תביעות ביטוח מוצרי חשמל

נושאים שכיחים לתביעות שמוגשות נגד נותנות האחריות למוצרי חשמל

 

הכנת כתב תביעה מגדילה את הסיכויים לזכייה בתביעהלהגשת תביעה קטנה

 

תביעות מכונת כביסה

 

אי מתן שירות שהובטח במסגרת הביטוח שנרכש

בית משפט לתביעות קטנות ברמלה דן במקרה מסוג זה.

 
התובעים טענו כי ביום 23.3.2015 רכשו מהנתבעת פוליסת ביטוח למספר מוצרי חשמל בביתם.
 
התובעים טענו כי בהתאם לכתב השירות הובטח כי הביטוח יחל כבר מיום שלמחרת החתימה על ההסכם. בנוסף הובטח כי במקרה של תקלה טכנאי יגיע תוך 24 שעות מזמן ההודעה על התקלה. בנוסף הובטח כי במקרה שהתקלה לא תתוקן במועד הנקוב, יקבלו מכשיר חליפי עד לתיקון התקלה של המכשיר.
 
התובעים טענו כי ביום 1.4.2015, כשבוע לאחר החתימה על ההסכם עם הנתבעת, מכונת הכביסה התקלקלה.
 
התובעים טענו כי יצרו קשר עם הנתבעת והודיעו על התקלה.
 
התובעים טענו כי מאותו המועד ואילך לא סופק להם השירות שהובטח.
 
התובעים טענו כי נאלצו להתקשר מספר רב של פעמים הן לנתבעת והן לסוכן ולנסות לתאם את הביקור עם טכנאי הנתבעת.
 
התובעים טענו כי טכנאי הנתבעת הגיע לביתם רק ביום 6.4.2015 ומסר כי חלקי החילוף שבידיו אינם מתאימים.
 
התובעים טענו כי ביום 8.4.2015 טכנאי נוסף הגיע וביקש 800 ₪ עבור החלפת כרטיס.
 
התובעים טענו כי סירבו לשלם סכום זה, הכלול, לטענתם, בביטוח.
 

התובעים טענו כי בכל זמן זה לא סופקה להם מכונת כביסה חלופית.
 
התובעים טענו כי בעקבות התנהלותה של הנתבעת, הודיעו לנתבעת ביום 9.4.2015 על ביטול ההתקשרות עמה וביום 11.4.2015 רכשו מכונת כביסה חדשה. .
 
התובעים מבקשים החזר עלות מכונת הכביסה החדשה, בסך 2,790 ₪ ופיצוי בסך 2,000 ₪ בגין עוגמת הנפש שנגרמה להם.
 
הנתבעת טענה כי לא נפל כל פגם בהתנהלותה.
אי קבלת שירות בהתאם לביטוח מכונת הכביסה

אי קבלת שירות בהתאם לביטוח מכונת הכביסה

 
הנתבעת טענה כי לאור פרק הזמן הקצר שחלף מאז רכישת הביטוח ועד להודעה על התקלה, סבורה כי מכונת הכביסה הייתה מקולקלת כבר במועד רכישת הפוליסה.
 
הנתבעת טענה כי על אף האמור נהגה בהגינות ושלחה טכנאי אל התובעים, אך התובעים סירבו לתקן את מכונת הכביסה וסירבו לאפשר לטכנאי לבודקה ולמעשה הודיעו על ביטול ההסכם עמה.
 
הנתבעת טענה כי עם ביטול ההסכם, הוחזר לתובעים כל כספם ואף לא חויבו בדמי ביטול ובדמי ביקור הטכנאים.
 
השופטת קבעה כי הנתבעת לא סיפקה לתובעים את השירות לו התחייבה, כאשר הטכנאים שהגיעו לא תיקנו את המכונה ודרשו תשלום בסך 800 ₪, וזאת למרות שרשום בפוליסה מפורשות כי "אין השתתפות עצמית עבור עלות החלקים וכדומה".
 
השופטת קבעה כי הנתבעת לא עמדה בהתחייבויותיה וכתוצאה מכך לתובעים נגרמו נזקים והם זכאים לפיצוי בגינם.
 
