התרשלות וליקויים באיטום גג הבית

 
הגשת תביעה ע"ס 23,468 כנגד הקבלן (הנתבע) שבנה את הבית דו משפחתי וטרם הכניסה לבית התגלו מים עומדים בגג הבית כתוצאה מאיטום לקוי.

 

איטום הגג בוצע עם ליקויים

 

בית משפט לתביעות קטנות בבאר שבע דן במקרה זה.

התובע טען כי רכש לפני שבע שנים בית דו משפחתי בפרויקט שהנתבעת בנתה.
 
התובע טען כי האיטום בגג לא התבצע כנדרש ופניותיו אל נציגי הנתבעת לא נענו.
 
התובע טען כי בשנת 2016 טרם כניסתו לדירה, הבחין במים עומדים בגג הבית.

התובע טען כי בעקבות גילוי המים פנה והתריע על כך בפני מנהל עבודה מטעם הנתבעת, שי, בנו של אחד מבעלי החברה הנתבעת.

פניות רבות לקבלן לא נענו

התובע טען כי לאחר שנכנס להתגורר בבית, במחצית הראשונה של שנת 2016, פנה גם לאבשלום מנהל העבודה החדש מטעם הנתבעת ואולם זה דחה אותו.
 
התובע טען כי לאחר מכן פנה למנהל עבודה חדש מטעם הנתבעת בשם רן וזה הגיע לביקור במקום עקב תלונות התובע.
 
התובע טען כי פנה שוב למנהל העבודה החדש מטעם הנתבעת , גיא, אשר בדק את הגג ביולי 2018 וקבע כי יש לתקן אך לא עשה דבר.
 
התובע טען כי לאחר שלא נענה על ידי הנתבעת, פנה לאיש מקצוע על מנת שיתווה דרך התיקון וכן הסתייע בעו"ד על מנת להתריע בפני הנתבעת כי עומד על ביצוע התיקון.
 

חוות דעת מומחה קבע כי השיפועים לא בצורה נכונה

התובע טען כי מר רונן גוריון, המומחה מטעמו, בדק את הגג ומצא כי השיפועים בחלק מהגג אינם תקניים ואינם מנקזים המים למרזבים וכן הציע דרך לתיקונם בחוות הדעת.
 
התובע טען כי פנה אל הנתבעת בדרישת תשלום ועל מנת שיפעל לביצוע התיקון באופן עצמאי.
 
התובע טען כי הנתבעת הציעה להביא מומחה מטעמה לביצוע התיקון והגיע צוות מטעמה של הנתבעת וביצע עבודת איטום כלשהי.
 

חוות דעת מומחה נוספת לאחר תיקון הקבלן

התובע טען כי העבודה שבוצעה על ידי הנתבעת לא נתנה מענה לבעיית השיפועים הבלתי תקניים והתיקון שבוצע לא רק שלא שיפר את המצב אלא החמיר לאחר שהנתבעת הכבידה על הגג בשכבת בטון.
 
התובע טען כי פנה שוב למר גוריון לקבל חוות דעת מטעמו וכן למר מאיר אלדד, מהנדס בניין במקצועו לחוות דעת ואלה סברו כי התיקון לא פתר כלל את הבעיה אלא החמירה וזאת בהתאם לשתי חוות הדעת.
 

מה התביעה כוללת?

התובע טען כי עלות תיקון השבת הגג למצבו הקודם עומדת על סך של 7,000 ₪ ועלות תיקון הגג עומדת על סך של 15,000 ₪ ובסך הכל עלות התיקון עומדת על סך של 22,000 ₪.
 
התובע ביקש לחייב את הנתבעת בהוצאות משפט בסך 1,468 ₪ ולפסוק לטובתו הוצאות התביעה ופיצוי בגין עוגמת נפש.
 
התובע העמיד את סכום התביעה על סך 23,468 ₪.
 

טענות הקבלן

הנתבעת טענה כי יש לדחות התביעה תוך חיוב התובע בהוצאות.
 
הנתבעת טענה כי לתובע לא נגרם כל נזק והוא אינו טוען לנזילה, רטיבות או חלחול מים אל ביתו.
 
