רכישת רכב לא תקין

 

התובעים הגישו תביעה כספית בסכום של 33,900 ₪ כנגד הנתבע בגין הפסדים שנגרמו כתוצאה מרכישת רכב מזדה 5 אשר הוחזר לנתבע לאחר שהתברר כי הרכב אינו תקין.

 

   
 

המנוע ברכב הוחלף הקילומטרז שונה מספר פעמים והרכב מסוכן מבחינה בטיחותית

 

בית משפט לתביעות קטנות בנתניה דן במקרה מסוג זה.

 
התובעים טענו כי מדובר ברכב המסוכן מבחינה בטיחותית, כאשר המנוע ברכב הוחלף, הקילומטרז' שונה מספר פעמים ועוד.
 

אין מחלוקת בין הצדדים כי התובעים שילמו לנתבע סכום של 56,000 ₪.

 
אין מחלוקת בין הצדדים כי הרכב הוחזר לנתבע.
 

אין מחלוקת בין הצדדים כי התובעים קיבלו את הסכום של 50,000 ₪ מהנתבע מתוך הסכום ששילמו.

 
אין מחלוקת בין הצדדים כי כתוצאה ממכירת הרכב, ביטול העסקה והחזרת הרכב, עבר הרכב שתי בעלויות.
 
התובעים מבקשים מבית המשפט החזר סכום ההפרש בין מה ששילמו לבין מה שקיבלו בחזרה מהנתבע. בנוסף תשלום ש"ס 750 ₪ בגין עלות הבדיקה, 1,500 ₪ בגין הפסד 3 ימי עבודה, 213 ₪ בגין העברת בעלות, 200 בגין נסיעות מירושלים לנתניה ועוגמת נפש.
 
הנתבע טען כי טרם רכישת הרכב, התובעים בדקו את הרכב במכון מורשה.
 

הנתבע טען כי על אף תוצאות הבדיקה, התובעים החליטו לרכוש את הרכב.
 
הנתבע טען כי לא היה ידוע דבר על אודות השינויים בקילומטרז'.
 

המנוע ברכב הוחלף

המנוע ברכב הוחלף

 

הנתבע טען כי העסקה בוצעה בשקיפות מלאה ולאחר שהתובעים מצאו את הרכב מתאים להם.
 
הנתבע טען כי רק לאחר שהתובעים בדקו את הרכב, שילמו תמורתו והגיעו לירושלים, החליטו כי הרכב לא מתאים להם.
 
התובעים יצרו קשר עם הנתבע וביקשו לבטל את העסקה.
 
הנתבע הסכים לבטל את העסקה וסוכם כי במקום להחזיר לתובעים 56,000 ₪, יקבלו סך של 50,000 ₪, כתוצאה מהחלפת הבעלויות על הרכב.
 
השופט קבע כי מה שנותר במחלוקת הוא האם התובעים ויתרו על טענותיהם כלפי הנתבע בזמן שקיבלו את הסכום שסוכם על סך 50,000 ₪ מהנתבע.
 
השופט קבע כי התשובה לכך שלילית.
 

האם ההסכמה על ההחזר הכספי תהווה סילוק סופי?

האם ההסכמה על ההחזר הכספי תהווה סילוק סופי?

 
השופט קבע כי על פי עדויות הצדדים לא שוכנע כי התובעים ויתרו על טענותיהם כלפי הנתבע.
 
השופט קבע כי למרות שהייתה הסכמה שהתובעים יקבלו כספם פחות 6,000 ₪, אך אין בכך כדי לחסום דרכם מלדרוש הסכום שהופחת.
 
השופט קבע כי לא עלה בידי הנתבע להוכיח כי ההחזר הכספי שביצע הינו לטובת סילוק סופי ומוחלט של טענות שני הצדדים.

 
השופט קבע כי התובעים לא חתמו על מסמך ויתור.
 
השופט קבע כי מאחר והנתבע לא דאג להחתים את התובעים על מסמך ויתור וסילוק סופי, חשף עצמו להמשך התדיינות עם התובעים.
 
השופט פסק כי לא ניתן לקבל החזר בגין עלות הבדיקה בסך 750 ₪ והעברת בעלות מאחר והסכומים שולמו לצד ג' ולא לנתבע עצמו.

בית משפט לתביעות קטנות בנתניה פסק על הנתבע לשלם לתובעים ביחד ולחוד סכום של 6,000 ₪.

 

פרטי פסק הדין: 53784-11-19, אילו ואילו נגד קרקוקלי
 
 
 
 
 

נגרם לך נזק וזקוק לעזרה?

 
 

אז איך מתחילים? לחצו כאן