החזר כספי לחופשה שבוטלה בעקבות הקורונה

 
האם ניתן לקבל החזר כספי בגין החופשה שבוטלה עקב נגיף הקורונה?
זוג שרכש חופשת קרוז ובשל הקורונה החופשה בוטלה. לאחר שחלפה כשנה, ולאחר שההחזר הכספי לא התקבל, התובעים הגישו תביעה להחזר כספי מחברת התיירות.
 

   
 

ביטול עסקה עקב הקורונה

 

בית משפט לתביעות קטנות בבת ים דן במקרה מסוג זה.

 
בדיון התקיימו שתי תביעות קטנות, ע"ס 26,000 ₪ כל אחת מהן, ומדובר באיחוד דיון ושעוסקות בעסקה אחת.
 
תיק 55641-10-20: התובע מר גידה טען כי הוא ובת זוג, גברת גידה (התובעת), רכשו מהנתבעת טיול מאורגן ליפן ליום 17.3.2020.
 
התובעים נרשמו לטיול ביום 23.12.2019 וצירפו את טופס הרשמה.
 
עלות הטיול הינה 7,190 דולר ארה"ב לכל נוסע.
 
התובע טען כי שילם לנתבעת את מלוא התמורה.

התובעים טענו כי בשל פרוץ משבר הקורונה, ביום 29.2.2020 פנו לנתבעת בבקשה לביטול הטיול, אך לאחר שהנתבעת התנתה את הביטול בתשלום דמי ביטול בסכום של 985 דולר ארה"ב לנוסע., התובעים סירבו, ואישרו בכתב את השתתפותם בטיול.
 
ביום 16.3.2020 הטיול בוטל ע"י הנתבעת.
 
התובעים טענו כי במכתב שהתקבל מהנתבעת מיום 18.3.2020 צוין כי ההחזר הכספי צפוי להימסר לקראת אמצע פסח 2020.
חברת התיירות ביטלה את החופשה

חברת התיירות ביטלה את החופשה

 
נכון למועד הגשת כתב התביעה, לא התקבלה התמורה בחזרה.
 
תיק 55727-10-20: מדובר על תביעת התובעת, אשר עוסקת באותה עסקה ובתמורה ששולמה בגין נסיעתה לאותה החופשה. פרטי התביעה זהים לתביעת התובע.
 

מה הייתה ההגנה של נוה אקדמיה?

 
הנתבעת כתבה כתבי הגנה הזהים אחד לשני שתי התביעות (מלבד טענת העדר יריבות בתביעת התובעת).
 
הנתבעת טענה בכתב ההגנה כי בתחילה התובעים ביקשו לבטל או לדחות את הטיול, אך הדבר הותנה בדמי ביטול בסכום שצוין מעלה, חרף העובדה כי על פי תנאי החוזה בין הצדדים במקרה כזה דמי הביטול עולים כדי 95% מהתמורה.
 
הנתבעת טענה כי הטיול בוטל בשל משבר בריאותי עולמי חמור.
 

האם חברת התיירות קיבלה החזר כספי מהספקים?

 
הנתבעת טענה כי התמורה ששולמה על ידי התובעים הועברה לספקים וצדדים שלישיים עמם התקשרה לטובת הטיול.
 

הנתבעת טענה כי הספקים והצדדים השלישיים טרם החזירו את הכספים.
 
בתחילת המשבר הנתבעת טענה כי הציפיה הייתה חזרה לשגרה תוך מספר חודשים, אך בהמשך התברר כי לא כך הדבר, כאשר נכון למועד הדיון, הנתבעת אינה פעילה ואינה מקיימת טיולים, הוציאה חלק מעובדיה לחופשה לחל"ת ולא קיבלה כל פיצוי מכל גורם.
 
הנתבעת מסרה כי על התובעים היה לערוך ביטוח, בין היתר לסוג מקרים כגון זה.
 
לא התקבל ההחזר הכספי למרות שהחופשה לא בוצעה

לא התקבל ההחזר הכספי למרות שהחופשה לא בוצעה

האם מותר לתובעת להגיש את התביעה?

