אי אספקת חלקי חילוף לתנור

 
בקשה לפיצוי כספי מאחר ולחברה לא היה במלאי את חלקי החילוף.
 

 

האם ניתן לקבל פיצויים לאחר שהחברה לא סיפקה את חלקי החילוף וזאת למרות שהמוצר נרכש 6 שנים קודם?

 

בית משפט לתביעות קטנות בירושלים דן במקרה זה.

 
התובעים רכשו שני תנור אפייה מתוצרת הנתבעת וקיבלו אותם ביום 21.5.08.

בעקבות מכה, זכוכית החיפוי של אחד התנורים נשברה.
 
התובעים הודיעו על כך לנתבעת ביום 31.3.14 וביקשו את החלפת הזכוכית.
 
בהתאם לדברי נציגי הנתבעת, עבודת השירות הועברה לחברת פלרום בע"מ.
 
ההידברות בין הצדדים בנוגע להחלפת הזכוכית החלה ביום 31.3.14 ונמשכה עד ליום 1.6.14, כאשר לאורך התקופה הובטח לתובעים כי יגיע טכנאי להחלפת הזכוכית.
 
לאחר שטכנאי לא הגיע, התובעים שלחו ביום 20.6.14 מכתב רשום לנתבעת.

לאחר משלוח המכתב, הנתבעת הבטיחה טלפונית לשלוח טכנאי, אך בסופו של יום הודיעה ביום 31.7.14, בחלוף ארבעה חודשים, כי אין ברשותה את החלק ועל כן לא יוחלף.
 
התובעים טענו כי הנתבעת הפרה את חובתה על פי דין, מאחר וטרם חלפו 7 שנים ממועד אספקת התנור.
 
התובעים טענו כי נגרמה להם אי נוחות רבה שכן במשך כל התקופה, לא היה באפשרותם לעשות שימוש בתנור, וכעת ייאלצו לרכוש תנור חדש.
 
לנוכח הזלזול המתמשך, התובעים דרשו לחייב את הנתבעת בפיצוי ללא הוכחת נזק בסכום של 10,000 ₪ לפי סעיף 31א לחוק הגנת הצרכן וכן בקנס עונשי, בפיצוי בגין עגמת נפש בסכום של 4,000 ₪, בהוצאות טלפון ומשלוח מכתבים בסכום של 225 ₪ ובעלות תנור חדש בסכום של 2,000 ₪.
 

הנתבעת טענה כי למיטב ידיעתה רכשו התובעים ביום 30.12.07 כיריים קראמיות ושני תנורים מתוצרת אלקטרה בתמורה לסך של 5,600 ₪.
 

היצרן פשט רגל

 
הנתבעת טענה כי במהלך חודש מאי 2014 התובע פנה אליה בטענה כי דלת הזכוכית בתנור התנפצה וכי מעוניין לרכוש דלת זכוכית חדשה.
 
הנתבעת ניסתה להזמין את דלת הזכוכית מחו"ל, אלא שאז התברר כי יצרן המכשיר אינו קיים עקב פשיטת רגל ודבר זה הוסבר לתובעים.
 
יחד עם זאת, נעשו מאמצים רבים על ידי הנתבעת לאתר את הרכיבים האפשריים בכל דרך אפשרית, ובין היתר, על ידי חיפוש בשוק המקומי אצל ספק חלפים ואף חלפים חלופיים התואמים לדגם המוצר שברשות התובעים, אך למרבה הצער, מאמציה לא צלחו.

אי אספקת דלת חלופית

אי אספקת דלת חלופית

הנתבעת מודה כי אכן היא אמורה להחזיק חלקי חילוף 7 שנים מיום הרכישה, אך טוענת, כי המדובר כאן בנסיבות מיוחדות, כאשר יצרן התנור בחו"ל פשט את הרגל, על כן ניתן להגדיר זאת ככוח עליון שלנתבעת לא היתה שליטה עליו.
 
הנתבעת טענה כי התובעים עשו שימוש בתנור למעלה משש שנים, ועל מנת להביא את המחלוקת לסיומה, הציעה תנור חדש בעל אותם תוכניות ומפרט טכני, כאשר התובעים נדרשו לשאת בעלות של 750 ש"ח בגין תיקון התנור הישן שברשותם, אך התובעים סירבו להצעה.
 
הנתבעת טענה כי התובעים רכשו תנור בסכום של כ-2,000 ₪, אך מצאו לנכון לתבוע סכום הגבוה פי שמונה מסכום רכישת התנור, מה שמעיד על חוסר תום לבם.

השופטת קבעה כי מועד רכישת התנור על ידי התובעים ועד למועד פניית התובעים בדרישה לאספקת זכוכית החיפוי, טרם חלפו 7 שנים, ועל כן היה על הנתבעת לדאוג לאספקת החלק הנדרש.
 
השופטת לא קיבלה את טענת הנתבעת כי פשיטת הרגל של היצרן בחו"ל פוטרת אותה מאספקת חלק החילוף.
 
השופטת קבעה כי לאחר שלא עלה בידיה להשיג את חלק החילוף המתאים, היה על הנתבעת לספק לתובעים תנור חדש מאותו דגם וסוג, ולגבות מהתובעים את הסכום אותו היו נדרשים לשלם עבור תיקון התנור.

כמה זמן אמורים לספק חלקי החילוף

כמה זמן אמורים לספק חלקי החילוף

 
השופטת קבעה כי הנתבעת הפרה את חובתה לספק את חלקי החילוף, ועליה לפצות את התובעים בשווי עלות התנור, אשר בהתאם להצעת המחיר שצירפו התובעים עומד על 1,900 ₪.
 
השופטת קבעה כי הנתבעת הפרה את חובתה לאספקת חלקי חילוף, וקמה לתובעים הזכות קבלת פיצוי ללא הוכחת נזק.
 
השופטת קבעה כי בקביעת סכום הפיצויים, יש להביא בחשבון , בין היתר, את העובדה, כי מדובר בעסקה ששוויה הכספי הוא כ-2,000 ₪ וכן את העובדה שאי אספקת חלק החילוף נבע מכך שהיצרן פשט את הרגל ולא מזלזול בתובעים או מהפרה מכוונת של הוראות החוק.
 
השופטת קבעה כי סכום הפיצויים לו זכאים התובעים לפי סעיף 31 א לחוק על סך של 2,500 ₪.
 
השופטת קבעה כי על הנתבעת לפצות את התובעים בגין ביטול זמנם, הוצאות שיחות הטלפון ועגמת הנפש שנגרמה להם בסכום של 1,500 ₪.
 

בית משפט לתביעות קטנות בירושלים פסק כי על הנתבעת לשלם לתובעים סך של 1,900 ₪ שהוא שווי התנור, פיצוי ללא הוכחת נזק בסכום של 2,500 ₪ ופיצוי בגין ביטול זמנם בסכום של 1,500 ₪ ובסה"כ 5,900 ₪ בתוספת הוצאות בסכום של 600 ₪.

 
פרטי פסק הדין: 23418-09-14, וורצל ווורצל נגד אלקטרה מוצרי צריכה (1951) בע"מ
 
 
 
 
 

נגרם לך נזק וזקוק לעזרה?

 
 

אז איך מתחילים? לחצו כאן