האם חברת חשמל אחראית לנזק שנגרם למוצרי החשמל בעקבות שריפת נתיך מתח גבוה?

 

 

נזקים שנגרמו למכשירי חשמל עקב פיצוץ בעמוד חשמל

 

בית משפט לתביעות קטנות בקריות דן במקרה מסוג זה.

 

התובעים בעלי עסק ליבוא טבק.
 
התובעים טענו כי ביום 25.11.2018 בשעות הערב נגרמו למכשירי חשמל בעסקם נזקים עקב פיצוץ בעמוד חשמל שהיה בקרבת החנות שלהם.
 
התובעים טענו כי נגרמו להם נזקים בסך כולל של 11,900 ₪, כאשר מתוכם 10,800 ₪ בגין שלט הלדים של החנות, סך של 750 ₪ בגין תיקון המזגן וסך של 350 ₪ בגין עריכת דו"ח ע"י בעל מקצוע.

בכתב ההגנה הנתבעת טענה כי "מבדיקה שנערכה בכלל מערכות הנתבעת עולה כי במועד הרלוונטי לתביעה ארע ארוע של שריפת נתיך מתח גבוה. לצורך החלפת הנתיך התרחשה במקום הצרכנות הפסקת חשמל אחת אשר בוצעה על פי כל הנהלים וכללי העבודה אצל הנתבעת.
 
הנתבעת טענה כי זולת האירוע הנ"ל לא אירעה כל תקלה או הפרעה ברשת החשמל אשר יש בה בכדי להשפיע על מקום הצרכנות.
 
הנתבעת טענה כי אירוע שריפה של נתיך מתח גבוה אינו מהווה תקלה ברשת החשמל שיש בה כדי לזכות את התובעים בפיצוי.
 
הנתבעת טענה כי תלונת התובעים בגין נזקים למוצרי חשמל הינה היחידה שהוגשה אל הנתבעת וסביר להניח כי עסקינן בתקלה במכשירים עצמם ו/או במתקן הצרכן הפרטי.
 
הנתבעת טענה כי ככל ונגרם נזק למכשירים של התובעים, יש לייחס לתובעים אשם תורם בשיעור 100%, שעה שהיה עליהם למגן את מוצרי החשמל אשר ברשותם בעלות זניחה ומותאמת לכל כיס.
 

הפסקת החשמל גרמה לנזקים למוצרי החשמל

הפסקת החשמל גרמה לנזקים למוצרי החשמל

 
הנתבעת טענה כי סכום הפיצוי הנתבע הינו מופרז ולא הוגשה חוות דעת של מומחה מטעם התובעים.
 
הנתבעת צרפה לכתב ההגנה חוות דעת של המומחה אינג' ולדימיר לוין המתייחסת לשריפת נתיך מתח גבוה והחלפתו לפיה פעולת המיתוג אשר בוצעה לצורך החלפת הנתיך כמו פעולת מיתוג במתקן החשמל הפרטי של התובעים שיכול ותהיה מלווה בנחשולי מתח לזמנים קצרים ביותר הנאמדים בעשרות מיקרו שניות ואינם אמורים לגרום נזקים למכשירי חשמל תקינים ומוגנים.
 
השופט קבע כי קיים קשר ישיר בין שריפת נתיך מתח גבוה והמיתוג שנעשה ע"י חברת החשמל לבין הנזקים שנגרמו למכשירי החשמל הנמצאים בעסקם של התובעים.
 

השופט קבע כי הנסיון של הנתבעת להטיל את האשם על התובעים דינו להידחות.
 

השופט קבע כי בהתאם להוראת אמות מידה 48(ג)(2) במקרה והנזק הנתבע הינו עקב שריפת נתיך ברשת אספקה של מתח גבוה קיימת "חזקה כי נזק למכשיר חשמלי לא נגרם כתוצאה מאירוע אלא אם הוכח אחרת".
 

השופט קבע כי מאמין לעדות התובע 2 כי הנזק נגרם מיד לאחר האירוע שהיה.
 

השופט קבע כי מאחר והתובעים לא הגישו חוות דעת של שמאי המעריכה את שווי הנזקים, ביהמ"ש מעריך את הנזקים שנגרמו בסך של 4,000 ₪ וזאת על דרך האומדנה.

 

בית משפט לתביעות קטנות בקריות פסק על הנתבעת לשלם לתובעים, ביחד ולחוד, סך של 4,000 ₪ בתוספת 119 ₪ בגין אגרת משפט.

 
פרטי פסק הדין: 58821-03-19, פרץ ופרץ נגד חברת חשמל בע"מ
 
 
 
 
 

זקוק לעזרה?

 
 

אז איך מתחילים? לחצו כאן