פיצוי במידה והמחיר על התווית שונה מהמחיר שחויב בקופה

 
בקשה לפיצוי בגין סירוב מנהל הסניף לזכות בגין ההפרש של המוצר שנרכש מאחר ותווית מחיר המוצר הייתה שונה ממחיר הקופה וכן פיצוי בגין לשון הרע.
 

 

האם ניתן לקבל פיצוי במידה ויש הפרש בין סכום המוצר שמופיע בתווית למחיר שמופיע בקופה?

 

בית משפט לתביעות קטנות בראשון לציון דן במקרה זה.

 
התובעים טענו כי רכשו מהנתבעת שלושה מוצרים ולאחר ששילמו, גילו כי בעוד המחיר שעל המוצרים עמד על 46.90 ₪, הם חויבו במחיר של 68.30 ₪.
 

התובעים טענו כי הסבו את תשומת לבה של הקופאית להבדל בין המחיר הנקוב על גבי המוצר לבין המחיר בו חויבו.
 
התובעים טענו כי הקופאית קראה למנהל הסניף על מנת שינחה אותה כיצד לפעול.
 
התובעים טענו כי מנהל הסניף מסר כי מדובר בטעות במחיר שעל המוצר, טען כי במקרה של פער בין המוצרים שעל המדף לבין המחיר בקופה, המחיר בקופה הוא הקובע וסירב להשיב להם את ההפרש.

בקופה חייבו במחיר שונה מהמחיר בתווית

בקופה חייבו במחיר שונה מהמחיר בתווית

 

התובעים טענו כי תוך כדי שיחתם, מנהל הסניף דרש מהקופאיות האחרות לאתר את המוצרים עם המחיר השגוי ולהסירם מהמדפים.
 
התובעים שלחו מכתב התראה לנתבעת בטרם הגשת תביעה ומשלא נענו, הרי שזכאים הם לפיצויים לדוגמא בגובה 10,000 ₪ בהתאם לחוק הגנת הצרכן.
 
כמו כן, התובעים טענו כי מנהל הסניף עבר על חוק איסור לשון הרע כאשר חזר וטען כי התובעים מעוניינים לגזול ממנו.
 
הנתבעת אישרה כי אכן המחיר על תווית המוצר לא תאם את מחיר המוצר בקופה.
 
הנתבעת טענה כי לאחר פניית התובעים הובהר להם כי הנושא בבדיקה אולם למרבה הצער לא המתינו לקבלת תשובה סופית ולא נתנו הזדמנות להשיב להם את כספם ובחרו להגיש תביעה זו.
 

הצעת החברה להחזר כספי

 
הנתבעת טענה כי לאחר הגשת התביעה הציעה הנתבעת להשיב לתובעים את הפרש כספם אולם אלו סירבו.
 
הנתבעת טענה כי המכתב שנשלח אליה אינו ממלא את דרישת הכתב המקנה לתובעים פיצוי בהתאם להורות חוק הצרכן.
 
הנתבעת טענה כי ביחס לטענות לשון הרע כי תוכן דברי מנהל הסניף אינם מהווים לשון הרע אשר נאמרו במסגרת ויכוח כאשר מנהל הסניף משוכנע בצדקתו ואין מדובר באמירות שנועדו להשפיל או לבזות את התובעים.

מה החשיבות של המחיר שמופיע בתווית המוצר

מה החשיבות של המחיר שמופיע בתווית המוצר

השופטת קבעה כי דין התביעה להתקבל בחלקה.
 
השופטת קבעה כי מאחר ולא הייתה מחלוקת בין הצדדים כי תווית מחיר שעל גבי המוצר הייתה שונה ממחירו כפי שהופיע בקופה וכי במקרה שכזה התובעים זכאים היו להחזר בגין הפרש בו חויבו בקופה.
 
השופטת קבעה כי הנתבעת הפרה את הוראת סעיף 31א(א)(5) לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א- 1980, בכך שסירבה לזכות את התובעים בגין ההפרש וסירבה לחייב את התובעים בגין המחיר שהופיע על תווית מחיר המוצר עוד כאשר עלו על הטעות בקופה.
 
משלוח ההודעה בכתב שנשלח מהתובעים לנתבעת חודש לפני הגשת כתב התביעה, ובו פירטו את קרות האירועים, בקשה לתיקון ההפרה, השבת ההפרש הכספי ופיצוי בגין התנהלות הנתבעת. במסגרת הדרישה התובע הפנה מפורשות (בסעיף 5 למכתבו) לסעיף 31א(א)(5) כאמור.
 
הנתבעת בכתב הגנתה מאשרת את קבלת המכתב (ר' ס' 16(א) לכתב הגנתה).
 

כמה פיצוי ניתן לקבל?

כמה פיצוי ניתן לקבל?

השופטת קבעה כי מוצאת כי התקיימה דרישת הכתב כנדרש על פי החוק.
 

סירוב לחייב במחיר שמופיע על התווית

 
השופטת קבעה כי דרישתם של התובעים לקבל את הפרש המחיר, וסירוב מנהל הסניף נזקפת לרעת הנתבעת.
 
יחד עם זאת, וכבר באותו מעמד, הנתבעת שללה הישנותם של מקרים נוספים בכך שפעלה לתקן את המחירים על המוצרים באופן מידי על ידי שליחת קופאיות למדף הרלוונטי וביקשה לפצות את התובעים בטרם ההגעה לדיון וזאת לאחר בירור בנושא.
 
השופטת קבעה כי כחלק מהחלטתה יש לתת משקל למניעת פגיעה בעוסקים יתר על המידה, חשש מהרתעת יתר ושמירת הכלי של פיצויים ללא הוכחת נזק למקרים חמורים וחריגים המצדיקים זאת.
 
השופטת קבעה כי לא מצאה לנכון בטענות התובעים בעניין לשון הרע.
 
לאחר ששקלתי את טענות הצדדים ומכלול הנסיבות, ועילת התביעה המופרכת של לשון הרע אני מוצאת לפסוק לתובעים פיצוי בסך של 2,000 ₪.
 

בית משפט לתביעות קטנות בראשון לציון פסק על הנתבעת לשלם לתובעים פיצוי בסך של 2,000 ₪.

 
פרטי פסק הדין: 69402-11-17, דיין טבול וטבול נגד ניו-פארם דראגסטורס בע"מ
 
 
 
 
 

נגרם לך נזק וזקוק לעזרה?

 
 
אז איך מתחילים? לחצו כאן