אי תשלום עבור עבודות בתחום החשמל שסיפק התובע לנתבעת

 

   
 

בית הקפה סירב לשלם לחשמלאי בגין העבודות שהזמין שוב ושוב

 

בית משפט לתביעות קטנות בתל אביב דן במקרה מסוג זה.

 

התובע הנדסאי חשמל ובעל עסק בתחום עבודות חשמל.
 

התובע סיפק לבית הקפה שירותי חשמל שונים.
 

הנתבעת הינה החברה המפעילה סניף בית קפה בנמל יפו.
 
התובע טען כי במהלך שנת 2018 סיפק לבית הקפה שירותים בתחום החשמל מעת לעת, כאשר בשלב מסוים בית הקפה הפסיק לשלם עבור חלק מהשירותים שסיפק, תוך שבית הקפה ממשיך להזמינו לצורך עבודות נוספות בתחום החשמל.
 
התובע טען כי למרות כל בקשותיו, החוב לא שולם.

התובע טען כי מכתב שנשלח מאת עורכת דין ששכר לשם כך, לא נענה כלל.
 
התובע הגיש תביעה בגין ארבע חשבונות עסקה שלא שולמו ע"ס 5,581 ₪ בתוספת עוגמת נפש בסך של 2,500 ₪ ובגין בזבוז שעות עבודה סך נוסף של 2,500 ₪.
 

בית הקפה טען כי התובע ביצע רק חלק מהעבודות, כאשר בוצע לתובע תשלום מלוא הסכומים שהגיעו לו.
 

בית הקפה טען כי שילם לתובע סך של 3,159 ₪.
 
בית הקפה טען כי חלק מהעבודות בוצעו באופן רשלני ולקוי ואף היוו סכנה לחיי אדם, כאשר במסגרת ביקורת שנעשתה בעסק על ידי רשות החשמל במשרד האנרגיה נדרש בית הקפה לתקן ליקויים שונים בחשמל שהתובע הותיר אחריו במסגרת עבודות החשמל שביצע.

בית הקפה טען כי פנה אל התובע שיתקן את הליקויים אך ללא הועיל.
 

בית הקפה טען כי סכומי החשבונות שצירף התובע לתביעתו אינו נכון מאחר וישנן כפילויות וטעויות חיוב.
 

בית הקפה טען כי פנה מספר פעמים לתובע לתקן את דרישת התשלום שלו, כך שישקף את העבודות שבוצעו בפועל, אך התובע לא נענה לדרישה.

בית הקפה משך את תשלום החוב שוב ושוב

בית הקפה משך את תשלום החוב שוב ושוב

בפסק הדין שופט קבע כי מדובר במקרה בו בית הקפה מסרב לשלם לנותן שירות בגין עמלו ובגין החומרים שסיפק.
 
השופט קבע כי לא עלה בידי בית הקפה להראות לגבי טיב עבודתו של התובע ולא עלה בידיו להראות כי השירות שסיפק התובע היה שירות לקוי.
 
השופט קבע כי אינו מקבל את טענותיו של בית הקפה לגבי החיובים השגויים, כאשר מציין כי מדובר בטענות בדיעבד, שלא זכו לכל התייחסות דומה לא בזמן אמת – עם הפקת החשבונות, לא בסמוך לאחר מכן ולא במסגרת ההתכתבות.

בית הקפה סירב לשלם לחשמלאי

בית הקפה סירב לשלם לחשמלאי

השופט פסק כי בית הקפה ניסה למשוך את התובע בלך ושוב כל פעם לבירור התשלום המגיע לו, ורק לאחר הגשת התביעה, נזכר בית הקפה להעלות טענות מן הגורן ומן היקב בנוגע לטיב עבודותו ובנוגע לגובה החוב.
 
השופט קבע כי על בית הקפה לשלם בגין השירותים סך של 5,581 ₪.
 
השופט קבע כי לסעיף עוגמת הנפש והואיל ובית הקפה סירב לשלם לתובע את המגיע לו במשך זמן כה רב, חרף אין ספור פניות של התובע ותוך ניסיון למשוך זמן ישלם בית הקפה פיצוי של 2,500 ₪.
 
השופט קבע כי לסעיף בזבוז שעות העבודה התובע לא הוכיח כי הזמן שהשקיע לצורך קבלת תשלום בגין עבודתו גרמה לו למחסור בשעות העבודה.
 

בית משפט לתביעות קטנות בתל אביב פסק כי על בית הקפה לשלם לתובע סך של 8,081 ₪ בתוספת הוצאות בסך של 106 ₪.

 
פרטי פסק הדין: 4685-04-19, סלע נ' קופי קומפני – נמל יפו בע"מ
 
 
 
 
 

נגרם לך נזק וזקוק לעזרה?

 
 

אז איך מתחילים? לחצו כאן

 
 
 
 

מידע בלבד
מידע בלבד
מידע בלבד

הכנת כתב תביעה מגדילה את הסיכויים לזכייה בתביעהלהגשת תביעה קטנה