החזר כספי ופיצוי בגין טיפולי הסרת שיער

 

התובעת רכשה שירות להסרת שיער ללא הגבלת מספר טיפולים בעלות 5,953 ₪.

 

   
 

הפסקת טיפולי הסרת השיער בעקבות הכאבים

 

בית משפט לתביעות קטנות באשדוד דן במקרה מסוג זה.

 
הנתבעת ידועה בשמה אמריקן לייזר.
 

התובעת טענה כי טרם הרכישה בוצעה פגישת היוועצות עם נציגת הנתבעת, במהלכה התריעה אודות רגישותה לכאב.
 
התובעת טענה כי בעקבות המסר אודות רגישותה לכאב, הוזמנה לביצוע טיפול ניסיון במכשיר "קנדלה" ולאחר מכן החליטה כי יהא בכוחה לעמוד בכאב והסכימה לרכוש את השירות.
 
התובעת טענה כי במפגש הטיפולי הראשון בוצע בה טיפול באמצעות מכשיר חלופי אשר הסב לה כאב ניכר והותיר על גופה כוויות.
 

התובעת טענה כי לאחר שהתברר לה כי בסניף מכשיר "קנדלה" אחד בלבד, הביעה את רצונה לסיים את ההתקשרות.

נזק לגוף שנגרם כתוצאה מטיפול הסרת שיער בלייזר

נזק לגוף שנגרם כתוצאה מטיפול הסרת שיער

התובעת טענה כי לאחר הבקשה לסיום ההתקשרות, נמסר על ידי המזכירה בסניף כי תוכל לקבל טיפול באמצעות "קנדלה" בכפוף להמתנה בתור ככל שיידרש.
 
התובעת טענה כי הסכימה לתנאי זה וקיבלה מספר טיפולים באמצעות "קנדלה".
 
התובעת טענה כי ביום 26.11.2018 התייצבה לקבלת הטיפול אך נאמר לה על ידי מנהלת הסניף בשם יפית שמולה אף בוצעה ההתקשרות כי תצטרך לקבל טיפול באמצעות מכשיר אחר.

התובעת טענה כי סירבה והביעה נכונות להמתין עד שמכשיר "קנדלה" יהא זמין, אך אז נאמר לה על ידי יפית כי לא תורשה לקבל טיפול באמצעות "קנדלה".
 
התובעת טענה כי במהלך השיחה, יפית הרימה את קולה בנוכחות צוות הסניף והנוכחים במקום.
 
התובעת טענה כי עזבה את המקום המומה ופנתה לשירות הלקוחות אך מאז לא קיבלה כל מענה ואף נציג הנתבעת מעולם לא חזר אליה.
 

הנתבעת טענה כי ההתקשרות בין הצדדים בוצעה לאחר הסבר מלא ומקיף אודות הטיפולים המוצעים ולאחר שהתובעת חתמה מדעת על מסמכי ההתקשרות השונים.
 
הנתבעת טענה כי התובעת אכן ציינה בפני יפית כי היא רגישה לכאב וכי הוצג בפניה המכשיר "קנדלה" תוך ציון כי מדובר במכשיר המתאים לאנשים בעלי סף כאב נמוך.
 
הנתבעת טענה כי מעולם לא התחייבה כי התובעת תטופל אך ורק באמצעות "קנדלה" ומפנה להסכם בו מצוין במפורש כי בחירת המכשיר תהא נתונה לשיקול דעתה הבלעדי של הנתבעת.

הכוויות נותרו זמן רב

הכוויות נותרו זמן רב

הנתבעת טענה כי צוין בפני התובעת כי קיימים תכשירים שונים שניתן לעשות בהם שימוש בטרם הטיפול שעשויים לסייע בהתמודדות עם כאב במהלך הטיפול.
 

הנתבעת טענה כי אומנם נמסר לתובעת כי ישנה אפשרות להגיע ביום בו ישנם תורים למכשיר "קנדלה" אולם לא התחייבה לקבלת הטיפול במכשיר.
 
