החזר דמי רישום לגן ילדים

 

 

ביטול הרשמה לילדה בגן הילדים חמישה חודשים טרם פתיחת שנת הלימודים

 

בית משפט לתביעות קטנות בחדרה דן במקרה מסוג זה.

 

התובעים טענו כי ביום 5.2.2018 רשמו את בתם בת השנתיים לגן הילדים הדס שבבעלות הנתבעת.
 
התובעים טענו כי הרישום לגן בוצע כ- 7 חודשים לפני תחילת שנת הלימודים בספטמבר 2018.
 
התובעים טענו כי במעמד הרישום לגן נדרשו לשלם לנתבעת דמי הרשמה בסך של 2,000 ₪ וכך עשו.

אין חולק כי עם תשלום דמי ההרשמה התובעים הסכימו לתנאי שנקבע על ידי הנתבעת ולפיו דמי ההרשמה לא יוחזרו ולא יקוזזו במידה ותבוטל ההרשמה.
 
התובעים דרשו את השבת דמי הרישום במלואם ולתשלום פיצוי בסך של 3,000 ₪ נוספים בגין עגמת נפש וטרחה.
 
התובעים טענו כי התנאי שהוצב בפניהם באופן חד צדדי בעת שנדרשו לשלם את דמי ההרשמה היה בלתי מידתי וכי הודעתם לנתבעת אודות ביטול ההרשמה נמסרה בתחילת חודש אפריל 2018, דהיינו כ- 5 חודשים לפני תחילת שנת הלימודים.
 
התובעים טענו כי נאלצו לבטל את הרישום בשל מעבר למקום עבודה ומגורים אחר.
 
התובעים טענו כי במועד בו בוצע הביטול, הנתבעת יכולה הייתה לקבל לגן ילד אחר במקום בתם מבלי שתינזק.
 

ביטול הרשמה לגן

ביטול הרשמה לגן

 
בכתב ההגנה הנתבעת טענה כי בחתימת התובעים על מסמך ההתקשרות עמה, הסכימו התובעים לתנאי של אי השבת דמי ההרשמה, תהא הסיבה לביטול אשר תהא.
 
בכתב ההגנה הנתבעת טענה כי הצעתה, לפנים משורת הדין, להשיב מחצית מהסכום, נדחתה על ידי התובעים .
 
במהלך הדיון התובעת סיפרה כי ביום הודעת ביטול הרישום עדכנה את פנינה, מנהלת הגן או קבוצת הגנים הזאת, ומסרה כי יש לה זוג להכניס במקום, וביקשה ממנה לבדוק האם הרישום יכול להיות ראש בראש והיא אמרה שהיא תבדוק.
 

בסופו של יום הזוג לא נרשם.
 
במהלך הדיון התובעת סיפרה כי אמרה לפנינה שמוכנה לחפש מחליף ולעבוד בשביל זה והיא אמרה שהיא תבדוק אם זה יכול להשפיע. בסופו של דבר פנינה מסרה כי אין אפשרות.
 
התובעת אישרה כי בשלב מסוים וככל הנראה בעקבות פניותיהם של ח"כ עזריה וארגון אמון הציבור אל בעליה של הנתבעת, נאותה הנתבעת להשיב לתובעים מחצית מדמי ההרשמה ששילמו.
 
התובעים טענו כי במהלך התקופה שחלפה מאז ועד שהחליטו לפנות אל בית המשפט התבססה אצלם התחושה של חוסר הגינות מצד הנתבעת ולכן החליטו לדחות את ההצעה.
 

במהלך הדיון התובעת השמיעה הקלטה של שיחה שהתקיימה ביום 20.6.2018 בין חברתה לבין מנהלת הגנים, הגב' פנינה, בה נשמעת האחרונה אומרת לחברה שביקשה לכאורה לבדוק את אפשרות הרישום לגן באותו מועד, כי מכסת הילדים בגן הדס מלאה וניתן להירשם אליו ברשימת המתנה בלבד.
 
בעליה של הנתבעת, מר דוד דגן, טען במהלך הדיון כי הגן נפתח ביום 1.9.2018 בחסר של ילד אחד.
 
השופטת קבעה כי מדובר בתנאי שאופיו גורף ומניחה שהרציונל העומד בבסיסו דומה לזה העומד בבסיס מדיניות מוסדות לימוד שונים שהם גופים מסחריים המונעים משיקולים של עלות-תועלת וכדאיות כלכלית.

 
השופטת קבעה כי לאחר ביטול הרישום הנתבעת הצליחה למלא את מכסת הילדים בגן וכי העובדה שביום 1.9.2018 נפתח הגן עם ילד אחר חסר לא הייתה נעוצה בביטול הרישום של בתם של התובעים, אלא בביטול רישומו של ילד אחר שגם מהוריו נגבו אותם 2,000 ₪ ללא החזר.
 

השופטת קבעה כי מצב זה עולה בכדי חוסר הגינות מצד הנתבעת.
 

בית משפט לתביעות קטנות בחדרה פסק כי על הנתבעת להשיב לתובעים את כספם במלואו בסך של 2,000 ₪, בתוספת פיצויים בגין עוגמת הנפש והטרחה בסכום של 1,000 ₪, בתוספת הוצאות בסך 500 ₪ ובסך הכל 4,000 ₪.

 
פרטי פסק הדין: 64980-07-18, גל וגל נגד דותם ניהול ויעוץ בע"מ
 
 
 
 
 

זקוק לעזרה?

 
 

אז איך מתחילים? לחצו כאן