פיצוי בגין עוגמת הנפש שנגרמה בחתונה

 
כשלים וליקויים שנפלו בחתונה של התובעים אשר נערכה באולם האירועים קדם בארות יצחק.
 

   
 

החתונה שלה ציפו הזוג נהרסה בעקבות התנהלות הנתבעת

 

בית משפט לתביעות קטנות ברמלה דן במקרה מסוג זה.

 
ביום 23.03.2019 נחתם בין הצדדים הסכם לקיום חתונה של התובעים באולם האירועים ביום 05.09.2019.
 
אולם האירועים מופעל ע"י הנתבעת.
 
על פי ההסכם יהיו נוכחים 280 אורחים באירוע, כאשר התשלום שסוכם בתמורה למנה יהיה בסך 250 ₪.
 

על פי ההסכם יבוצע תוספת תשלום בסך 600 ₪, עבור רישיון להשמעת מוזיקה.
 
אין מחלוקת בין הצדדים כי התובעים שילמו לנתבעת את מלוא התמורה בסך של 70,600 ₪.
 
התובעים טענו כי ביום 02.09.2019, שלושה ימים לפני החתונה, ביקשו ממנכ"ל הנתבעת להקטין עשר מנות מההזמנה הכוללת כך שתעמוד על 270 מנות בלבד.

ביום 03.09.2019 מנכ"ל הנתבעת אישר את השינוי בהזמנה ובהסכם, והבטיח לקזז את התשלום לאחר האירוע ובמועד סגירתו בין הצדדים.
 
התובעים טענו כי מנות האוכל הוגשו באיכות ירודה, כאשר מנות הפרגית לא היו מבושלות ולא היו ראויות למאכל אדם, סלט החסה הוגש ובתוכו נמצאו גרגירי חול, המשקאות הוגשו בחסר כך שאורחים רבים הסתובבו באולם בחיפוש אחר משקה, ובקבוק הוויסקי שרכשו ועוגת יום הולדת שהביאו מטעמם לאולם, נגנבו או נעלמו.
 
התובעים טענו כי הנתבעת לא עמדה בהתחייבותה להפעלת מיזוג אוויר שכן בשלב קבלת הפנים, קרס המיזוג בשל קצרים והפסקות חשמל.
 
התובעים טענו כי ערב חתונתם נהרס בעוד הנתבעת לא סיפקה את התמורה בעד כספם.
 
התובעים טענו כי למחרת האירוע ביום 06.09.2019 נפגשו עם מנכ"ל הנתבעת ושטחו בפניו את טענותיהם.
 

התובעים טענו כי ביום 08.09.2019 נפגשו בשנית עם מנכ"ל הנתבעת וחזרו על טענותיהם ובדרישה לפיצוי בהיעדר תמורה.
 
התובעים טענו כי במעמד הפגישה סוכם כי יוחזר לתובעים סך של 2,500 ₪, בעבור קיזוז עשר המנות מההזמנה הכוללת עוד בטרם קיומו של האירוע, אולם החזר זה מותנה בחתימתם של התובעים על כתב סילוק וויתור.
 
התובעים סירבו חתום על כתב הסילוק.

בקבוק הוויסקי ועוגת יום ההולדת שהזוג הביא נעלמו

בקבוק הוויסקי ועוגת יום ההולדת שהזוג הביא נעלמו

הנתבעת דחתה את כל טענותיהם של התובעים פרט לקצר במאוורר שתוקן לטענתה לאחר 15 דקות ושב לפעילותו המיטבית.
 
הנתבעת טענה כי אכן התובעים ביקשו הפחתה של עשר מנות מההזמנה הכוללת, בקשה המנוגדת לתנאי ההסכם.
 
הנתבעת טענה כי על אף האמור, מנכ"ל הנתבעת הביע נכונותו להפחתה ושיפוי התובעים וזאת בכפוף לחתימת התובעים על כתב ויתור כנדרש שכן הסכמה זו הייתה לפנים משורת הדין ומהווה מתנה לתובעים .
 
לדיון התייצבו התובעים, אמה של התובעת וחבר המשפחה.
 
אמה של התובעת וחבר האב של התובעת העידו על כשלים וליקויים שנפלו בהתנהלות הנתבעת באירוע.
 
עדותם לא נסתרה למעט הטענה כי אינם דוברי אמת.
 

האוכל בחתונה לא היה אכיל

האוכל בחתונה לא היה אכיל

השופטת קבעה כי לא מצאה כל עילה לפקפק בעדותם של העדים.
 
הנתבעת לא חלקה על העובדה כי מערכת האוורור לא פעלה בחלק מזמן קבלת הפנים, אך גם התובעים אינם חולקים כי המדובר היה באירוע נקודתי.
 
השופטת קבעה כי הטענה לגניבת בקבוק הוויסקי ועוגת יום ההולדת שרכשו התובעים מכספם לא נתמכו בראיה באשר להיקף הנזקים.
 
השופטת קבעה כי מאחר והנתבעת הסכימה להשבת סך של 2,500 ₪ בגין שינוי מס' המנות שהוזמנו, הסכמתה לא הייתה מותנית.
 
השופטת קבעה כי דין התביעה להתקבל באופן חלקי .
 

השופטת קבעה כי על הנתבעת לשלם לתובעים בגין עוגמת נפש סך של 6,750 ₪ והחזר ע"ס 2,500 ₪ כמוסכם בין הצדדים.
 

בית משפט לתביעות קטנות ברמלה פסק על הנתבעת לשלם לתובעים סך של 9,250 ₪ והוצאות בסך 500 ₪.

 
פרטי פסק הדין: 66698-01-20, שבו ושבו נגד קדם בארות יצחק בע"מ
 
 
 
 
 

נגרם לך נזק וזקוק לעזרה?

 
 

אז איך מתחילים? לחצו כאן