הנתבעת טענה כי על פי חוות הדעת הראשונה של מר גוריון מטעם התובע נכתב כי איטום הגג נעשה בצורה תקינה ומקצועית.
 

הנתבעת טענה כי ביום 13.7.18 הגיע מר מאור לוי, מנהל עבודה מטעם הנתבעת לבחון טענות התובע ובבדיקה שנערכה לא נמצאו מים עומדים מעל לתקן.
 
הנתבעת טענה כי שלחה יועץ איטום מטעמה והנחיותיו היו שניתן לשפר את השיפוע על ידי שימוש במדה מתפלסת וביצוע מריחה של חומר איטום כמקדם הגנה מפני רטיבות.
 
הנתבעת טענה כי בתום שני ימי עבודה בגג ביתו של התובע, ולאחר שהתובע הפסיק את עבודת הנתבעת, התובע הגיע אל משרדי הנתבעת ודרש לבצע איטום ביריעות חוזרות וזאת בניגוד למוסכם ואף לאחר שהתיקון בוצע ברובו על ידי הנתבעת.

הקבלן לא ביצע תיקון ייסודי

הקבלן לא ביצע תיקון ייסודי

הנתבעת טענה כי ביקשה לאפשר לה לסיים העבודות בטרם תיאלץ להסיר כל אחריות מתיקון הגג.
 

הנתבעת טענה כי העבודות שביצעה הופסקו באמצע משום שלא התאפשר לה לסיים את החלקת המדה המתפלסת ומריחת חומר איטום על גביה וכן אשפרתו של הבטון המוחלק.
 
הנתבעת טענה כי אם היה עולה בידיה לסיים את העבודה, הרי שהגג היה במצב תקין וללא סדקים.
 
הנתבעת טענה כי על אף שהתובע הגיש שלוש חוות דעת, אף אחת מהן לא מציגה נתונים ביחס למצב השיפועים בפועל ולכך שהשיפועים הקיימים אינם תקניים.
 
הנתבעת טענה כי נציגה הגיע לביתו של התובע מספר ימים לאחר שהתובע הפסיק עבודות הנתבעת בביתו ולאחר שירדו גשמים עזים, ומצא כי המים בגג נוקזו למעט מוקד מים אחד אשר טרם תוקן לאור סירב התובע.
 
הנתבעת טענה כי התיקון שביצעה הוכיח עצמו.
 

פיצוי לעוגמת נפש בגין ליקויי בנייה

פיצוי לעוגמת נפש בגין ליקויי בנייה

במהלך הדיון שהתקיים ביום 5.11.19 התייצבו מטעם התובע מר רונן גוריון, מר מאיר אלדד ואילו מצד הנתבעת התייצב מר תומר סופן, מהנדס החברה הנתבעת.
 
בסיום הדיון מונה מומחה על ידי בית המשפט וזאת על אף התנגדות הנתבעת.
 
מומחה מטעם בית המשפט, מר חיים שריקי, הגיש חוות דעת לבית המשפט וזאת לאחר שערך ביקור במקום בליווי נציגי הצדדים .
 
ביום 8.9.20 התקיים הדיון בנוכחות המומחה מטעם בית המשפט.
 
השופטת קבעה כי דין התביעה להתקבל במלואה.
 

תוצאות חוות דעת המומחה מטעם בית המשפט

על פי חוות דעת המומחה מטעם בית המשפט, מר חיים שריקי, עלה כי ביום 19.12.19 ערך ביקור בדירת התובע ובבדיקה של גג הדירה נוכח בסדקים רבים ביציקת בט קל תוך העדר זיפות ואיטום הגג אשר חופף מעל דירת התובע. כמו כן נוכח בליקויים והם סימני יציקת בט קל גס ללא ליטוש והחלקה, ללא גימור וללא שיפועים תקינים לקבות הבחנה בליקויי ניקוז מים בגג תוך העדר הרכבת ראשי מרזבים כנדרש.
 
המומחה מטעם בית המשפט המליץ להסיר יציקת הבט קל והנחת יריעות ביטומניות על משטח הגג תוך הקפדה והדגש לשיפועים ובדיקת מערכות ניקוז בגג כנדרש.
 
