ליקויים בדלתות שהותקנו בבית החדש – מוצר פגום

 

 

הדלתות הותקנו עם ליקויים רבים הכוללים פגמי צבע, ליקויים במנגנון הסגירה, כיוונון לקוי והתנפחות של הדלתות

 

בית משפט לתביעות קטנות בחדרה דן במקרה מסוג זה.

 
התובעים רכשו 10 דלתות בעלות של 19,094 ₪.

התובעים טענו כי לאחר התקנת הדלתות בביתם הופיעו בדלתות ליקויים, הכוללים פגמי צבע, ליקויים במנגנון הסגירה, כיוונון לקוי והתנפחות של הדלתות.
 

התובעים טענו כי דלתות חמדיה שלחה טכנאים לתיקון הליקויים, אך אלו תוקנו באופן חלקי בלבד ותיקוני הצבע שנעשו שינו בהמשך את צבעם.
 
התובעים טענו כי דלתות חמדיה סירבה להחליף את הדלתות כולן בטענה שתקופת האחריות פגה ומאחר ורכשו ביודעין דלתות מדגם בסיסי שאינו עמיד בפני נזקי מים.

התובעים טענו כי בשלב מסוים דלתות חמדיה הסכימה להחליף את הדלתות בתמורה לתוספת של 936 ₪ לכל דלת, לכך סירבו.
 
התובעים ביקשו מבית המשפט פיצוי של 31,694 ₪ הכולל את עלות הדלתות בסך של 19,094 ₪, בצירוף פיצוי בגין הפסד ימי עבודה בסך של 5,100 ₪, שכר טרחת עורך דין בסך של 1,000 ₪, פיצוי בגין בזבוז הזמן בסך של 1,500 ₪ ופיצוי בגין עוגמת נפש בסך של 5,000 ₪.
 
בכתב ההגנה דלתות חמדיה טענה כי התובעים בחרו במודע לרכוש דלתות מדגם בסיסי ביותר, עם עמידות מוגבלת בפני נזקי מים ב-4 הס"מ התחתונים של הדלת בלבד.
 

דלתות חמדיה טענה כי עניין העמידות המוגבלת הובהר לתובעים במפורש ותוך שהוצעו להם דגמים רבים של דלתות עמידות בפני מים, עם אחריות מורחבת.

דלתות חמדיה טענה במועד התקנת הדלתות אישרו התובעים בחתימתם על טופס המסירה כי הדלתות נמסרו לשביעות רצונם.
 
דלתות חמדיה טענה כי התובעים הצביעו על הליקויים בדלתות רק לאחר חודש וחצי מהתקנתן, כאשר אין לדעת מה אירע בתקופה זו.
 

דלתות חמדיה טענה כי פעלה לתיקון הליקויים המינוריים, כמו תיקוני גימור וכיוון של הדלתות, לרבות פירוק והחלפה של אחד המשקופים ובהמשך קיצור של אחת הדלתות לצורך התאמתה לפרקט.
 
דלתות חמדיה טענה כי עד למועד אכלוס הבית תוקנו כל הליקויים בדלתות.
 
דלתות חמדיה טענה כי הנזקים בדלתות נגרמו מחשיפתן למים וכי נזקים אלו אינם כלולים במסגרת האחריות.

הדלתות כללו פגמי צבע והתנפחות בנוסף לליקויים במנגנון הסגירה

הדלתות כללו פגמי צבע והתנפחות בנוסף לליקויים במנגנון הסגירה

לבסוף דלתות חמדיה טענה כי הציעה להחליף את הדלתות לדלתות משודרגות ועמידות למים בהנחה, אלא שהתובעים סירבו.
 
השופטת פסקה כי דין התביעה להתקבל בחלקה.
 
בבדיקת מסמכי ההזמנה במסגרת ההערות נכתב – "ההלבשות פולימריות WPC בעלות עמידות משופרת בלחות." וכן: "בתחתית הדלתות מודבקים קנטים פולימריים 1.5 מ"מ או צביעת קנט להפחתת נזקי לחות."
 
השופטת קבעה כי אין במסמכי ההזמנה האמורים כל התייחסות לגבי אי עמידות הדלתות לנזקי מים או הגבלה כלשהי בדבר האחריות לדלתות.
 
השופטת קבעה כי עדותם של התובעים עקבית, קוהרנטית ומעוררת אמון. בנוסף עדותם מתיישבת עם לשון טופס ההזמנה. הרי סעיף 4 לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א – 1981 מחייב עוסק לגלות לרוכש כל פגם או תכונה אחרת בנכס שיש בהם כדי להפחית מערכו, וכן כל תכונה בנכס המחייבת החזקה או שימוש ב דרך מיוחדת, והדעת נותנת כי הדבר ייעשה בכתב.

דלתות חמדיה מסרה כי הדלתות שנרכשו אינן נגד מים

דלתות חמדיה מסרה כי הדלתות שנרכשו אינן נגד מים

על כן השופטת קבעה כי לא נמסר לתובעים דבר בעניין אי עמידותן של הדלתות למים ובדבר הגבלת האחריות לנזקי מים.
 
השופטת פסקה כי דלתות חמדיה לא הוכיחה קשר סיבתי בין הפגמים הנטענים ובין שימוש כזה או אחר במים.
 
העד מטעם התובעים, מפקח הבניה, העיד כי הפגמים בדלתות, ובמיוחד הליקויים בצבע וההתנפחויות החלו להופיע עוד בטרם נכנסו התובעים לבית ולפני שנעשה שימוש במים. כן העיד מפקח הבנייה כי מנסיונו "אם יש פגם בצבע וזה לא מקלחת, זה חדר עבודה, זה לא ממים."
 
אשר על כן, השופטת פסקה כי הדלתות שסיפקה הנתבעת לתובעים לוקות באי-התאמה ובפגמים, המזכים את התובעים בפיצוי במלוא עלותן.
 

בית משפט לתביעות קטנות בחדרה פסק כי על דלתות חמדיה לשלם לתובעים פיצוי בסך של 19,094 ₪ בתוספת הוצאות בסך של 600 ₪.

 
פרטי פסק הדין: 3312-05-19, בשקין נ' דלתות חמדיה בע"מ
 
 
 
 
 

נגרם לך נזק וזקוק לעזרה?

 
 

אז איך מתחילים? לחצו כאן

 
 
 
 

מידע בלבד
מידע בלבד
מידע בלבד

הכנת כתב תביעה מגדילה את הסיכויים לזכייה בתביעהלהגשת תביעה קטנה