עיכוב של מספר חודשים באספקת המוצר

 

   
 

פיצוי כספי בעקבות אי אספקת המוצר בזמן

 

בית משפט לתביעות קטנות בבית שאן דן במקרה מסוג זה.

 
התובע טען כי ביום 7.3.2013 נחתם חוזה עם הנתבעת, לייצור ואספקת שער כניסה לבית, שער חניה ומעקה לחצר.
 
התובע טען כי זמן אספקת המוצרים יתבצע תוך 60 יום מקבלת המידות.
 
התובע טען כי ביום 18.3.2013 נלקחו המידות לצורך ייצור המוצרים.
 

התובע טען כי ביום 10.4.2013 נשלח לנתבעת בפקס תשריט בדבר החלוקה הפנימית של הפח וזכוכית השערים.
 

התובע טען כי בזמן האספקה, ביום 26.5.2013 הנתבעת סיפקה שערים בחלוקה השונה באופן משמעותי מהמפרט, דבר אשר חייב החזרתם לנתבעת לצורך תיקונם.

התובע טען כי רק ביום 20.9.2013 וששה חודשים ממועד ההזמנה, בוצעה הרכבת המוצרים, כאשר על אף קביעת מספר מועדים על ידי הנתבעת להרכבה, אלא שבכל מועד בוטלה ההרכבה על ידי האחרונה בתואנות שונות.
 
התובע טען כי ביטול הרכבת המוצרים על ידי הנתבעת ברגע האחרון, גרם לו להפסדי שכר, כתוצאה מהיעדרות מעבודה, וכן להוצאות בדלק, ככל ובגלל ההרכבה נאלץ לנסוע ברכבו לעבודה, במיוחד לצורך חזרה מוקדמת לצורך נוכחות עם המתקינים של הנתבעת.
 

 
התובע טען כי מעשיה של הנתבעת גרמו לו הפסדי שכר בשל היעדרותו מעבודה, הוצאות דלק, עוגמת נפש, וטרדה באי אספקת המוצרים בזמן, אגרה והוצאות בסך כולל של 4,730 ₪.
 

הנתבעת טענה כי יש לדחות את התביעה על הסף.
 
הנתבעת טענה כי לאחר ביצוע ההזמנה, התובע שלח פקס בו דרישה לחלוקת פחים בשער שהוזמן, כאשר לא טרח לוודא כי בקשתו התקבלה, ובפועל השער יוצר עם חלקות הפחים הסטנדרטית שנבחרה עם ביצוע ההזמנה.
 
הנתבעת טענה כי התובע ביקש לשנות את חלקות הפחים באותו פקס, אשר לא הגיע בזמן ליעדו.
 
הנתבעת טענה כי למרות שהפקס לא התקבל, מנהל הייצור נעתר לבקשת התובע והשער יוצר עם חלוקת הפחים בהתאם לבקשתו.
 
הנתבעת טענה כי מדובר בחלוקה פנימית אשר עוררה קשיים שלא נצפו, על כן נדרשה פעולה של פירוק והרכבה נוספים של השער, כאשר הפתרונות שיושמו על ידיה לא צלחו, ובסופו של יום נאלצה האחרונה לייצר שער חדש בהתאם לבקשתו של התובע.
 
הנתבעת טענה כי מועדי ההרכבה שתואמו עם התובע לא יצאו אל הפועל מחמת תקלות בלתי צפויות של המתקינים, כאשר באותם מועדים נשלחה לתובע הודעה בשעות הבוקר המוקדמות על ביטול ההרכבה, ובכך לא נגרם לו כל הפסד שכר.
 

התקנת השער התעכבה זמן רב

התקנת השער התעכבה זמן רב

 

השופטת קבעה כי התובע אכן ביקש לשנות את החלוקה הפנימית של השער, כאשר הנתבעת לא חולקת כי נשלחה לה בקשה כתובה בדבר החלוקה הפנימית הנ"ל.
 
השופטת קבעה כי טענותיה של הנתבעת לפיה המסמך לא הגיע באותו יום ליעדו, נסתרה על ידי הצגת העתק המסמך של הנתבעת עצמה, שצורף לכתב התשובה, עליו מוטבעת מדבקה של הנתבעת.
 
השופטת קבעה כי אינה מקבלת את טענת הנתבעת בדבר העיכוב שנבע מקשיים אשר לא נצפו כצידוק לאיחור באספקה.
 
השופטת קבעה כי הנתבעת התעכבה באספקת המוצרים לביתו של התובע, ללא צידוק, כאשר התקנת המוצרים הנ"ל חייבה מספר ביקורים בביתו של האחרון, דבר אשר חייב נוכחותו, והיעדרותו מהעבודה.
 
השופטת קבעה על דרך האומדנא עוגמת נפש בסך של 1,000 ₪ ובגין הפסדי שכר, הוצאות ועיכוב באספקת השער, סך של 1,500, שאף הוא על דרך האומדנא.
 

בית משפט לתביעות קטנות בבית שאן פסק על הנתבעת לשלם לתובע פיצוי בסך של 2,500 ₪.

 

פרטי פסק הדין: 35357-10-13, רווח נ' טרלידור סורגים מתקפלים 1991 בע"מ
 
 
 
 
 

נגרם לך נזק וזקוק לעזרה?

 
 

אז איך מתחילים? לחצו כאן