ClickCease המרכז לתביעות קטנות - שכירות
השכרת דירה שאינה ראויה למגורים

השכרת דירה שאינה ראויה למגורים

השכרת דירה שאינה ראויה למגורים   טופס כתב תביעה   הגשת תביעות קטנות   X תביעות קטנות תל אביב   האם מגיע פיצוי לשוכר שהשכיר דירה עם רטיבות ונזילה?   בית משפט לתביעות קטנות בתל אביב דן במקרה מסוג זה.   התובע שוכר דירה מהנתבעת במשך מס' שנים.   בכתב התביעה התובע ביקש מבית המשפט […]

המשכיר סירב להחזיר את צ'ק הביטחון לשוכר

המשכיר סירב להחזיר את צ'ק הביטחון לשוכר

המשכיר סירב להחזיר את צ'ק הביטחון לשוכר     למרות שהשוכרת שילמה את כל ההתחייבות, בעל הדירה סירב להחזיר את דמי הפיקדון ששילמה   בית משפט לתביעות קטנות בתל אביב דן במקרה מסוג זה.   התובעת שכרה דירה מהנתבע (בעל הדירה) בדמי שכירות חודשיים של 2,275 ₪, בקשר להסכם שכירות מלפני 5 וחצי שנים, משנת […]

עובדות שחשוב לקרוא לפני שמגישים תביעה קטנה בתחום השכירות

עובדות שחשוב לקרוא לפני שמגישים תביעה קטנה בתחום השכירות

עובדות שחשוב לקרוא לפני שמגישים תביעה קטנה בתחום השכירות   מאחר והסכומים בסכסוכים בין בעלי דירות לשוכרי הדירות יחסית נמוכים, בית המשפט לתביעות קטנות הופך לזירה הטבעית לפתרונם. כ-20% מהתביעות שמוגשות הן בתחום השכירות.     דוגמאות של תביעות קטנות בתחום השכירות בעל דירה נגד שוכר הדירה שוכר דירה נגד בעל הדירה עיקר התביעות שמוגשות […]

נגישות