הנזק שנגרם לדירה על ידי השוכר

 
התובעת הגישה תביעה קטנה ע"ס 20,000 ₪ בטענה שבמהלך השכירות פיצוץ בצינור מים בדירה בעקבות קידוח שהשוכר ביצע וכתוצאה מהמים נהרס המטבח וחלק מהרהיטים.
 

   
 

השוכר ביצע קידוח בדירה שבעקבותיו צינור המים בדירה התפוצץ

 

בית משפט לתביעות קטנות בקריות דן במקרה מסוג זה.

 
התובעת הבעלים של דירה בקרית מוצקין (להלן: "הדירה").

ביום 30.1.2017 נחתם הסכם בין התובעת לבין הנתבעים לפיו התובעת תשכיר את הדירה לנתבע 1 לתקופה של 12 חודשים מיום 10.2.2017 ועד 10.2.2018.
 
ביום 1.2.2018 נחתם בין הצדדים הסכם נוסף לתקופת שכירות נוספת מיום 10.2.2018 ועד 10.2.2019.

אין מחלוקת בין הצדדים כי הנתבע עזב את הדירה בחודש פברואר 2019.
 
אין מחלוקת בין הצדדים כי בסיום תקופת השכירות הנתבע ששילם לתובעת את מלוא דמי השכירות שהגיעו לה בגין הדירה ונשא בכל התשלומים שהגיעו בגין הדירה במשך תקופת השכירות.

 

בעת פינוי הדירה, הנתבעים ניקו את הדירה וביצעו בה תיקונים, אולם הדבר לא מצא חן בעיני התובעת.
 

הנתבעת אישרה לתובעת להעסיק מנקה על מנת לנקות את הדירה והיא תישא בהוצאות ואכן מנקה ניקתה את הבית למשך כ-5 שעות והדבר לא הספיק.
 
התובעת צירפה תמונות כנספחים המראות את המצב הפיזי של הדירה לאחר עזיבת הנתבע.

השוכר שילם את מלוא דמי השכירות ונשא בכל התשלומים

השוכר שילם את מלוא דמי השכירות ונשא בכל התשלומים

על פי התמונות, ניתן לראות כי מצב הדירה היה בלתי סביר.
 
לאחר פינוי הדירה, התובעת החליטה לשפץ את הדירה וטענה כי עלות עבודות השיפוץ ורכישת מוצרים שונים עלה לה כ-13,700 ₪.
 

התובעת אף תבעה סך של 4,000 ₪ בגין אובדן 2 חודשי שכירות לצורך ביצוע השיפוצים וסך של 700 ₪ בגין שכ"ט עו"ד.
 

התובעת טענה שרכשה אהיל, אסלה, ארונית ועוד.
 
הנתבעת שהיא אחותו של הנתבע העידה כי התובעת ניסתה ומנסה לסחוט ממנה כספים וכי היא הייתה מוכנה לבוא לקראת התובעת ולהתפשר עמה, אך זו סירבה.
 
הנתבעת טענה כי מדובר בדירה מאד ישנה שנבנתה לפני 50-60 שנה וכי התובעת החליטה לשפץ את הדירה על חשבונם.
 

השופט קבע כי בעלת הדירה הפריזה בדרישות

השופט קבע כי בעלת הדירה הפריזה בדרישות

השופט קבע כי למרות שהדרך הנכונה להוכחת הנזק שנגרם לדירה היא הגשת חוות דעת שמאית, התובעת לא טרחה להגיש חוות דעת זו.
 
השופט קבע כי בהעדר חוות דעת שמאית ובהתחשב בעובדה שהתובעת הפריזה בנזקים שנטענו על ידה, סבור שיש לקבוע את הפיצוי על דרך האומדנה ובהתחשב במצב הדירה הרעוע כפי שהוחזר לידי התובעת.
 
השופט קבע כי מעריך את כל הנזקים שנגרמו לדירה בסכום כולל של 5,000 ₪ וזאת על דרך האומדנה.
 

בית משפט לתביעות קטנות בקריות פסק כי על הנתבעים, ביחד ולחוד, לשלם לתובעת סך של 5,000 ₪ בתוספת אגרת בית משפט בסך 200 ₪.

 
פרטי פסק הדין: 37899-03-19 אלבז נגד 1. מנשה אסולין 2. רותי אסולין
 
 
 
 
 

רוצה לתבוע וזקוק לעזרה?

 
 
תנו לנו לעזור לכם לחצו כאן

 
 
 
 

מידע בלבד
מידע בלבד
מידע בלבד

הכנת כתב תביעה מגדילה את הסיכויים לזכייה בתביעהלהגשת תביעה קטנה