ביטול עסקה בסוכנות דוגמנות

 

בקשה לביטול עסקה ע"ס 5,000 ₪ מיום 20.06.2019.

 

   
 

ביטול הסכם מול סוכנות דוגמנות

 

בית משפט לתביעות קטנות בתל אביב דן במקרה מסוג זה.

 
התובע חייל משוחרר.
 
הנתבעת טי.אל.וי. מודלס בע"מ סוכנות לדוגמנים/ות.
 

התובע טען כי ביום 20.06.2019 נפגש עם מוטי, מנהל הנתבעת, במשרדו, זאת לאחר שנציגה מטעם הנתבעת הזמינה אותו לאודישן וזאת לאחר שמילא פרטיו באתר.
 
התובע טען כי נערכו לו מדידות גוף.
 
התובע טען כי מוטי קבע לו יום צילומים והחתים אותו על ההסכם מיום 20.06.2019.
 
התובע טען כי בהתאם לסעיף 3 להסכם, התובע התחייב לשלם סכום של 5,000 ₪, בגין השתתפות בהוצאות הצלמים החיצוניים, המאפרים ועוד.
סוכנות הדוגמנות הזמינה לאודישן

סוכנות הדוגמנות הזמינה לאודישן

התובע טען כי הדברים התרחשו במהירות ועוד לפני שהספיק להבין את הפרטים לאישורם.
 
התובע טען כי חויב על ידי המזכירה, באמצעות כרטיס האשראי שמסר, כאשר היה בטוח כי מסר אותו לצורך תשלומים עתידיים.
 
התובע טען כי מוטי ביקש שיחתום על הקבלה, מסר לו העתק ואמר לו להשליכו.
 
התובע טען כי מוטי הסביר לו את פרטי ההסכם בכלליות, ולא ציין בפניו פרטים מהותיים, כגון – הקנס.
 
התובע טען כי בדרכו הביתה, ברכבת, קרא את ההסכם וביקש לבטלו.
 
התובע טען כי לטובת ביטול התקשר לאחר כשעתיים למזכירה מטעם הנתבעת, ונאמר לו כי הדבר אינו אפשרי.
 
התובע טען כי מוטי חזר אליו בשעה 22:30, כעס וניתק את הטלפון.
 
התובע טען כי למחרת שלח פקס ומייל לנתבעת, במסגרתו ביקש לבטל את ההסכם.
 

מוטי טען כי התובע לא שלח פקס או מייל, והתובע חתם על ספח כרטיס האשראי בנוכחותו ובאישורו.
 
מוטי טען כי התובע אישר הגעתו ליום צילומים, אך לא הגיע. על כן על התובע לשאת במלוא סכום התמורה, כאמור בהסכם.
 
מוטי טען כי ביום 26.06.2019 נשלח מייל מ"סטודיו ואזנה" למוטי, שם צוין כי התובע מאשר את הזמנת העבודה.

נקבע יום צילומים

נקבע יום צילומים

השופטת קבעה כי דין התביעה להתקבל בחלקה.
 
השופטת קבעה כי אין מחלוקת כי התובע חתם על ההסכם עם הנתבעת, אך יש מחלוקת האם יש בידי התובע לבטל את ההסכם, או לחילופין לקבוע כי התובע זכאי להחזר כספי.
 

השופטת קבעה כי העסקה נשוא התביעה הינה עסקה מתמשכת, כאשר השירות המהותי שציפה התובע לקבל מהנתבעת הוא הייצוג אשר אמור להימשך על פני התקופה שנקבעה בהסכם.
 
השופטת קבעה כי התובע זכאי לבטל את העסקה בכל שלב, כפי שמתירים להם סעיפים 13ד(א) ו- (ג) ל חוק הגנת הצרכן.
 

בקשה לביטול ההסכם שעתיים לאחר החתימה

בקשה לביטול ההסכם שעתיים לאחר החתימה

 
השופטת קבעה כי החל ממועד הביטול, היה על הנתבעת להימנע מלחייב את התובע בגין שירותים שלא סופקו לו.
 
על פי ההסכם, ביטול ההסכם יחייב את המיוצג בדמי ביטול והרשמה בסך של 2,000 ₪. בנוסף נקבע שבמקרה של ביטול ההסכם ביום הצילום ו/או אחריו, ואי הגעה ליום הצילומים יחייב את המיוצג במלוא הסכום, קרי, ב- 5,000 ₪.
 
השופטת קבעה כי מאחר והנתבעת קובעת את מועד הצילומים בשעת החתימה על ההסכם, יוצא מצב שכל המתקשר עמה בהסכם מחויב לפחות ב – 2,000 ₪ מהסכום ששילם.
 
השופטת קבעה כי הסכום שהנתבעת ביקשה להשאיר בידיה כפיצוי מוסכם בגין ביטול ההסכם, אינו סביר.
 
השופטת קבעה כי הפיצוי הסביר לנתבעת הינו סך של 1,000 ₪.
 
השופטת קבעה כי לא הופעל על התובע לחץ מצד הנתבעת, על מנת לחתום על ההסכם ולמעשה חתם על ההסכם מרצונו החופשי והתחרט.
 

בית משפט לתביעות קטנות בתל אביב פסק על הנתבעת לשלם לתובע סך של 4,000 ₪ בתוספת הוצאות בסך של 1,000 ₪.

 

פרטי פסק הדין: 60064-11-19, כהן נגד טי.אל.וי מודלס בע"מ
 
 
 
 
 

נגרם לך נזק וזקוק לעזרה?

 
 

אז איך מתחילים? לחצו כאן

 
 
 
 

מידע בלבד
מידע בלבד
מידע בלבד

הכנת כתב תביעה מגדילה את הסיכויים לזכייה בתביעהלהגשת תביעה קטנה