המומחה מטעם בית המשפט קבע כי עלות התיקון בסך כולל של 26,536 ₪ כולל מע"מ.
 

מה בית המשפט קבע?

השופטת קבעה כי חוות הדעת של המומחה מטעם בית המשפט מאוזנת ואובייקטיבית ולפיכך מאמצת את ממצאי חוות דעתו.
 
השופטת קבעה כי המומחה מטעם בית המשפט אימץ למעשה את עמדת התביעה ביחס לליקויים הנטענים בגג ואת אופן ביצוע התיקון כפי שהוצע על ידי מומחה התובע מר גוריון בחוות דעתו השנייה.
 
הנתבעת לא הביאה חוות דעת סותרת וטענתה כי המבנה יציב והתיקון לא פגע במשקל על הגג לא נתמכה בראיות.
 

איטום הגג בוצע עם ליקויים

איטום הגג בוצע עם ליקויים

מה החוק אומר?

סעיף 4 (א) לחוק המכר (דירות), התשל"ג – 1973 קובע כי המוכר לא קיים חיוביו כלפי הקונה או קונה המשנה אם התקיימות אחד מאלה:
 
(1) הדירה או כל דבר שבה שונים מן האמור במפרט, בתקן רשמי או בתקנות הבניה;
 
(2) בתוך תקופת הבדק התגלתה אי התאמה בדירה זולת אם הוכיח המוכר שאי – ההתאמה נגרמה בשל מעשה או מחדל של הקונה או קונה המשנה;
 
(3) תוך תקופת האחריות התגלתה בדירה אי התאמה והקונה או קונה המשנה הוכיח שמקורה בתכנון, בעבודה או בחומרים.
 
4(ב) לחוק אי קיום כאמור בסעיף קטן (א) יראו כאי התאמה כמשמעותה בחוק המכר, תשכ"ח – 1968.
 

החלטת בית המשפט

השופטת קבעה כי במקרה זה עולה כי דיווח על אי ההתאמה בהתאם לסעיף 4א (א) אף לפני שעבר להתגורר בבית ועל כן זכאי להסתמך עליה. כמו כן, התובע אפשר לנתבעת לתקן את אי ההתאמה בהתאם לסעיף 4ב לחוק.
 
השופטת קבעה כי אי ההתאמה מקורה בעבודה והיא אי התאמה כהגדרת המונח בסעיף 11 לחוק המכר, תשכ"ח – 1968.
 
השופטת קבעה כי הליקויים שנמצאו בגג התובע ופורטו בחוות דעת מומחה בית המשפט נגרמו עקב התרשלות בביצוע העבודות מטעם הנתבעת.
 
השופטת קבעה כי הנתבעת התרשלה בכך שלא דאגה לניקוז נאות של גג התובע ולא טיפלה באופן ראוי בעמידה של מים בגג ובכך הפרה חובת זהירות המוטלת עליה כקבלן אשר בנה את הבית.
 

?מה פסק בית המשפט

השופטת קבעה כי הנתבעת תשלם לתובע סך של 22,000 ₪ בהתאם לחוות דעת של המומחה מטעם בית המשפט.
 
השופטת קבעה כי הנתבעת תישא בתשלום מלוא עלות חוות דעת מומחה בית המשפט ועל כן תשיב לתובע סך של 1,989 ₪ עבור חלקו בתשלום.
 
השופטת קבעה כי הנתבעת תישא בהוצאות התובע, עלויות המומחים מטעמו וזימונם לבית המשפט, אגרת בית משפט בסך נוסף של 5,000 ₪.
 
השופטת קבעה לטובת התובע עוגמת נפש בסך של 1,000 ₪.
 

בית משפט לתביעות קטנות בבאר שבע פסק על הנתבעת לשלם לתובע סך של 29,989 ₪. בנוסף הנתבע תשלום ישירות למומחה תשלום שכר טרחת מומחה בית המשפט אשר התייצב לדיון לבקשתה בסך 1,800 ₪.

 
פרטי פסק הדין: 17895-06-19, שאמי נגד אחים אום
 
 
 
 
 

נגרם לך נזק וזקוק לעזרה?

 
 
אז איך מתחילים? לחצו כאן