נפילה מביוב פתוח ושאריות שמן בכביש בזמן סחיבת קניות והליכה חזרה לרכב

 

 

נזקי גוף שנגרמו בנפילה בשטח המיועד למעבר ציבורי בעיר יבנה

 

בית משפט לתביעות קטנות ברחובות דן במקרה מסוג זה.

התובע הלך ברגל ברחוב השוק הקטן ביבנה.
 
כאשר התובע ירד מהמדרכה אל הכביש במטרה להגיע לרכבו שחנה בקרבת מקום, החליק על שמן בכביש, נתקל במכסה ביוב אשר בלט על פני הקרקע, מעד ונפל.
 
כתוצאה מהנפילה נגרמו לתובע חבלות גוף, בדמות שבר בשלוש צלעות בפלג ימין של גופו.

מטעם התובע הגיעה להעיד בעלת עסק ברחוב, שהייתה עדה לאירוע הנפילה.
 
מטעם העירייה העיד מהנדס העירייה כי לא התקבלה במוקד העירוני כל קריאה או תלונה אודות האירוע במועד הרלוונטי.
 
מהנדס העירייה טען כי התובע נוהג לפנות למוקד על אירועים שוליים יותר, ולחיזוק דבריו הציג דו"ח פניות של התובע למוקד. לכן יש להטיל ספק במהימנות טענות התובע ביחס להתרחשות האירוע עצמו.
 
השופטת הגיעה למסקנה, כי עלה בידי התובע להוכיח את גרסתו באשר לעצם התרחשות אירוע הנפילה.

השופטת קבעה כי על אף שלא צוין בתיעוד הרפואי באופן מפורש כי התובע מעד על מכסה בור הביוב דווקא, הרי שיש ברישום זה, כאשר הוא מצטרף ליתר הראיות, בכדי לתמוך בגרסתו של התובע.
 
השופטת קבעה כי גרסת התובע נתמכת בתמונה מהמקום מהמועד הרלוונטי. מהתמונה עולה, כי במקום הנפילה הנטען, במועד הרלוונטי נמצא מכסה ביוב אשר אינו מיושר עם מפלס הכביש באופן היוצר הפרש גבהים בין המכסה לבין הכביש.
 
בנוסף ניתן לראות בתמונות נוזל כלשהו על הכביש, שמתיישב עם טענת התובע ביחס לשמן שהיה במקום וגרם לו להחליק ולמעוד.

עיריית יבנה טענה שמדובר במתלונן סדרתי

עיריית יבנה טענה שמדובר במתלונן סדרתי

השופטת קבעה כי בנסיבות המקרה, קמה חובת זהירות קונקרטית, כי ניתן וצריך לצפות כי ככל שקיים מפגע בדמות חומר שומני והפרש גובה בין הכביש למכסה הביוב, יגרם נזק למי מהעוברים בדרך שעלולים למעוד וליפול בעטיו.
 
השופטת קבעה כי לתובע אשם תורם בשיעור של 25%, היות והכיר את המקום בו אירעה התאונה ואת אופיו של הרחוב ומצבו הכללי ולכן היה עליו לנקוט משנה זהירות בפסעו ברחוב המוכר לו, באור יום.

 
על פי התיעוד הרפואי לתובע אישורי המחלה לחודש וחצי.

מנוחה בבית חודש וחצי כתוצאה משבר בשלוש צלעות

מנוחה בבית חודש וחצי כתוצאה משבר בשלוש צלעות

מאחר והתובע פנסיונר, לא קיים נזק של אובדן ימי עבודה.
 
בית המשפט פסק כי סך נזקי התובע , בגין כאב וסבל, הינם 17,500 ₪, ועל כן סך פיצוי התובע בניכוי אשם תורם, יעמוד על סך 13,125 ₪.
 

בית משפט לתביעות קטנות ברחובות פסק כי על עיריית יבנה לשלם לתובע, פיצוי בסך של 13,125 ₪, בצירוף 1,400 ₪ הוצאות.

 
פרטי פסק הדין: 13242-03-16, דיין נ' עיריית יבנה
 
 
 
 
 

נפצעת וזקוק לעזרה?

 
 

אז איך מתחילים? לחצו כאן

 
 
 
 

מידע בלבד
מידע בלבד
מידע בלבד

הכנת כתב תביעה מגדילה את הסיכויים לזכייה בתביעהלהגשת תביעה קטנה