השופטת קבעה כי אין מקום לפצות את התובעים בגין עלותה של מכונת כביסה חדשה, מאחר וניתן היה לתקן את מכונת הכביסה הישנה בעלות של 800 ₪.
 
השופטת קבעה כי פיצוי בגובה זה ישקף את נזקם בגין אי קבלת השירות בהתאם לביטוח שרכשו.
 
השופטת קבעה פיצוי בגין נזק לא ממוני וההוצאות שנגרמו לתובעים, בסכום של 700 ₪.
 

בית משפט לתביעות קטנות ברמלה פסק על הנתבעת לשלם לתובעים סך של 1,500 ₪.

 
פרטי פסק הדין: ת"ק 37507-04-15, שחרי ואח' נ' שרות פלוס למוצרי צריכה ביתיים בע"מ
 

 

 
פשוט וקל להגיש תביעות קטנות

 

 

תביעה נוספת מכונת כביסה

 

 

עוגמת נפש למשפחה ללא מכונת כביסה במשך כחודש

 

בית משפט לתביעות קטנות בנצרת דן במקרה מסוג זה.

 
התובע טען כי ביום 18.8.2017 מכונת הכביסה בביתו התקלקלה, 8 חודשים לאחר רכישתה.
 
הנתבעת נותנת האחריות למכונת הכביסה.
 
התובע שילם סך של 2,200 ₪ בעבור המכונה ו-540 ₪ בעבור הרחבת הביטוח.
 
התובע טען כי פנה לנתבעת בדרישה לתקן את המכונה.
 
התובע טען כי רק לאחר חודש במהלכו התנהלה משפחתו ללא מכונת כביסה, הותקנה והופעלה בביתו מכונה חדשה.
 
התובע טען כי במשפחתו 4 ילדים, והתנהלות המשפחה במשך חודש ללא מכונת כביסה, גרמה לו ולרעייתו עוגמת נפש גדולה כאשר נאלצו להיעזר בשכנים.
 

התובע טען כי הוא ואשתו נאלצו לבטל ימי עבודה בהמתנה לטכנאים, שהגיעו ולא הצליחו לתקן את המכונה.
 
הנתבעת טענה כי ביום 8.8.2017 התובע פנה אליה בטענה לתקלה במכונת הכביסה.
 
הנתבעת טענה כי באותה הזדמנות התובע ביקש לבטל עסקה בינו לבין הנתבעת על הרחבת האחריות בשנתיים נוספות.
תקלה במכונת הכביסה

תקלה במכונת הכביסה

הנתבעת טענה כי ביום 10.8.2017 טכנאי הגיע לביתו של התובע וסידר את התקלה, אך לאחר יומיים פנה שוב התובע לנתבעת ואמר שהתקלה חזרה.
 
הנתבעת טענה כי תואם ביקור טכנאי ליום 21.8.2017 ובסופו של דבר קבע הטכנאי שצריך להחליף את המכונה במכונה חדשה.
 
הנתבעת טענה כי ביום 28.8.2017 אושרה ההחלפה והאישור הועבר למחסנים לתיאום ההספקה מול התובע.
 
הנתבעת טענה כי מנקודה זו ועד הפעלת המכונה החדשה, האחריות מוטלת על גורם אחר שאינו הנתבעת ואשר אמור לספק את מכונת הכביסה.
 
השופט קבע כי הנתבעת לא עמדה בחובתה לספק שירות סביר לתובע ומשפחתו, וגרמה להם עוגמת נפש, כשנותרו ללא יכולת לכבס כביסה במשך חודש שלם.
 
השופט קבע כי בנוסף התובע זכאי לפיצוי בגין היחס הלא ראוי שקיבל מהנתבעת בסך של 1,000 ₪.
 
מאחר והתשלום על הרחבת הביטוח כלל פריטים מסוימים, השופט קבע כי הנתבעת תשיב לתובע סך של 400 ₪ בגין ביטול עסקה זו, והרחבת הביטוח תבוטל.
 

