הלקוח לא שילם וסירב לשתף פעולה עם הספק לצורך סיום העבודה

 

 

האדריכל סירב לשלם לאגרונום למרות שאישר את הצעת המחיר

 

בית משפט לתביעות קטנות בקריות דן במקרה זה.

 
התובע אגרונום שמאי ויועץ במקצועו.

הנתבע הינו אדריכל במקצועו.
 

אדריכל פנה לתובע וביקש ממנו הצעת מחיר לסקר עצים בחלקה מסוימת בחיפה וזאת לצורך קבלת היתר בניה.
 
התובע העביר לאדריכל הצעת מחיר לסקר העצים לפיה עלות הסקר עפ"י דרישות פקיד היערות הינה 4,500 ₪ + מע"מ.

הצעת המחיר התקבלה ע"י האדריכל.
 
התובע הכין סקר עצים בהתאם להזמנה והעביר העתק ממנו לאדריכל.
 
האדריכל לא שילם לתובע תמורה כלשהי בגין הסקר.
 

התובע הגיש תביעה ע"ס 6,265 ₪ בגין התמורה שהגיעה לו מהנתבע עבור הסקר בתוספת הוצאות שונות בסך 1,000 ₪.

בכתב הגנה האדריכל טען כי לא מגיעה לתובע תמורה כלשהי מאחר והסקר לא אושר ע"י פקיד היערות של עירית חיפה.
 
האדריכל טען כי פקיד היערות לא אישר את הסקר ואף הוסיף כי קיימת בו עבירה על פקודת היערות, וכי למעשה התובע לא עשה כהוא זה על מנת לשנות את רוע הגזירה.
 

האדריכל טען כי הוא בדק את העניין ועשה עבודה ופנה לפקיד היערות ושכנע אותו בטענותיו, אולם הפקיד ביקש ממנו חוות דעת של אגרונום ואז הוא פנה לאגרונום חלופי.

ביצע את העבודה לאחר הגשת הצעת מחיר מסודרת

ביצע את העבודה לאחר הגשת הצעת מחיר מסודרת

הסקר שאושר בסופו של דבר זהה לסקר שהוכן ע"י התובע.
 
האדריכל הגיש תביעה נגדית כנגד התובע ע"ס 33,500 ₪ בגין הנזקים שנגרמו לו כתוצאה מעיכוב אישור הסקר ע"י פקיד היערות של עיריית חיפה למשך 8 חודשים.
 

השופט קיבל את גרסת התובע שלא זכה לשיתוף פעולה מהאדריכל ואם היה זוכה בשיתוף פעולה, הוא היה משיג אישור מפקיד היערות לסקר שלו, כפי שהושג בסופו של דבר.

הצעת המחיר אושרה על ידי האדריכל

הצעת המחיר אושרה על ידי האדריכל

השופט פסק כי התביעה הנגדית שהאדריכל הגיש כנגד התובע נדחית.
 
מאחר ונחסכה מהתובע העבודה לאישור הסקר ע" פקיד היערות, יש להפחית מהסכום הנ"ל שליש והיתרה לתשלום תהא בסך 3,510 ₪.
 

בית משפט לתביעות קטנות בקריות פסק כי על האדריכל לשלם לתובע 3,510 ₪ בתוספת הוצאות בסך 463 ₪.

 
פרטי פסק הדין: 23850-05-18, שפירא נ' השמשוני
 
 
 
 
 

נגרם לך נזק וזקוק לעזרה?

 
 

אז איך מתחילים? לחצו כאן

 
 
 
 

מידע בלבד
מידע בלבד
מידע בלבד

הכנת כתב תביעה מגדילה את הסיכויים לזכייה בתביעהלהגשת תביעה קטנה