חברת הביטוח מסרבת לשלם את מלוא הסכום

 
חברת הביטוח של הנהג הפוגע החליטה לקזז סכום של 8,606 ₪ בטענה שניתן לשפץ ולמכור את החלק שנפגע
 

   
 

האם מותר לחברת הביטוח לקזז מסכום חוות דעת השמאי?

 

בית משפט לתביעות קטנות באילת דן במקרה זה.

 
הנתבעת היא חברת הביטוח אשר ביטחה את הרכב הפוגע (להלן: "הרכב המבוטח").
 
התובע טוען כי ביום 18.12.2018 הרכב התרחשה תאונת דרכים במהלכה נפגע מאחור רכבו על ידי הרכב המבוטח.
 
התובע טוען כי הרכב המבוטח לא שמר מרחק מרכבו וכתוצאה מכך נגרמה התאונה.
 
התובע הגיש חוות דעת שמאי ולפיה מוערכים הנזקים מהתאונה בסך כולל של 31,302 ₪.
 
התובע טוען כי אין מחלוקת לעניין חבות חברת הביטוח לתשלום נזקיו, אך חברת הביטוח הפחיתה מסכום הפיצוי ששולם סך של 8,606 ₪, המהווה 50% מערך המגן האחורי של רכבו, בטענה כי ניתן לשפץ ולמכור את החלק שנפגע ב50% מערכו, כמפורט בחוות דעת שמאי מיום 15.1.19 שהוגשה מטעמה.

חברת הביטוח סירבה לשלם בטענה שמדובר ברכב יקר

 
התובע טוען כי אין כל הצדקה לקיזוז שנעשה מסכום הפיצוי ששולם.
 
התובע טוען כי אין בעובדה שהרכב טרם תוקן מהווה הטבה במצבו של התובע, ובכל מקרה, אינו חייב לתקן את נזקו כדי לזכות בפיצוי על ידי מי שחב בנזקו.

חברת הביטוח החליטה באופן חד צדדי לא לשלם

חברת הביטוח החליטה באופן חד צדדי לא לשלם

התובע טוען כי יש לחייב את חברת הביטוח בתשלום סך של 8,606 ₪ שהינו ההפרש בין סכום הנזק כפי שהוערך בחוות דעת השמאי מטעמו לבין סכום הפיצוי ששולם לו על ידי חברת הביטוח, וכן בתשלום שכר טרחת עורך דין בסך 1,000 ₪, ריבית והצמדה בסך 486 ₪ והוצאות טורח וטרדה בסך 500 ₪ (בסך הכול 10,592 ₪).
 

האם טענתה של חברת הביטוח כי מאחר ולא בוצע תיקון לרכב, לא מגיע הפיצוי התקבלה?

 
חברת הביטוח הודתה כי האחריות לקרות התאונה מוטלת על רכב המבוטח מטעמה, ועל כן פיצתה את התובע בגין הנזקים בהתאם לחוות דעת שמאי מטעמה, בסכום כולל של 22,696 ₪.
 
יחד עם זאת, חברת הביטוח מכחישה את גובה הנזקים.
 
חברת הביטוח טענה כי רכב התובע יוקרתי וחלקיו יקרים ויש להם ערך בשוק החלפים, לכן השמאי מטעמה קבע כי יש לקזז את הסכום בעבור מכירת המגן האחורי שנפגע בשוק החלפים.
 

לא תיקנו את הרכב לאחר התאונה

לא תיקנו את הרכב לאחר התאונה

חברת הביטוח טענה כי התובע מבקש להתעשר שלא כדין, בכך שיקבל לידיו את מלוא הסכום בהתאם לדוח שמאי מטעמו ויתקן את רכבו שלא לפי דוח השמאי, או בכך שיתקן את רכבו על פי דוח השמאי מטעמו, יחליף את המגן האחורי, וישאיר אצלו את החלק שהוחלף.
 
חברת הביטוח טענה כי התובע לא זכאי לכל פיצוי נוסף, וכי יש לדחות את התביעה ולחייב את התובע בהוצאות משפט.
 
אין מחלוקת בין הצדדים כי האחריות לקרות התאונה מוטלת על רכב המבוטח אצל הנתבעת, ועל כן, על חברת הביטוח לפצות את התובע בגין הנזקים שנגרמו לרכב.
 
השופט קבע כי סלע המחלוקת הינו ביחס לשאלה האם קיזוז התובעת מסכום הפיצוי ששולם לנתבע 50% מגובה שוויו של המגן האחורי בגין מכירתו הפוטנציאלית בשוק החלפים מוצדק.
 
השופט קבע כי מקבל את טענת התובע, הנתמכת בחוות דעת השמאי מיום 14.12.18 שהוגשה מטעמו, אשר קבע כי יש צורך בהחלפת החלקים שניזוקו ולא ניתן להסתפק בתיקונים.
 
השופט קבע כי אינו מקבל את טענת חברת הביטוח והשמאי מטעמה, כי יש לקזז מחצית מערך החלקים משום שהם ניתנים לשיפוץ ולמכירה בשוק החלפים.
 
השופט קבע כי אינו מסכים עם חברת הביטוח כי התובע מבקש להתעשר שלא כדין על כתפיה בכך שיקבל לידיו את מלוא הסכום בהתאם לדוח שמאי מטעמו ולא יתקן את רכבו בהתאם לדוח השמאי לאחר מכן.
 
השופט קבע כי העובדה שהרכב טרם תוקן, ובשלב זה החלפים עדיין נמצאים בו אינה הטבה המהווה התעשרות שלא כדין.
 

מה השופט החליט?

 
השופט קבע כי מקבל את טענת התובע כי אין כל הצדקה לקיזוז מחצית מערך החלפים המשומשים מסכום הפיצוי.
 

השופט קבע כי על חברת הביטוח לשלם לתובע את סך הכסף שקוזז מסכום הנזק שנגרם לרכבו בהתאם לחוות הדעת שהוגשה מטעמו של התובע.
 
השופט קבע כי מסרב לדרישת התובע לפיצוי בגין ההוצאות שכר טרחת עורך דין בסך 1,000 ₪.
 

בית משפט לתביעות קטנות באילת פסק על חברת הביטוח לשלם לתובע סך של 8,606 ₪ בצירוף הצמדה וריבית בתוספת הוצאות משפט בסך 1,000 ₪.

 
 
1972-10-19, אלקסלסי נגד הכשרה חברה לביטוח בע"מ
 
 
 

מעורב בתאונה וזקוק לעזרה?

 
 
אז איך מתחילים? לחצו כאן