הנתבעת הכחישה את הטענות בדבר הכוויות שנגרמו כתוצאה משימוש במכשיר חלופי וטענה כי לכל היותר מדובר בתופעות לוואי המפורטות בהסכם ההתקשרות ובטפסים עליהם חתמה התובעת.
 

התריעה טרם הרכישה על רגישות לכאב

התריעה טרם הרכישה על רגישות לכאב

 
השופטת קבעה כי דין התביעה להתקבל בחלקה.
 
אין מחלוקת בין הצדדים כי סוגיית סף כאב נמוך הובאה לידיעת הנתבעת כבר בפגישת הייעוץ וכי בשל כך הופנתה לטיפול התנסות באמצעות "קנדלה" – וזאת על מנת לאפשר לה להחליט על סמך חווית הטיפול האם היא מעוניינת בקבלתו.
 
השופטת קבעה כי במהלך טיפול ניסיון, הציגה הנתבעת כלפי התובעת מצג באשר למידת הכאב הנגרם במהלך הטיפול ועל סמך מצג זה, הסכימה התובעת להתקשר בהסכם.
 
השופטת קבעה כי המצג שהוצג על ידי הנתבעת היווה שיקול מכריע להסכמת התובעת לרכוש הטיפול המוצע.
 
השופטת קבעה כי קבלת הטיפול באמצעות "קנדלה" היה חלק מהמצג הטרום חוזי – המפורש והמכריע.
 
השופטת קבעה כי ההסכם סותר את המצג שהוצג וקובע באופן חד משמעי כי בחירת המכשיר נתונה לשיקול דעתה של הנתבעת.
 
אין מחלוקת בין הצדדים כי הטיפול הראשון שבוצע לאחר החתימה על הסכם ההתקשרות, בוצע באמצעות מכשיר חלופי. התובעת העידה כי הטיפול גרם לה סבל רב וכוויות וכי אחריו אף ביקשה לסיים את ההתקשרות עם הנתבעת.
 
השופטת קבעה כי הנתבעת לא הציגה את גיליון הטיפול של התובעת ולא הביאה לעדות את מי שטיפלה בה על מנת להכחיש את הנזקים שנגרמו כתוצאה מהטיפול הראשון ומשכך אין אלא לקבל את גרסת התובעת.
 
השופטת קבעה כי לאחר בקשת התובעת להפסיק את הטיפול, נוצרה, התחייבות הנתבעת שהינה מאוחרת יותר לחתימה על ההסכם – שלפיה הטיפול יוענק באמצעות "קדנלה" בתנאים מסוימים.
 
השופטת קבעה כי סירוב הנתבעת לאפשר לתובעת להמשיך ולעשות שימוש במכשיר "קנדלה" הינה הפרת ההסכמות בין הצדדים ובנסיבות אלו אין אלא לקבוע כי התובעת זכאית לביטול ההתקשרות.
 
השופטת קבעה כי הנתבעת חטאה כלפי התובעת פעם נוספת, עת התעלמה מפנייתה ובמשך תקופה ארוכה לא יצרה עמה קשר ולא הציעה פתרון אשר יאפשר את המשך הטיפול.
 
השופטת קבעה כי התובעת זכאית להשבה חלקית של הסכום ששולם בסכום של 4,500 ₪.
 
השופטת קבעה כי בגין סעיף עוגמת הנפש פוסקת לתובעת פיצוי בסך של 1,500 ₪.
 

בית המשפט לתביעות קטנות באשדוד פסק על הנתבעת לשלם לתובעת 6,000 ₪ בתוספת 450 ₪ בגין הוצאות.

 

פרטי פסק הדין: 1026-11-19, מאיר נגד א.מ.ל. אמריקן לייזר בע"מ
 
 
 
 
 

נגרם לך נזק וזקוק לעזרה?

 
 

אז איך מתחילים? לחצו כאן

 
 
 
 

מידע בלבד
מידע בלבד
מידע בלבד

הכנת כתב תביעה מגדילה את הסיכויים לזכייה בתביעהלהגשת תביעה קטנה