אי תשלום לעבודה שבוצעה

 

 

גרסה מול גרסה בהעדר הסכם כתוב לתנאי העבודה

 

בית משפט לתביעות קטנות בהרצליה דן במקרה מסוג זה.

 

התובע טען כי התקשר עם הנתבעים בהסכם לפיו יכתוב עבורם פרקים מסוימים מתוך המכרז לזיכיון שידור לתחנת רדיו ערבית, אשר פורסם ע"י הרשות השנייה לרדיו וטלוויזיה.
 
התובע טען כי סוכם שישולם לו סכום של 30,000 ₪ בגין עבודתו וישולם לו סכום נוסף של 30,000 ₪ במקרה של זכיה במכרז.
 
התובע טען כי לא נערך הסכם בכתב בין הצדדים.

התובע טען כי החל מסוף חודש אוגוסט 2018 עבד בלוח זמנים צפוף ובאופן אינטנסיבי לטובת עמידה בתאריך היעד של הגשת המכרז.
 
התובע טען כי פנה מספר פעמים לנתבעים בבקשה כי ייחתם בין הצדדים הסכם בכתב וכן כי תשולם לו מקדמה.
 
התובע טען כי פניותיו לא נענו.
 
התובע טען כי בתחילת חודש ספטמבר 2018 החליט להפסיק את עבודתו ובמקביל העביר לנתבעים את המסמך אשר ניסח עבורם .
 
התובע טען כי טרם הגשת התביעה ולצרכי פשרה הסכים להצעת פשרה בה הנתבעים ימסרו לו כתמורה לעבודתו מחשב נייד בעלות מוערכת של 20,000 ₪, אך לאחר התייעצות עם רואה החשבו שינה את דעתו.
 
הנתבעים טענו כי התובע מעולם לא הועסק ישירות על ידם, אלא על ידי משרד עוה"ד עימו התקשרו על מנת שילווה אותם בשלבי הכנת ההצעה למכרז ועד להגשת הצעתם.
 
הנתבעים טענו כי המשא ומתן בקשר לשכרו של התובע ותנאי העסקתו התנהלו בין התובע למשרד עוה"ד והנתבעים לא נטלו חלק בעניין.
 
הנתבעים טענו כי התובע ביצע עבודה חלקית בלבד, המהווה פחות מאחוז מכלל מעבודה שלשמה נשכרו שירותיו.
 
הנתבעים טענו כי משרד עוה"ד אשר בדק את הטיוטה שהתקבלה, לא היה שבע רצון ופיטר את התובע.
 
הנתבעים טענו כי לפנים משורת הדין, הוצע לתובע כי בתמורה לעבודתו יספקו לו מחשב נייד בשווי של עד 10,000 ₪ על פי מפרט ששלחו לתובע.
 
הנתבעים טענו כי לאחר שהמפרט הטכני הועבר לתובע ובהתייעצות עם רו"ח, סרב התובע להצעה.
 

השופטת קבעה כי הנתבעים הם אלו שניגשו למכרז ולא משרד עורכי הדין, שתפקידו היה ללוות את הנתבעים בתהליך הגשת המסמכים למכרז.
 
על כן, השופטת קבעה כי משרד עו"ד שימש כשלוחם של הנתבעים ופעל בשמם לצורך הגשת המסמכים למכרז.
 
השופטת קבעה כי התובע לא הרים את הנטל להראות מהו הסכום שהוסכם בין הצדדים שישולם לו בעבור עבודתו.

השופטת קבעה כי לא הוכח מה היה היקף העבודה אשר נדרש התובע לבצע.
 
שני הצדדים הסכימו טרם הגשת התביעה כפשרה כי הנתבעים ירכשו לתובע מחשב בתמורה לעבודה שבוצעה על ידו, אך פשרה זו לא יצאה לפועל מטעמים חשבונאיים גרידא.
 
השופטת קבעה כי שוויו של המחשב נשוא הפשרה לא הוכח.
 
במהלך הדיון הנתבעים חזרו על הצעתם לשלם לתובע סך 10,000 ₪.
 
השופטת אימצה את הצעת הנתבעים לתשלום 10,000 ₪.
 

בית משפט לתביעות קטנות בהרצליה פסק על הנתבעת לשלם לתובע סכום של 10,000 ₪.

 
פרטי פסק הדין: 17470-07-19, רז נגד 1. כראם 2. אשמס אפ אם בע"מ 3. רדיו א-שמס בע"מ
 
 
 
 
 

זקוק לעזרה?

 
 

אז איך מתחילים? לחצו כאן