 
הנתבעת טענה כי בעניין התובעת, כי היא אינה לקוחתה, לא התקשרה עמה ולא שילמה על הטיול, ועל כן היא נעדרת יריבות מולה.
 
הנתבעת טענה כי פיצול העניין לשתי תביעות נועד לעקוף את סמכותו העניינית של בית משפט זה ולערוף את מגבלת סכום המקסימום אותו ניתן להגיש בתביעות קטנות.
 

מה היה בדיון?

 
השופט אישר כי מדובר על דיון בשתי תביעות קטנות שהדיון בהן אוחד, כאשר כל תביעה עומדת בנפרד, ואיחוד הדיון נועד לייעל ההליכים.
 
באשר לטענת היריבות – השופט הגיע למסקנה כי יש לדחותה, כאשר מוסר כי בטופס ההרשמה רשומים שני התובעים כנוסעים, על כל פרטיהם. כלומר התובע הוא לא הלקוח היחידי, ואילו הנתבעת התחייבה לספק את כל השירותים לשני התובעים. יותר מכך, ככל שהתובע כרת הסכם עם הנתבעת – עבור התובעת, מדובר על חוזה לטובת צד שלישי ( סעיף 34 לחוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג-1973).
 

הטיול המאורגן ליפן בוטל

הטיול המאורגן ליפן בוטל

סיכול חוזה והשבה

 
אין מחלוקת בין הצדדים כי לא התובעים ולא הנתבעת לוקים באשמה כלשהי למה שקרה.
 
השופט קבע כי במקרה זה דומה כי מדובר על נסיבות מסכלות, שאינן מאפשרות את ביצוע הטיול.
 
השופט קבע כי למרות שהטיול תוכנן לצאת ביום 17.3.2020 ובחלוף כמעט כשנה, הנתבעת לא הראתה איזה פעולות עשתה לטובת החזר הכספים או חלקם לידיה, איזה הוצאות נשאה לביטול הטיול ומתי הספקים והצדדים השלישיים צפויים להשיב את הכספים או את חלקם.
 

השופט לקח בחשבון שהנתבעת, בהצעתה להשיב לתובעים את הכספים בניכוי דמי ביטול בסך 985 דולר לכל אחד מהם, הודתה למעשה שזוהי חלוקת הסיכון הראויה לשיטתה.
 
אין להתעלם מהעובדה כי המשבר השפיע, וממשיך להשפיע, רבות על ענפי משק רבים ובראשם ענף התיירות, הן בארץ והן מחוצה לה, ואין כמובן בכך כל אשם על הנתבעת דווקא.
 
בהינתן השיקולים השופט הגיע למסקנה, כי ההשבה במקרה זה תהיה בשיעור של 85%, כלומר הנתבעת תחזיר לכל אחד מהתובעים 85% מהסכום אותו שילמו.
 
מאחר וכל נוסע שילם סכום של 7,190 דולר ארה"ב השקולים ל- 23,856 ₪, כל אחד מהתובעים זכאי להחזר כספי ע"ס 20,277 ₪.
 

מה פסק בית המשפט?

 

בית משפט לתביעות קטנות בבת ים פסק כי על הנתבעת לשלם לתובע בתיק 55641-10-20 סך של 20,277 ₪ ולשלם לתובעת בתיק 55727-10-20 סך של 20,277 ₪. בנוסף הנתבעת תשלם לכל אחד משני התובעים הוצאות משפט בסך 1,000 ₪.

 
פרטי פסק הדין: 55641-10-20 גידה וגידה נגד נוה אקדמיה (2001) בע"מ ח.פ. 513174359
 
 
 
 
 

רוצה לתבוע וזקוק לעזרה?

 
 
תנו לנו לעזור לכם לחצו כאן

 
 
 
 

מידע בלבד
מידע בלבד
מידע בלבד

הכנת כתב תביעה מגדילה את הסיכויים לזכייה בתביעהלהגשת תביעה קטנה