ביטול עסקה אזרח ותיק

 
רכשתם חופשה, עשיתם את כל ההכנות, אבל מסיבה כלשהי נאלצים לבטל את הנסיעה. האם אפשר?
 
אם אתם מעל גיל 65 החוק להגנת הצרכן עומד לצדכם.
 
מאחר ואזרחים ותיקים הפכו להיות טרף לחברות המנצלות את תמימותם, ביום 28.7.2016 פורסם תיקון מס' 47 לחוק הגנת הצרכן ובו נקבע כי עסקת מכר מרחוק שנערכה עם צרכן שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, יהיה הצרכן רשאי לבטל את העסקה בתוך ארבעה (4) חודשים מיום עשיית העסקה או מיום קבלת מסמך הגילוי הנאות של פרטי העסקה ובלבד שנותרו שבעה ימים שאינם ימי מנוחה לפני מועד מתן השירות. בעסקאות שנעשו באינטרנט תקופת הביטול תהיה 4 חודשים בתנאי שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין העוסק לצרכן, ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית.

 

   
 

שאלות ותשובות לביטול עסקה לאזרח ותיק בשירותי תיירות

 

אזרח מעל גיל 65 (גבר או אישה) שרכש מוצר או שירות בעסקת רוכלות או עסקת מכר מרחוק (בעסקאות באינטרנט, תקופת הביטול תהיה 4 חודשים ובתנאי כי ההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין העוסק לצרכן, ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית) רשאי לבטל את העסקה על פי חוק הגנת הצרכן בתוך 4 חודשים מיום ביצוע העסקה או ממועד קבלת פרטי העסקה, לפי המאוחר מביניהם ובלבד שנותרו שבעה ימים שאינם ימי מנוחה לפני מועד מתן השירות.

מה זה עסקה ברוכלות?

עסקה שנערכה מחוץ לבית העסק.
 

מה זה עסקת מכר מרחוק?

עסקה שנעשתה בטלפון או באינטרנט.
 

מאיזה גיל מוגדרים אזרח ותיק?

אזרח ותיק בביטול עסקה על פי חוק הגנת הצרכן מוגדר מי שמלאו לו 65 שנים.
 
כלומר לאזרחים/ות מגיל 65, ולא בהכרח למי שהגיעו לגיל פרישה (נכון להיום גיל 67 לגברים וגיל 62 לנשים).
 

מהם התנאים לביטול עסקה לאזרח ותיק בתיירות?

חובה על כל התנאים להתקיים:

 • מעל גיל 65
 • טרם חלפו 4 חודשים ממועד העסקה
 • נותרו מעל 7 ימי עסקים למועד מתן השירות
 • עסקת רוכלות או עסקת מכר מרחוק. בעסקאות שבוצעו באינטרנט – תקופת הביטול תהיה 4 חודשים ובתנאי שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין העוסק לצרכן, ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית.

 

איך אפשר להודיע על ביטול העסקה?

 • בטלפון
 • בהודעה בעל פה במקום העסק
 • בדואר רשום
 • בדוא"ל
 • בפקס

 

איך מומלץ להודיע על ביטול העסקה?

רצוי ומומלץ לשלוח את בקשת הביטול בכתב בצורה מסודרת ולכלול:

 • שם פרטי ומשפחה
 • מספר תעודת זהות
 • תאריך ביצוע העסקה
 • תאריך המועד למתן השירות
 • מספר הזמנה
 • סכום התשלום
 • צירוף תעודת זהות כהוכחה לגיל אזרח ותיק
 • להדגיש כי מבקש לבטל את העסקה על פי זכותך כאזרח ותיק

רצוי לשלוח את בקשת הביטול אל החברה באמצעות דואר רשום (לטובת תיעוד מועד המשלוח).
 

דמי ביטול

במידה ועמדתם בתנאים לביטול העסקה, על החברה לבצע החזר כספי בקיזוז דמי ביטול של 5% או 100 ₪, הנמוך מביניהם.
 
החוק מאפשר לבית המשפט לפסוק פיצויים לדוגמא עד לסכום של 10,000 ₪ וללא הוכחת נזק במקרה שבו החברה מסרבת להשיב את ההחזר הכספי.

אזרח מעל גיל 65 מוגדר כאזרח ותיק

אזרח מעל גיל 65 מוגדר כאזרח ותיק

האם התיקון חל על כל סוגי עסקאות התיירות?

לא, אלא רק על עסקת מכר מרחוק ורוכלות.
 
בעסקאות שבוצעו בבית העסק לא מוגדרות כעסקת רוכלות ולכן ביטול העסקה במקרה זה הוא לפי תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה) .

 
 
 
 

תן לנו לעזור לך
 

 

אז איך מתחילים? לחצו כאן