פיצוי לאיחור במסירת דירה לפי סעיף 5 א לחוק המכר

 

   
 

איך מחשבים פיצוי לאיחור מסירת הדירה?

 

בית משפט לתביעות קטנות ברמלה דן במקרה מסוג זה.

 
התובעת רכשה מהנתבעת דירה בת 5 חדרים במודיעין.

עי פי תנאי הסכם הרכישה, הנתבעת התחייבה למסור את הדירה לתובעת ביום 31.11.2015.
 
החזקה בדירה נמסרה לתובעת ביום 10.3.2016, כלומר איחור במסירת הדירה של 3 חודשים ו-10 ימים.

התובעת טענה כי בהתאם להוראות הדין ולפי סעיפים 4.4 ו-4.7 להסכם הרכישה, על הנתבעת לפצותה החל מהיום הראשון לאיחור במסירת החזקה, שכן מדובר באיחור לא מוצדק שעולה על 60 יום.
 
התובעת צירפה אסמכתאות לפיהן דמי שכירות חודשיים לדירה דומה באזור זה עומדים ע"ס 6,500 ₪.

 
התובעת טענה כי ניתן היה להשכיר את דירתה לשוכרים פוטנציאליים תמורת סך של 7,000 ₪.
 

על כן התובעת טענה כי מגיעה לה פיצוי כספי חודשי בסך 10,500 ₪, ובסך הכול 35,000 ₪ בשל תקופת האיחור, אך מאחר והגישה את התביעה לבית משפט לתביעות קטנות התביעה הועמדה בסך 33,400 ₪.
 
בכתב ההגנה הנתבעת טענה כי בהתאם לסעיף 2.1.7 להסכם הרכישה התובעת התחייבה לשלם לנתבעת את התשלום האחרון בגין רכישת הדירה עד לא יאוחר מ-14 יום קודם למועד המסירה, כאשר בסעיף 19.3 להסכם הרכישה נקבע במפורש שביצוע התחייבויות החברה מותנה בכך שהקונה יקיים תחילה את התחייבויותיו.
 
בכתב ההגנה הנתבעת טענה כי יתרת התמורה שולמה על ידי התובעת רק ביום 10.3.2016, ולכן הנתבעת לא הייתה מחויבת למסור לה את החזקה בדירה קודם ליום 24.3.2016, ומכאן שאין איחור במסירה.
 

בכתב ההגנה הנתבעת טענה כי בהתאם להסכם הרכישה ניתן לדחות את מועד מסירת החזקה החוזי ב-60 יום, כלומר עד ליום 31.1.2016. ביום 19.1.2016 נערכה מסירה ראשונית ובמעמד זה הובהר לתובעת שעליה להשלים את יתרת התמורה כתנאי לקבלת החזקה בדירה, אך התובעת ביקשה לדחות את החזקה בדירה.
 
בכתב ההגנה הנתבעת טענה כי בתאריכים 8.3.2016 ו-9.3.2016 פנתה לתובעת במכתבי דרישה להעברת יתרת התמורה, שרק לאחריהם הוסדרה יתרת התמורה על ידי התובעת.

כמה כסף אפשר לתבוע על איחור במסירת הדירה?

כמה כסף אפשר לתבוע על איחור במסירת הדירה?

השופטת קבעה כי אין מחלוקת בין הצדדים בנוגע למועד המסירה החוזי, 31.11.2015, ומועד המסירה בפועל, 10.3.2016.
 
השופטת קבעה כי הנתבעת לא פנתה לתובעת בזמן אמת בדרישה לשלם את התשלום בפיגור כתנאי לחזקת הדירה בטענה שהדירה מוכנה למסירה.
 

השופטת קבעה כי מקבלת את טענת התובעת שלפיה בשל העובדה שהדירה לא הייתה מוכנה, ולמצער לא נתקבלה בידיה הודעה על כך שהדירה מוכנה למסירה, לא היה הכרח בביצוע התשלום האחרון וכי התשלום בוצע סמוך לאחר שהתקבלה הודעה שהדירה מוכנה למסירה.
 

מה אומר החוק לפיצוי באיחור מסירת החזרה?

מה אומר החוק לפיצוי באיחור מסירת החזרה?

השופטת קבעה כי בפרק הזמן שחלף בין מועד המסירה הראשונית לבין מועד המסירה בפועל הנתבעת ביצעה עבודות שונות בדירה.
 
השופטת קבעה כי התובעת זכאית לפיצוי בגין איחור במסירה.
 
השופטת קבעה כי בהתאם לאסמכתאות שהוצגו, דמי השכירות לדירה דומה עומדים על סך של בין 6,400 ₪ לבין 6,800 ₪.
 
השופטת קבעה כי דמי השכירות החודשיים ייקבעו לפי 6,500 ₪.
 
סכום דמי השכירות הקבוע בסך של 6,500 ₪ במכפלת הפיצוי הקבוע בחוק (1.5) ובמכפלת זמן האיחור (3 חודשים ו-10 ימים) , מביאים לקביעת פיצוי בסך 32,500 ₪.
 

בית משפט לתביעות קטנות ברמלה פסק כי על הנתבעת לשלם לתובעת פיצוי בסך של 32,500 ₪ בתוספת 1,000 ₪ הוצאות וסך כולל של 33,500 ₪.

 
פרטי פסק הדין: 56847-02-19, יעקב נגד משולם לוינשטין הנדסה וקבלנות בע"מ
 
 
 
 
 

רוצה לתבוע וזקוק לעזרה?

 
 
תנו לנו לעזור לכם לחצו כאן