ClickCease המרכז לתביעות קטנות - מדריך

089971114 office@hageshtviaa.co.il מדריך לתביעות קטנות המדריך המלא להגשת תביעות קטנות – מעודכן לשנת 2019 עזרה בהכנת כתב התביעה והגשה לבית המשפט התחל תהליך הגשת תביעה תביעות קטנות – מה זה? בית המשפט לתביעות קטנות נועד להקל על הציבור להגיש תביעות כספיות (עד לסכום 33,900 ₪) באופן פשוט ובדיון קצר ומהיר. תהליך הגשת תביעה קטנה הינו […]

089971114 office@hageshtviaa.co.il שאלות נפוצות בתביעות קטנות התחל תהליך הגשת תביעה מה זה בית משפט לתביעות קטנות? האם ניתן לצרף מספר תביעות קטנות ביחד לאיזה בית משפט הסמכות לדון בתביעה קטנה – הסמכות המקומית? מהם התנאים להעביר דיון לבית משפט אחר או לבטל את התביעה האם אפשר שעורך דין ייצג אותי בביהמ"ש? במידה והגישו נגדי תביעה […]