ClickCease המרכז לתביעות קטנות - משכיר דירה

הגשת תביעה קטנה בתחום השכירות   משכירי דירה: שוכר שלא משלם, שוכר שעזב והותיר אחריו חובות ונזקים לדירה?     שוכרי דירה: גרים בדירה שאינה ראויה למגורים?   התחל תביעה   תתבעו, מקסימום תזכו…