ClickCease המרכז לתביעות קטנות - דלתות
ליקויים בדלתות שהותקנו בבית החדש – מוצר פגום

ליקויים בדלתות שהותקנו בבית החדש – מוצר פגום

ליקויים בדלתות שהותקנו בבית החדש – מוצר פגום     הדלתות הותקנו עם ליקויים רבים הכוללים פגמי צבע, ליקויים במנגנון הסגירה, כיוונון לקוי והתנפחות של הדלתות   בית משפט לתביעות קטנות בחדרה דן במקרה מסוג זה.   התובעים רכשו 10 דלתות בעלות של 19,094 ₪. דלתות חמדיה טענה במועד התקנת הדלתות אישרו התובעים בחתימתם על […]

עובדות חשובות שכדאי לדעת לפני הגשת תביעות קטנות בגין מוצר פגום

עובדות חשובות שכדאי לדעת לפני הגשת תביעות קטנות בגין מוצר פגום

עובדות חשובות שכדאי לדעת לפני הגשת תביעות קטנות בגין מוצר פגום בשנת 2018 הוגשו 39,282 תביעות קטנות. 45% מהתביעות הוגדרו כספק-לקוח. פרק הזמן של תיק הוא 5.8 חודשים.   זכותו המלאה של כל צרכן לקבל את המוצר התואם והמסוכם עם בית העסק ממנו הזמין ורכש את המוצר או השירות, ואשר ניתן להשתמש בו שימוש סביר […]

נגישות