ClickCease המרכז לתביעות קטנות - חוב לקוח
האם מגיע למתווך דמי תיווך במידה ולא נחתם הסכם שכר טרחה?

האם מגיע למתווך דמי תיווך במידה ולא נחתם הסכם שכר טרחה?

האם מגיע למתווך דמי תיווך במידה ולא נחתם הסכם שכר טרחה?   טופס כתב תביעה   הגשת תביעות קטנות   X תביעות קטנות תל אביב   אי תשלום עבור שירותי תיווך דירה שהעניק התובע לנתבעת כפי שהוסכם ביניהם   בית משפט לתביעות קטנות בתל אביב דן במקרה מסוג זה.   התובע מתווך דירות ובעלים של […]

הרוכש סירב לשלם את דמי התיווך למתווך

הרוכש סירב לשלם את דמי התיווך למתווך

הרוכש סירב לשלם את דמי התיווך למתווך     סירוב לתשלום דמי תיווך בעסקת מכר בית שנרכש על ידי הנתבע   בית משפט לתביעות קטנות בחדרה דן במקרה מסוג זה.   התובע מתווך נדלן במקצועו (להלן: המתווך).   הרוכש חתם על טופס להזמנת שירותי תיווך במקרקעין (להלן: הסכם התיווך) לפיו הזמין מהתובע שירותי תיווך לדירת […]

אי תשלום עבור עבודות בתחום החשמל שסיפק התובע לנתבעת

אי תשלום עבור עבודות בתחום החשמל שסיפק התובע לנתבעת

אי תשלום עבור עבודות בתחום החשמל שסיפק התובע לנתבעת   טופס כתב תביעה   הגשת תביעות קטנות   X תביעות קטנות תל אביב   בית הקפה סירב לשלם לחשמלאי בגין העבודות שהזמין שוב ושוב   בית משפט לתביעות קטנות בתל אביב דן במקרה מסוג זה.   בית הקפה טען כי פנה אל התובע שיתקן את […]

תביעות קטנות באר שבע

תביעות קטנות באר שבע

תביעות קטנות באר שבע   דוגמאות של תביעות קטנות שבוצעו בבית המשפט בבאר שבע המנוע החדש שהוחלף במוסך היה לא תקין התובע החליף את המנוע ברכב למנוע חדש. המנוע החדש לא היה תקין ולכן הוחלף למנוע חלופי אשר גם הוא נמצא לא תקין.   התובע ביקש את החזר התשלום בגין המנוע הראשון והתשלום בגין הסכום […]

מידע וכלים להגשת תביעות קטנות בגין חוב לקוח

מידע וכלים להגשת תביעות קטנות בגין חוב לקוח

מידע וכלים להגשת תביעות קטנות בגין חוב לקוח תביעה קטנה בגין חוב לקוח מתאימה לעסקים עצמאיים שהינם עוסקים פטורים או עוסק מורשה בלבד. כלומר, חברות בע"מ אינן יכולות להגיש תביעות קטנות     X לקוח לא שילם?   X בעל עסק – לא שילמו לך?   X הלקוח מסרב לשלם? דוגמא לתביעה קטנה של חוב […]

הגשת תביעה כנגד לקוח שלא משלם

הגשת תביעה כנגד לקוח שלא משלם

הגשת תביעה קטנה כנגד לקוח שלא משלם תביעה זו מיועדת לעצמאיים (עוסק מורשה/ עוסק פטור) בלבד  ביצעת עבודה והמזמין מסרב לשלם? במידה ומדובר בתביעה בגין הלוואה שניתנה ולא שולמה? (לאדם פרטי) הקש כאן התחל תביעה   תתבעו, מקסימום תזכו…

נגישות