הלקוחה לא שילמה בגין התיקון במוסך

 

   
 

גרסה מול גרסה בנוגע לחוב למוסך

 

בית משפט לתביעות קטנות בבית שמש דן במקרה מסוג זה.

 
התובע טען כי הרכב תוקן לשביעות רצונה של הנתבעת, אך הנתבעת סירבה לשלם בגין התיקון סכום של 8,494 ₪.
 
התובע טען כי פנה מספר פעמים לנתבעת, אך זו סירבה לשלם.
 
הנתבעת טענה כי חלה התיישנות לתביעה מאחר והוגשה לאחר 7 שנים.

הנתבעת טענה כי נוהגת לשלם במועד כל חוב שהיא מחויבת לו.
 

הנתבעת טענה כי עובדה שהתובע הסכים לקבל לתיקון נוסף את הרכב, כאשר בזמן זה לא הזכיר חוב כלשהו.

 
הנתבעת טענה כי "למיטב זכרונו של עובד חברתנו דאז שהרכב המדובר היה צמוד אליו לנסיעות מר אליהו חלג', עלות התיקון היה אמור להיות נמוך בהרבה מהסכום הנקוב בחשבונית המס 3058 שצורפה לכתב התביעה".
 
השופט קבע כי מדובר בגרסה מול גרסה ובחר לקבל את גרסת התובע אל מול גרסת מנהל הנתבעת.
 
בהתאם לסעיף 10 (ב) לחוק הפרשנות "תקופה קצובה במספר חדשים או שנים לאחר אירוע פלוני תסתיים בחדשה האחרון ביום שמספרו בחודש כמספר יום האירוע, ואם היה החודש חסר אותו יום – ביום האחרון של החודש".
 
השופט קבע כי בתביעה זו מדובר ב-7 שנים ועל כן המסקנה צריכה להיות שמאחר ויום הנפקת החשבונית הוא 9.9.2012 והתביעה הוגשה ביום 9.9.2019 לא ניתן לומר כי התביעה התיישנה.

איך נקבעת תקופת התיישנות

איך נקבעת תקופת התיישנות

בנוסף, עילת התביעה חלה 30 יום לאחר מועד החשבונית, מאחר ובין הצדדים נהוג היה שהחשבונית משולמת על בסיס "שוטף + 30".
 
על כן, השופט קבע כי עילת התביעה קמה לתובע , רק לאחר 30 יום ממועד הפקת החשבונית לכן, שוב, אין לקבוע שעל המקרה חלה התיישנות.

השופט קבע כי למרות שהנתבעת ידעה כי מדובר בחוב שצריכה לשלם, אבל בכרה שלא לעשות כן.
 

בית משפט לתביעות קטנות פסק כי על הנתבעת לשלם לתובע סכום של 8,494 ₪, בתוספת הוצאות בסך של 1,500 ₪.

 

פרטי פסק הדין: 18956-09-19, שטרית נגד רובין לנדסמן הנדסת בנין בע"מ
 
 
 
 
 

נגרם לך נזק וזקוק לעזרה?

 
 

אז איך מתחילים? לחצו כאן