ClickCease המרכז לתביעות קטנות - חופשה
האם התפקיד של חברת תיירות הוא שיווק המלון בלבד או שחברת התיירות אחראית בהצגת נתוני המלון העדכניים?

האם התפקיד של חברת תיירות הוא שיווק המלון בלבד או שחברת התיירות אחראית בהצגת נתוני המלון העדכניים?

האם התפקיד של חברת תיירות הוא שיווק המלון בלבד או שחברת התיירות אחראית בהצגת נתוני המלון העדכניים?     התקבל מלון מוזנח במקום מלון חמישה כוכבים שהוזמן   בית משפט לתביעות קטנות בתל אביב דן במקרה מסוג זה.   בנוסף בחדר האוכל רמת התברואה הייתה ירודה וכמות המזון לא הספיקה לאורחים.   כתוצאה מכך התובעת […]

פיצוי בגין אובדן ההנאה מחופשה משפחתית ועבור נטילת חופשות מהעבודה לתכלית לא ראויה

פיצוי בגין אובדן ההנאה מחופשה משפחתית ועבור נטילת חופשות מהעבודה לתכלית לא ראויה

פיצוי בגין אובדן ההנאה מחופשה משפחתית ועבור נטילת חופשות מהעבודה לתכלית לא ראויה   טופס כתב תביעה   הגשת תביעות קטנות   X תביעות קטנות תל אביב   המלון היוקרתי שהוזמן התגלה כמלון מוזנח   בית משפט לתביעות קטנות בתל אביב דן במקרה מסוג זה.   התובע יצר קשר עם ארקיע בזמן ששהה ברודוס ושלח […]

קבלת חדר בבית מלון בחו"ל באיחור רב, כאשר החדר מלוכלך וקיימים בו חוסרים רבים

קבלת חדר בבית מלון בחו"ל באיחור רב, כאשר החדר מלוכלך וקיימים בו חוסרים רבים

קבלת חדר בבית מלון בחו"ל באיחור רב, כאשר החדר מלוכלך וקיימים בו חוסרים רבים     בבית המלון לא הופיעה הזמנת החדר שבוצעה ושולמה לסוכן הנסיעות   בית משפט לתביעות קטנות בקריות דן במקרה מסוג זה.   התובע הציג תמונות וסרטון המתארים את מצב החדר והוויכוח שהיה לתובע עם פקידת הקבלה.   התובע העיד כי […]

המלון שהתקבל אינו המלון המקורי שהוזמן מחברת התיירות

המלון שהתקבל אינו המלון המקורי שהוזמן מחברת התיירות

המלון שהתקבל אינו המלון המקורי שהוזמן מחברת התיירות     של מי האחריות בקבלת בית מלון השונה מבית המלון שהוזמן בפועל?   בית משפט לתביעות קטנות בראשון לציון דן במקרה מסוג זה.   התובעת ומשפחתה אולצו להתארח במלון שלא הוזמן על ידם ושאינו תואם את מאפייני המלון שהזמינו.   החדרים במלון שהתקבל היו מוזנחים, בסיס […]

מה האחריות של חברת תיירות שמשווקת חבילת ספורט

מה האחריות של חברת תיירות שמשווקת חבילת ספורט

מה האחריות של חברת תיירות שמשווקת חבילת ספורט?     האם האחריות בנוגע לכרטיסי המשחק היא של חברת התיירות או של ספק הכרטיסים? בית משפט לתביעות קטנות באשקלון דן במקרה מסוג זה.   התובע הזמין עבורו ועבור בנו חופשת ספורט מחברת אשת טורס.   טענת התובע בדבר הכרטיסים "הפגומים" לא נסתרה, כאשר התובע מציג בפני […]

נגישות