מה האחריות של חברת עמידר לנזילות מדירות שבבעלותה?

 

 

נזקים שנגרמו לבעל דירה הממוקמת מתחת לדירה שבבעלות חברת עמידר

 

בית משפט לתביעות קטנות בחדרה דן במקרה זה.

התובע הבעלים של דירה בבניין מגורים ברח' שמעון בר גיורא 3/22 בבאר שבע.
 
הדירה ממוקמת מתחת לדירה שבבעלות חברת עמידר, הנתבעת.

התובע טען כי במהלך התקופה מחודש פברואר 2016, הודיע לעמידר לראשונה על נזקי רטיבות קשים שנגרמו לדירתו כתוצאה מנזילות בדירה שבבעלותה.
 

התובע טען כי בחודש ספטמבר 2016 תוקן מקור הנזילות כנדרש.

 

התובע טען כי נגרמו לו נזקים רבים ושונים שבאו לידי ביטוי בין השאר באבדן שכר דירה ל- 7 חודשים בהם נמנעה ממנו האפשרות להשכיר את הדירה כפי שעשה מאז רכישתה לצורך הזה בשנת 2011. בהוצאות בגין תיקונים ושיפוצים שנאלץ לבצע בעצמו, בתשלום בעבור חוות דעת שמאי שעל הזמנתו דיווח לנתבעת מראש, ועוד.

הנתבעת אישרה כי פנייתו הראשונה של התובע אליה נעשתה בחודש פברואר 2016.
 
הנתבעת טענה כי שגם שכבר אז ביצעה בדירה שבבעלותה עבודות שיפוץ ראשונות אשר בהמשך הסתבר כי לא הועילו, אזי במהלך החודשים שלאחר מכן עשתה כל שביכולתה לעשות לשם קבלת האישורים הנדרשים לביצוע השיפוץ הנרחב שנדרש לצורך תיקון כל הליקויים. שיפוץ בסופו של דבר בוצע החודש יולי 2016.
 
התובע טען כי התיקון אותו ביצעה הנתבעת בדירה בעקבות פנייתו הראשונה בחודש פברואר 2016 התבטא בהחלפת מחבר חיצוני למכונת הכביסה.

אובדן השכירות בעקבות הנזילות

אובדן השכירות בעקבות הנזילות

התובע טען כי במהלך החודשים שלאחר מכן נמשכו הנזילות באופן שמנע ממנו את האפשרות להשכיר את דירתו עד לאחר שבוצע התיקון היסודי כנדרש ובמלואו, בחודש ספטמבר 2016.
 

התובע צירף אישור בדבר פרסום מודעת השכרה ואישור מתווך לכך שנכון לסוף חודש פברואר 2016 לא ניתן היה להשכיר את הדירה בשל נזקי הרטיבות שנמצאו בה. כמו כן חשבוניות בדבר תשלומי חשבונות גז, מים וחשמל במהלך החודשים שבהם הדירה לא הושכרה, הסכם שכירות משנת 2015 המלמד על גובה דמי השכירות החודשיים בסך 1,700 ₪, קבלה ע"ס 3,279 ₪ בעד חומרי בניין שככל הנראה נרכשו על ידו לצורך הכנת הדירה להשכרתה מחדש בחודש מרץ 2016, מכתב פניה של עורך דין מטעמו אל הנתבעת מחודש מאי 5/2016 והצעת מחיר לתיקון ליקויים בדירה מיום 15.4.2018.
 
חוות דעת של השמאי צורי טייב אשר ביקר בדירת התובע ובדירת עמידר פרט את ממצאי בדיקותיו וקבע כי סימני הרטיבות והעובש בתקרה ובחלק מקירות החדרים בדירת התובע נובעים מנזילת מים שמקורה בצנרת המשרתת את הקומה שנמצאת מעל הדירה.

פרק הזמן לתיקון הנזילות ארך כשבעה חודשים

פרק הזמן לתיקון הנזילות ארך כשבעה חודשים

מנהלת מרכז השירות וסגן מנהל סניף באר שבע מטעם הנתבעת הופיעו בדיון ובמהלכו חזרו ואישרו כי תהליך אישור ביצוע השיפוץ שנדרש בדירה שבבעלותה ארך מספר חודשים.
 
השופטת קבעה כי הנתבעת בעלת הדירה בה ארעו הנזילות שגרמו לנזקים בדירת התובע, ולכן חלה עליה חובת זהירות, ולתחזק את הצנרת אשר בשליטתה באופן סביר וראוי.
 
השופטת קבעה כי הנתבעת לא הוכיחה כי נקטה פעולות כלשהן לעניין תחזוקת הצנרת בדירה שבבעלותה.
 
השופטת קבעה כי הנתבעת לא עמדה בנטל להוכיח כי לא התרשלה.
 
השופטת קבעה כי על הנתבעת לשלם לתובע פיצוי בגין 6 חודשי שכירות (מרץ –אוגוסט 2016), בסך 10,200 ₪. בתוספת שכ"ט עורך הדין שבאמצעותו פנה אליה בחודש מאי 2016, בסך 200 ₪.
 

בית משפט לתביעות קטנות בחדרה פסק כי על הנתבעת לשלם לתובע סך של 10,400 ₪ בתוספת הוצאות בסך 500 ₪ וסך כולל של 10,900 ₪.

 
פרטי פסק הדין: 21593-07-18, ותד נגד עמידר, החברה הלאומית לשיכון בישראל בע"מ
 
 
 
 
 

נגרם לך נזק וזקוק לעזרה?

 
 
אז איך מתחילים? לחצו כאן