הפסקת הרישום לגן פרטי

סירוב הגננת להחזר התשלומים

 

בית משפט לתביעות קטנות בקריות דן במקרה מסוג זה.

 

הנתבעת גננת ובעלת גן ילדים בקרית חיים בשם הגן הקסום.
 
התובעת אם לילד בשם דניאל.
 
התובעת רשמה את בנה לגן לשנת הלימודים 2017-2018.

התובעת טענה כי ההתקשרות בין הצדדים הייתה בעל פה ולא נחתם ביניהם חוזה בכתב.
 
התובעת טענה כי בעת הרישום לגן, מסרה לנתבעת 11 שיקים ע"ס 1,900 ₪ כ"א לכיסוי התשלום החודשי שסוכם עליו עבור שהות דניאל בגן.
 
התובעת טענה כי מסרה לנתבעת שיק ע"ס 400 ₪ בגין דמי הרשמה וביטוח ושיק נוסף ע"ס 800 ₪ עבור חוגים.
 
התובעת טענה כי ביום 7.11.2017 הודיעה לנתבעת טלפונית כי בנה דניאל יסיים את שהותו בגן החל מיום 1.12.2017 בשל טיפול לקוי.
 
התובעת טענה כי על אף הודעתה לנתבעת, הנתבעת הציגה את השיק של חודש דצמבר 2017 על אף שדניאל לא שהה בגן והשיק הנ"ל נפרע.
 

ביטול הרשמה לגן

ביטול הרשמה לגן

 
התובעת הגישה תביעה ע"ס 18,385 ₪ המהווים את סכומי הצ'קים שלא נפרעו בתוספת 2,800 ₪ המורכבים מסך 1,900 ₪ בגין שיק של חודש דצמבר 2017 שלא היה צריך להיות מוצג, בתוספת החזר בסך 600 ₪ בגין החלק היחסי מהסכום ששולם עבור השתתפות דניאל בחוגים וכן סך 300 ₪ בגין החזר יחסי מסך 400 ₪ ששולם לנתבעת עבור דמי הרשמה וביטוח. בנוסף סך 10,000 ₪ בגין הוצאות ועוגמת נפש.
 
הנתבעת טענה כי התשלומים ע"ס 400 ₪ ו- 800 ₪ אינם ניתנים להחזרה והתובעת מודעת לכך.
 
הנתבעת טענה כי לא היה כל פגם בכך שפרעה את הצ'ק של חודש דצמבר 2017, מאחר וסכום הצ'ק הגיע לה וכי היא הייתה מוכנה להחזיר לתובעת את יתר הצ'קים בכפוף לכך שהתובעת תשלם לה סך 182 ₪ בגין עמלת שיקים שהופקו בחשבונה בבנק למשמרת.
 

במהלך הדיון הנתבעת הודתה כי דניאל לא הגיע בחודש דצמבר 2017 לגן, אולם הוא השתתף במסיבת חנוכה ביום 7.12.2017.
 
הנתבעת טענה כי הצ'ק של חודש אוגוסט 2018 הוצג לפירעון והוחזר והנתבעת טענה כי הדבר נעשה בתמימות מאחר והוא לא נמשך מהבנק ואשרה כי סכום הצ'ק לא הגיע לה.
 
במהלך הדיון כל הצ'קים (למעט השיק של חודש אוגוסט 2018 אשר הוצג וחולל) הוחזרו לתובעת.
 
השופט קבע כי טענת הנתבעת כי מגיע לה שכר לימוד עבור חודש כקנס, איננה מבוססת כאשר נכון לפרש את ההסכם שעל התובעת למסור לנתבעת הודעה מראש על עזיבת בנה את הגן חודש לפני מועד העזיבה.
 

השופט קבע כי הנתבעת גבתה שכר יתר עבור התקופה מיום 8.12.2017 ועד לסוף החודש דצמבר 2017.
 
השופט קבע כי הגיע לנתבעת שכר עבור 7 ימים בחודש דצמבר 2017 בסך 443 ₪ ועליה להחזיר לתובעת סך 1,457 ₪ בגין תשלום יתר שגבתה בגין חודש דצמבר 2017.
 
השופט קבע כי בגין הסכום של 400 ₪ ששולם עבור דמי הרשמה וביטוח, אין מקום להחזרת הסכום.

 
השופט קבע כי בגין הסכום של 800 ₪ ששולם עבור חוגים, על הנתבעת להשיב לתובעת 2/3 מהסכום הנ"ל, דהיינו סך של 533 ₪.
 

השופט קבע כי הנתבעת אינה זכאית לקבל מהתובעת 182 ₪ בגין עמלות ששילמה לבנק.
 
השופט קבע כי הדרישה לתשלום 10,000 ₪ בגין עוגמת נפש והוצאות, דינה להידחות.
 

בית משפט לתביעות קטנות בקריות פסק כי על הנתבעת לשלם לתובעת פיצוי בסך של 2,173 ₪.

 
פרטי פסק הדין: 25501-01-18, ססלב נגד זכריה
 
 
 
 
 

זקוק לעזרה?

 
 

אז איך מתחילים? לחצו כאן