף, טענה עיריית חדרה כי אף רכב אחר לא נפגע מהמפגע הנטען, ומכל מקום היה על התובע לנהוג משנה זהירות, לצפות את הסיכון ולהימנע מלהיכנס לתוכו.
 
לכתב ההגנה צורף תצהיר של קצין בטיחות בתעבורה הקובע כי לו היה הצמיג נקרע באירוע, לא היה התובע יכול להמשיך בנסיעה, כפי שאירע בפועל.
 
בכתב ההגנה הודתה עיריית חדרה כי יומיים טרם האירוע הנטען התקבלו במוקד העירוני פניות של אזרחים לגבי בור באזור שנטען כמקום הפגיעה, וכי בור זה תוקן מיד כאשר היתה הפוגה בגשמים ותוך פרק זמן סביר, ובטרם התלונן התובע עצמו במוקד העירוני.

העירייה טענה שהנזק נגרם שלא ברשלנותה ובאחריותה

העירייה טענה שהנזק נגרם שלא ברשלנותה ובאחריותה

השופטת קיבלה את גרסתו של התובע בדבר קיומו של הבור בנתיב נסיעתו ובכך שהוא היה הגורם לפגיעה בצמיג הקדמי הימני של רכבו.
 
השופטת סירבה לקבל את טענתו של קצין הבטיחות בתעבורה, כי לא ייתכן שהתובע יכול היה להמשיך לנסוע לו הצמיג נקרע באירוע מאחר ולא הוגשה מטעמו חוות דעת מומחה, בהתאם להוראות סעיף 129 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד – 1984. בנוסף קצין הבטיחות בתעבורה לא בדק את הצמיג בעצמו ולא ראה אותו במו עיניו.

צמיג של רכב חדש בן שבוע התפוצץ מהבור בכביש

צמיג של רכב חדש בן שבוע התפוצץ מהבור בכביש

השופטת קבעה כי עיריית חדרה כרשות מקומית אחראית לתקינותו של הכביש, הייתה יכולה וצריכה לצפות את התרחשותו, מה גם שהיא מודה, כי ידעה על הבור לנוכח דיווחי אזרחים ביומיים שלפני האירוע. חרף זאת, עיריית חדרה לא נקטה כל צעד לסילוקו של המפגע או לתיקונו מחד, ואף לא נקטה כל צעד לגידורו ולסימונו, ולאזהרת העוברים והשבים במקום מפני הסיכון שהוא יוצר. מדובר בצעד המתבקש והנדרש, וגם אם תנאי השטח ומזג האויר לא איפשרו תיקון מיידי של המפגע, עדיין חייבת היתה עיריית חדרה לדאוג לכל הפחות לגידורו של הבור ולסימונו, ואף לחסימת הנתיב בו נפער, כאשר עיריית חדרה לא עשתה דבר מכל אלו.
 
השופטת קבעה כי עיריית חדרה נושאת באחריות לנזק שנגרם לרכב התובע כתוצאה מהבור בכביש.
 

בית משפט לתביעות קטנות בחדרה פסק כי על עיריית חדרה לשלם לתובע סך של 1,700 ₪ בתוספת 600 ₪ עבור הוצאו וסך כולל של 2,300 ₪.

 
פרטי פסק הדין: 10557-06-18, גדול נ' עיריית חדרה
 
 
 
 
 

נגרם לך נזק וזקוק לעזרה?

 
 

אז איך מתחילים? לחצו כאן

 
 
 
 

מידע בלבד
מידע בלבד
מידע בלבד

הכנת כתב תביעה מגדילה את הסיכויים לזכייה בתביעהלהגשת תביעה קטנה