מי האחראי לנזק שנגרם לרכב כתוצאה מהצפה ברחוב?

 

בית משפט לתביעות קטנות בירושלים דן במקרה מסוג זה.

 
התובע החנה את רכבו ברח' גלבר בירושלים, הסמוך לדירה בה מתגורר.
 
התובע התעורר לבוקר גשום ובסביבות השעה 07:00 יצא מביתו עם בתו לכיוון רכבו.
 
התובע נדהם לראות שחלק של הכביש שמול רח' גלבר 14 היה מוצף מים.

התובע ניסה להגיע לרכב תוך שנרטב ברגליו. כשפתח את דלתות הרכב, ראה כי הרכב מלא מים עד לגובה הדוושות ולא ניתן לנסוע עם הרכב.
 

כתוצאה מההצפה חדרו מים לרכב ונגרם נזק.
 
לתובע נגרמו הוצאות בגין תיקון וייבוש הרכב, הוצאות נסיעה במוניות ואובדן ימי עבודה. בנוסף נמסר לתובע כי ייתכן נזק נוסף בעתיד כתוצאה מקורוזיה. כמו כן ריח העובש ברכב עדיין קיים עד היום דבר שגורם לירידת ערך הרכב.
 
התובע יצר קשר עם עיריית ירושלים ומשם נמסר לו חברת הגיחון האחראית ועליו לפנות אליה.
 
התובע התקשר לגיחון ועדכן על המקרה, שכבר היה ידוע להם. נאמר לתובע כי ההצפה של הרחוב בחורף היא דבר ידוע כשהביוב נסתם.
 
נציג הגיחון מסר כי ישלחו מישהו לבדוק והומלץ לתובע לפנות לחברת הביטוח של רכבו כדי שזו תתבע את הגיחון.

בהמשך הגיע עובד מהגיחון ואמר לו שהסיבה להצפה היא בשל כך שהביוב נסתם.
 
התובע פנה לחברת הביטוח שלו.
 
נציגת חברת הביטוח והתובע ניסו להשיג נציג ממחלקת התביעות של הגיחון, אך ללא הצלחה.
 

לאחר מספר שבועות הגיחון הודיעה כי מסירה אחריות ושהאחריות הינה של עיריית ירושלים.
 
התובע פנה לעיריית ירושלים ומשם בסופו של דבר נאמר כי האחריות הבלעדית היא של חברת הגיחון.

 
עיריית ירושלים טענה כי אין כל עילת תביעה כנגדה.
 
עיריית ירושלים טענה כי אם יש אשם בקשר עם האירוע הנטען הוא מוטל על הגיחון וזאת מאחר והיא האחראית על כל צינורות ותעלות הניקוז הביוב והמים בירושלים.
 
עיריית ירושלים טענה כי טענה של הגיחון כי הסתימה נוצרה בשל לכלוך על הקולטנים היא חסרת שחר ומופרכת.
 
עיריית ירושלים טענה כי סכום התביעה מוגזם מופרז והסכומים הנתבעים מוכחשים, כאשר הנזק הישיר המוכח הוא 848 ₪.
 
הגיחון טענה כי אין לה אחריות לאירוע הנטען או לנזקים הנטענים.
 
הגיחון טענה כי הנזקים נגרמו לתובע בשל הצטברות לכלוך ופסולת על קולטני הניקוז שגרמו להצפה הנטענת.
 
הגיחון טענה כי יש להטיל את האחריות על כתפי עיריית ירושלים, שהינה הבעלים של מערכת הניקוז העירונית ואשר אחריותה על ניקיון ופינוי פסולת מרחובות העיר מוטלת על כתפיה בהתאם לפקודת העיריות.

עיריית ירושלים והגיחון האשימו אחת את השנייה בדבר ההצפה

עיריית ירושלים והגיחון האשימו אחת את השנייה בדבר ההצפה

הגיחון טענה כי על פי חוק תאגידי מים וביוב, התשס"א-2001 היא אחראית אך לתיעול מי הגשמים ושיטפונות ולא לניקיון השטח המוניציפאלי.
 
הגיחון טענה כי אין מדובר באירוע כתוצאה מכשל בתשתיות העירוניות שבאחריותה, אלא במקרה אשר כתוצאה מאי פינוי פסולת ברחובות, נסתמו הקולטנים ונגרמה הצפה ונזקים נטענים.
 
השופטת קבעה כי מאחר והגיחון שלחה צוות לרחוב גלבר אשר ברגע שהוציאו את הלכלוך שהצטבר על הרשת, המים ירדו. כלומר, לא רק שהגיחון שלחה צוות היא גם ניקתה את הקולטן בפועל, כאשר התנהלות זו מלמדת על נטילת אחריות.
 
השופטת קבעה כי למרות שהגיחון טענה כי האחריות שלה היא רק על מערכת הניקוז בפנים עולה שהלכה למעשה הגיחון לוקחת אחריות על פתח המנהולים/קולטנים ועל פינוי הפסולת מהם.
 
השופטת קבעה כי על אף שעיריית ירושלים טענה שהמנהולים הם ברשות הגיחון, התברר כי העירייה רואה עצמה אחראית לניקיון הרחוב וגם הפסולת המצטברת על המנהול/הקולטן. נציג העירייה הודה כי הלכה למעשה העירייה לוקחת אחריות על פתחי המנהולים וניקיונם.

האחריות לנזק לרכב כתוצאה מהצפה ברחוב

האחריות לנזק לרכב כתוצאה מהצפה ברחוב

השופטת פסקה כי שתי הנתבעות אחראיות ביחד ולחוד לאי פינוי הפסולת שהצטברה על הקולטנים, עקב כך שלא דאגו לניקיון סביר של פתחי הקולטנים, כאשר האחריות על הגיחון היא 50% והאחריות על העירייה היא 50%.
 
השופטת פסקה כי בגין הנזק שנגרם לרכב ישלמו הנתבעות 838 ₪.
 
השופטת פסקה כי נגרם לתובע ביטול זמן וטרדה מרובה ועל כן הנתבעות ישלמו לו בגין כך בסכום של 1,250 ₪.
 
השופטת פסקה כי הנתבעות תשלם לתובע פיצוי בגין עגמת הנפש בסך של 1,000 ₪, בנוסף לאגרת פתיחת התיק בסכום של 50 ₪.
 

בית משפט לתביעות קטנות בירושלים פסק כי על הנתבעות לשלם ביחד ולחוד לתובע סך של 3,148.4 ₪.

 

פרטי פסק הדין: 54428-07-18, וקסברג נגד עירית ירושלים וחברת הגיחון בע"מ
 
 
 
 
 

נגרם לך נזק וזקוק לעזרה?

 
 

אז איך מתחילים? לחצו כאן

 
 
 
 

מידע בלבד
מידע בלבד
מידע בלבד

הכנת כתב תביעה מגדילה את הסיכויים לזכייה בתביעהלהגשת תביעה קטנה