בית משפט לתביעות קטנות בנצרת פסק על הנתבעת לשלם לתובע סך של 1,400 ₪.

 
פרטי פסק הדין: ת"ק 27821-12-17, כהן נגד תמוז – שווק מוצרי חשמל (ש.י.ש) בע"מ
 

 

 
נעזור לך להגיש תביעה קטנה וזה פשוט וקל

 

תביעות מקרר

 

 

מהו פרק הזמן שאמורים לתקן את המקרר החדש?

 

בית משפט לתביעות קטנות בעכו דן במקרה מסוג זה.

 
התובע רכש ביום 9.3.2015 מקרר SHARP דגם K-60 ושילם תמורתו 2,800 ₪.
 
ח.ר שירות פיקס בע"מ (להלן: "חברת פיקס") הינה נותנת השירות עפ"י תעודת האחריות בגין המקרר.
 
התובע טען כי מחודש אוקטובר 2015 החלו תקלות בפעילות המקרר (אי קירור מספיק, היווצרות קרח על גוף החימום).
 
התובע טען כי פנה אל חברת פיקס והתלונן על התקלות.
 
התובע טען כי חברת פיקס שלחה טכנאים, שניסו לתקן את התקלות, אך התקלות חזרו על עצמן.
 
התובע טען כי ביקש כי המקרר יוחלף, אך נתקל בסירוב.
 

הנתבעת, י. שלום בע"מ, הגישה הודעת צד ג' נגד חברת פיקס.
 

השופט קבע כי יש מקום לחייב את הנתבעת לפצות את התובע, לאור התקלות שהתגלו במקרר ולמרות כל ניסיונותיהם של הטכנאים של חברת פיקס שלא הצליחו לתקנם.
 
השופט קבע כי התובע לא איפשר לחברת פיקס לסיים את עבודתה.

כמה הזדמנויות צריך לתת לתיקון המקרר

כמה הזדמנויות צריך לתת לתיקון המקרר

השופט קבע כי לאחר 4 ניסיונות תיקון שלא צלחו, זכותו של התובע לא להסכים לניסיונות תיקון נוספים ולדרוש כי המקרר יוחלף במקרר חדש, תקין.
 
השופט קבע כי יש מקום לפסוק לתובע פיצוי בסכום כולל של 4,000 ₪ (2,800 ₪ החזר עלות המקרר + 1,200 ₪ פיצוי בגין שאר הנזקים).
 
השופט קבע כי הנתבעת לא הוכיחה כי ניסיונות התיקון של טכנאי חברת פיקס לא עלו יפה בשל חוסר מקצועיותם ו/או בשל מחדלים שלהם, ולא בשל פגמים ביצור, על כן דין הודעת צד ג' להידחות.
 

בית משפט לתביעות קטנות בעכו פסק על הנתבעת לשלם לתובע סך של 4,000 ₪ בתוספת הוצאות משפט בסך 750 ₪, כאשר החיוב בסכום זה מותנה בכך שהתובע יחזיר לנתבעת את המקרר.

 
פרטי פסק הדין: ת"ק 46136-01-16, בראונשטיין נגד י. שלום בע"מ נגד צד ג' ח.ר. שירות פיקס בע"מ
 

 

 
פשוט וקל להגיש תביעות קטנות

 

תביעות מזגנים

 

 

הפרת הסכם למתן שירות תיקונים למזגן מיני מרכזי

 

בית משפט לתביעות קטנות בחדרה דן במקרה מסוג זה.

 
התובע טען כי ביום 21.12.2017 רכש מהנתבעת הארכת הסכם שירות אחזקה למזגן מיני מרכזי לתקופה שעד ליום 10.3.2019, בעלות של 800 ₪.
 
התובע טען כי החל בחודש יולי 2018 אירעו תקלות חוזרות ונשנות במזגן.
 
התובע טען כי הדירה בה נמצא המזגן הושכרה למשפחה בת שש נפשות.
 
התובע טען כי נאלץ להמתין שעות ארוכות על הקו ולהזמין טכנאי לבדיקת המזגן, אלא ששוב ושוב הגיעו הטכנאים לא הצליחו לאתר את התקלה, הטכנאים הביאו חלקי חילוף לא מתאימים.
 
