החזר תשלומי שכר דירה

 
שוכרת הדירה הגישה תביעה קטנה כנגד בעל הדירה בגין חיובים שנאלצה לשלם ולא הופיעו בהסכם השכירות
 

   
 

בעל הדירה חייב סכומים שלא מופיעים בהסכם השכירות

 

בית משפט לתביעות קטנות בראשון לציון דן במקרה מסוג זה.

 
בין הצדדים נחתם הסכם שכירות בין הצדדים אשר הוארך בתום התקופה לשנה נוספת, בו התובעת תשכור את הדירה מהנתבע (הבעלים של הדירה).
 
על פי הסכם השכירות בשנה הראשונה התובעת תשלם לנתבע סכום חודשי של 3,000 ₪ לטובת שכר הדירה הכולל את תשלום הארנונה ובנוסף סך של 280 ₪ בגין תשלומי החשמל והמים.

על פי הסכם השכירות בשנה השנייה התובעת תשלם לנתבע סכום חודשי של 3,150 ₪ לטובת שכר הדירה הכולל את תשלום הארנונה ובנוסף סך של 380 ₪ בגין תשלומי החשמל והמים.
 
התובעת טענה כי למרות בקשתה מהנתבע לקבל את ההנחות המגיעות לה כאם חד הורית, הנתבע בחר לגבות תשלום מלא ולא הציג בפניה את חשבונות הצריכה בפועל וזאת למרות חרף בקשותיה החוזרות.

התובעת טענה כי כל תשלומי שכר הדירה שולמו לנתבע בזמן ולבקשתו שולמו במזומן וזאת בעקבות סירובו לקבלת צ'קים לפקודתו.
 
התובעת טענה כי הנתבע גבה ממנה תשלומים ביתר עבור חשבונות החשמל והמים וזאת בניגוד למוסכם בהסכם ההתקשרות.
 
התובעת טענה כי החליטה לסיים את ההסכם עם הנתבע אלא שבמועד גמר החשבון ובעת עזיבתה את הדירה סירב הנתבע להשיב לה תשלומים אשר נגבו ממנה ביתר עבור המים והחשמל וזאת ללא הצדקה ובניגוד להסכם כמו גם בגין ניקיון חדר מדרגות אשר הדירה אינה מוביל לדירתה.
 
הנתבע טען כי מדובר בבית שחילק ליחידות דיור, כאשר לכל יחידה יש שעון מים ושעון חשמל בנפרד וכי בחוזה נקבע כי על התובעת לשלם את התשלום החודשי שסוכם בעבור תשלומי המים והדירה ובסוף השנה יעשה חשבון נוסף בהתאם לצריכה בפועל של החשמל והמים.
 

השופטת קבעה כי הסכם השכירות מדבר בעד עצמו, כאשר לא ברור מדוע הנתבע החליט לגבות מהתובעת סכומים ביתר לתשלומי המים והחשמל מעבר לסכומים הנקובים בהסכם ועליהם הוסכם בין הצדדים.
 
השופטת קבעה כי אין כל זכר בהסכם להתחשבנות עתידית לעניין צריכת החשמל והמים בסוף התקופה מעבר לתשלומים המחויבים על פי ההסכם.
שולם סכום ביתר לחשמל ולארנונה

שולם סכום ביתר לחשמל ולארנונה

 
הנתבע לא הציג בפני בית המשפט את חשבונות החשמל ולא סיפק כל הסבר לגביית היתר מעבר לאלו שדרש על פי ההסכם ושולם לו.

 

השופטת קבעה כי מקבלת את גרסתה של התובעת לאופן התנהלות האירועים.
 
השופטת לא מצאה דבר בטענתו של הנתבע כי על התובעת לשלם בגין ניקיון המדרגות היוצא מכניסה אחרת ושאינה רלוונטית לדירת התובעת.
 
השופטת דחתה את טענת הנתבע כי התובעת סירבה להעביר את תשלומי המים והחשמל על שמה.
 

תשלום סכומים מעבר למה שמופיע בחוזה

תשלום סכומים מעבר למה שמופיע בחוזה

 

השופטת קבעה כי במידה והנתבע היה רוצה לגבות תשלומים נוספים בגין הפרשי המים והחשמל היה עליו להוסיף סעיף זה בהסכם השכירות ומאחר ולא עשה כך, גבה מהתובעת הפרשים אלו שלא כדין.
 
השופטת קבעה כי על הנתבע להשיב לתובעת סך של 4,395 ₪ בגין הפרשי המים והחשמל שגבה שלא כדין.

 

בית משפט לתביעות קטנות בראשון לציון פסק על הנתבע לשלם לתובעת סכום של 4,395 ₪ בתוספת הוצאות בסך של 500 ₪.

 
פרטי פסק הדין: 54779-12-19, בראל נגד יוסף
 
 
 
 
 

רוצה לתבוע וזקוק לעזרה?

 
 
תנו לנו לעזור לכם לחצו כאן

 
 
 
 

מידע בלבד
מידע בלבד
מידע בלבד

הכנת כתב תביעה מגדילה את הסיכויים לזכייה בתביעהלהגשת תביעה קטנה