נזקים בעקבות טיפולי לייזר רשלניים

 

   
 

כוויות מטיפול להסרת שיער בלייזר

 

בית משפט לתביעות קטנות בירושלים דן במקרה מסוג זה.

 
התובעת פנתה לחברה לצורך הסרת שיער מגופה בעיקר מאזור הידיים והרגליים.
 

הנתבעת עוסקת במתן שירותי הסרת שיער לצמיתות.
 
בפגישת היעוץ טרם החתימה על ההסכם הובהר לתובעת כי מדובר בטיפול אשר לו פיקוח רפואי צמוד.
 
התובעת חתמה על הסכם טיפולים להפחתות/דילול שיער בעלות של 6,513 ₪.
 

על פי תנאי ההסכם, מספר הטיפולים אינו מוגבל עד הסרת השיער לצמיתות.

נזק לגוף שנגרם כתוצאה מטיפול הסרת שיער בלייזר

נזק לגוף שנגרם כתוצאה מטיפול הסרת שיער

במהלך שנת 2016 התובעת ביצעה מספר טיפולים אצל החברה.
 
בחודש מאי 2017 התובעת ביצעה טיפול נוסף. במהלך הטיפול חשה בצריבה עזה.
 
עקב הצריבה, העירה למטפלת, שטענה כי עוצמת המכשיר וביצוע הטיפול – תקינים, והמשיכה בטיפול.

כתוצאה מהטיפול, נגרמו לתובעת כוויות וכתמים מכוערים בידיה וברגליה.
 
יומיים לאחר הטיפול, ולאחר שהטיפול במשחה לא הועיל לכאבים ולמראה הכוויות והכתמים, התובעת הגיעה עם אמה אל הסניף.
 
נציגת החברה נדהמה לראות את הכוויות והכתמים על גופה של התובעת, ונתנה לה משחה נוספת ומרשם למשחה נוספת.
 

לאחר כשבועיים ולאחר שהכוויות לא חלפו, התובעת הגיעה שוב עם אמה שוב אל הסניף.
 
נכון למועד הגשת כתב התביעה, התובעת סובלת מכתמים מכערים בגופה.
 
התובעת פנתה לרופא עור אשר טען כי במידה והכוויות יעברו, הם יעברו רק לאחר שנתיים.
 
בשל הכוויות והכתמים שנגרמו, התובעת לא יצאה לטיול סוף שנה עם חבריה לכיתה, ובהמשך אף נמנעה מלהשתתף במסיבות שבהן הייתה פעילות בים או בבריכה.

הטיפול של הסרת השיער גרם לכוויות בגוף

הטיפול של הסרת השיער גרם לכוויות בגוף

בכתב ההגנה החברה טענה כי דין התביעה לסילוק על הסף מהסיבה שהתובעת לא הגישה חוות דעת רפואית.
 
החברה טענה כי תופעת הלוואי שנגרמה לתובעת היא תופעה טבעית ומוסכמת אשר עלולה לביות בטיפול להסרת שיער, ובוודאי שלא מדובר בכוויה.
 
החברה טענה כי תחושת הצריבה אותה חשה התובעת במהלך הטיפול טבעית ואינה סיבה להפסקת הטיפול.
 
החברה טענה כי מעולם לא הובטח כי הטיפולים יינתנו בפיקוח רפואי צמוד, מאחר וטיפול להסרת שיער בלייזר הוא טיפול קוסמטי ולא מדובר בטיפול רפואי.
 
החברה טענה כי התובעת לא הוכיחה הוצאות רפואיות, או כל ראש נזק אחר.

הובטח פיקוח רפואי צמוד במהלך טיפולי הלייזר

הובטח פיקוח רפואי צמוד במהלך טיפולי הלייזר

 
השופט קבע כי טענת החברה לפיה מנועה התובעת להוכיח דבר שברפואה, מאחר ולא הגישה חוות דעת רפואית ערוכה כדין, המסמכים הרפואיים, של קופת החולים, אינם תחליף לחוות דעת רפואית. על כן התביעה תתמקד בנזק שאינו ממוני (כאב וסבל או עוגמת נפש), שנגרם לכאורה לתובעת, כטענתה, עקב הטיפול.
 
השופט קבע כי חרף חלוף הזמנים ממועד הטיפול בחודש מאי 2017, טרם חלפו כל הסימנים מעל גופה של התובעת.
 
השופט קבע כי מצופה היה מהחברה להבהיר ולהסב את תשומת ליבה של התובעת לכך, שבמקרים מסוימים, אפילו אם מדובר בהסתברות נמוכה, כי חלק מתופעות הלוואי הללו המוזכרות בהסכם, עלול כי תימשכנה מספר רב של חודשים ואף למעלה משנה.
 
השופט פסק כי מקובלת עליו טענת התובעת בדבר עוגמת הנפש הרבה שנגרמה לה עקב הטיפול האמור והסימנים שנותרו. משך התקופה מאז הטיפול ואי-היעלמות הכתמים.
 
השופט פסק כי בעקבות כך שהתובעת לא השתתפה במסיבת הסיום של כיתה י"ב בשל הסימנים, סביר להעמיד את הפיצוי על סך 12,000 ₪.
 

בית משפט לתביעות בירושלים פסק כי על החברה לשלם לתובעת פיצוי כולל של 12,000 ₪.

 

פרטי פסק הדין: 24604-11-17, פלונית נ' א.מ.ל. אמריקן לייזר בע"מ
 
 
 
 
 

נגרם לך נזק וזקוק לעזרה?

 
 

אז איך מתחילים? לחצו כאן

 
 
 
 

מידע בלבד
מידע בלבד
מידע בלבד

הכנת כתב תביעה מגדילה את הסיכויים לזכייה בתביעהלהגשת תביעה קטנה