התובע טען כי לאורך החודשים אוגוסט, ספטמבר ואוקטובר, המזגן לא פעל.
 
התובע טען כי בעקבות סבלם הרב של שוכרי הדירה, ולאחר תקופה מסוימת חדלו לשלם את דמי השכירות בטענה כי מפר את חוזה השכירות עמם.
 
התובע טען כי נאלץ להסיר חלק מתקרת הגבס שמעליה היה מותקן מדחס המזגן, לפי דרישת טכנאיה של הנתבעת, על מנת לאפשר להם גישה אל המדחס, מה שבסופו של דבר התברר, לטענתו, כמיותר.
 
התובע טען כי ביום 3.11.2018 סבלנותו פקעה והוא רכש מזגן מיני מרכזי חדש, בעלות של 12,000 ₪, אשר הותקן בדירה.
 
התובע מבקש לפצותו בגין עלות המזגן החדש ובעבור הנזק לתקרת הגבס, אובדן ימי עבודה, עגמת הנפש לו ולמשפחה המתגוררת בדירה בשכירות, וההוצאות הכרוכות בהתנהלותו מול הנתבעת, סך הכל – 20,000 ₪.
 
הנתבעת טענה כי התובע פנה אליה ביום 2.10.2018 בטענה שהמזגן אינו תקין.
 
הנתבעת טענה כי בביקור התברר כי יש להחליף את מנוע המאייד.
 
הנתבעת טענה כי למחרת הגיע לדירה טכנאי, אלא שהתברר כי המנוע שהביא לא היה מתאים למזגן, שכן מדובר במזגן מדגם ישן מאוד.
 

הנתבעת טענה כי נטען כי ביום 7.10.2018 טכנאי הגיע לדירה עם המנוע המתאים, אלא שהתברר כי אין גישה למנוע הקיים בשל תקרת הגבס וכי יש לפרקה.
 
הנתבעת טענה כי למחרת שוב הגיע הטכנאי, לאחר שתקרת הגבס פורקה, אלא ששוב הביא עמו מאייד שאינו מתאים למזגן.
 
הנתבעת טענה כי לאחר שתואם ביקור נוסף ליום 10.10.2018, התובע סירב לקבל את השירות ולא ענה לטלפונים.
בהסכם השירות התחייבות הכוללת החלפת חלקים

בהסכם השירות התחייבות הכוללת החלפת חלקים

הנתבעת טענה כי הגיעה למתן שירות בכל עת שנקראה לו, אלא שהתובע הוא זה שסירב לקבל את השירות, ולפיכך אין מקום כי הנתבעת תפצה אותו, ודין התביעה להידחות.
 
השופטת קבעה כי בהסכם השירות הנתבעת התחייבה לתת לתובע, בתקופת ההסכם, שירות הכולל ביקורי טכנאי והחלפת חלקים.
 
השופטת קבעה כי הנתבעת לא קיימה את התחייבותה על פי הסכם השירות ולא דאגה להחלפה של החלקים המקולקלים במזגן.
 
השופטת קבעה כי מדובר בהפרה יסודית של ההסכם מצדה של הנתבעת.
 
השופטת קבעה כי הנתבעת פעלה ברשלנות ובחוסר מקצועיות לאורך תקופה ממושכת ובלתי סבירה.
 
השופטת קבעה כי הנתבעת תשלם לתובע בגין הנזק הממוני שיעור של 35% מעלותו של מזגן חדש, כלומר, 4,200 ₪.
 
השופטת קבעה כי הנתבעת את הסכם השירות בינה ובין התובע, עליה להשיב לו את עלות הסכם השירות שהופר, בסך של 800 ₪.
 
השופטת קבעה כי בגין עגמת הנפש תשלם הנתבעת לתובע 2,500 ₪.
 

בית משפט לתביעות קטנות בחדרה פסק על הנתבעת לשלם לתובע פיצוי בסך של 7,500 ₪ בתוספת הוצאות בסך של 500 ₪.

