ClickCease המרכז לתביעות קטנות - נזילות

הגשת תביעה קטנה בגין מחלוקת או סכסוך כאן ניתן להגיש תביעה כספית בגין מחלוקת/ סכסוך התחל תביעה   תתבעו, מקסימום תזכו…

הגשת תביעה קטנה בכל התחומים כאן ניתן להגיש תביעה כספית בכל נושא, לדוגמא: הלוואה שלא הוחזרה, לימודים, פגיעת גוף, העלבה, ועוד התחל תביעה   תתבעו, מקסימום תזכו…