 
פרטי פסק הדין: ת"ק 22979-11-18, קדמון נגד טורנדו מוצרי צריכה בע"מ
 

 

 

 

 

תביעות תנור

 

 

ביטוח מוצרי חשמל ישנים

 

בית משפט לתביעות קטנות בקריות דן במקרה מסוג זה.

 
התובעת טענה כי ביטחה את מכשירי החשמל שבביתה (10 מכשירים) אצל הנתבעת לשתי קדנציות.
 
התובעת טענה כי בעת ביצוע החידוש האחרון, טענה בפני נציג הנתבעת כי המכשירים שלה הן בגיל מעל 12 שנים וכפי שידוע לה לא ניתן לבטחם, אולם, אותו נציג ביצע בדיקה והשיב לה כי הדבר אפשרי.
 
התובעת טענה כי שילמה לנתבעת סך של 7,800 ₪ כמוסכם במשך 3 השנים הראשונות לקדנציה השנייה.
 
התובעת טענה כי לקראת סוף חודש יוני 2018 תנור האפייה התקלקל.

התובעת טענה כי טכנאי הנתבעת ביקר בביתה ומסר כי הכרטיס מקולקל וצריך להחליפו.
 
התובעת טענה כי כעבור ימים אחדים הנתבעת לקחה את התנור מביתה למעבדה שלה וכעבור כ-14 ימים הוחזר ע"י הנתבעת ונמסר כי נבדק והוא תקין.
 
התובעת טענה כי התנור התקלקל שוב ובסופו של דבר הנתבעת השיבה לתובעת סך של 448 ₪ בגין התנור והורידה אותו מרשימת המכשירים המבוטחים.
למרות שמכשירי החשמל מעל 12 שנים בוטחו באמצעות הנתבעת

למרות שמכשירי החשמל מעל 12 שנים בוטחו באמצעות הנתבעת

התובעת טענה כי כעבור זמן מה המדיח התקלקל ונמסר לה ע"י הנתבעת שלא ניתן לתקנו.
 
התובעת טענה כי הנתבעת הציעה לה לרכוש מדיח בעלות מופחתת.
 
התובעת טענה כי בתקופת הקדנציה השנייה, קיבלה מהנתבעת שירות אחד בלבד לאחד המזגנים.
 
הנתבעת טענה כי ביצעה 3 תיקונים למזגנים של התובעת במשך תקופת הקדנציה השנייה.
 
הנתבעת טענה כי התנור משנת 2001 והמדיח בן 20 שנה וכי לא נמצא חלק מתאים למדיח להחלפה וכי עפ"י ההסכם שנחתם עם התובעת כאשר אין חלקים אצל היבואן, הנתבעת פטורה מתיקון.
 
הנתבעת טענה כי הסכימה להשיב לתובעת 40% מהסכום ששולם, אך היא לא הסכימה.
 
השופט קבע כי הרעיון והניסיון של הנתבעת לפיו כשלא תצליח לתקן, תשיב את דמי הביטוח באופן יחסי הינו רעיון פסול מעיקרו.
 
השופט קבע כי סכום התביעה בסך 11,544 ₪ גובל בחוסר תום לבה של התובעת מאחר ומופרז ומוגזם.
 
השופט קבע כי כי ההסכם שנחתם בין הצדדים מבוטל ומחייב את הנתבעת להשיב לתובעת 60% מהסכום ששולם על ידה, דהיינו סך של 4,680 ₪ בקיזוז סך של 488 ₪ שהוחזר לה בגין התנור והיתרה לתשלום הינה 4,192 ₪.
 

בית משפט לתביעות קטנות בקריות פסק על הנתבעת לשלם לתובעת סך של 4,192 בתוספת 115 ₪ בגין אגרת משפט ובסה"כ 4,307 ₪.

 
פרטי פסק הדין: ת"ק 3486-06-19, גלבוע נגד פל טלוויזיות ווידאו 1985 בע"מ
 

 

 

   

 

תן לנו לעזור לך
 
 

אז איך מתחילים? לחצו כאן

 
 
 
 

מידע בלבד
מידע בלבד
מידע בלבד